"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Елена / Обект №: 2323
№ търг EТ01749
Първа дата 24.02.2023 10:30
Втора дата 27.02.2023 10:30
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина
Начална цена 19912.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2323
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Череша
Едра 33 куб.м.
Средна 48 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Дърва за огрев 421 куб.м.
Общо 524.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
TP 2323.pdf - 14.02.2023 09:32
ДГС Елена_открит_конкурс- 2321,-2326.doc - 07.02.2023 11:42
Z.15.pdf - 07.02.2023 11:42
 
Резултати
На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 18806.36 лева без ДДС.