"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2416 ЕТ
№ търг EТ02440
Първа дата 27.02.2024 11:00
Втора дата 28.02.2024 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 56858.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2416 ЕТ
Дървесен вид Акация, Айлант
Едра 2 куб.м.
Средна 230 куб.м.
Дребна 166 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 447 куб.м.
Общо 848.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
об 2416 ЕТ.rar - 08.02.2024 23:17