Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2130
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00975 12.08.2021 10:00 13.08.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 42563.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 62141.98 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2130
 1. Приложения - 27.07.2021 09:23
 2. Приложения - 27.07.2021 09:23
 3. Документация - 27.07.2021 09:23
 4. Заповед за откриване - 27.07.2021 09:23
 5. Приложения - 27.07.2021 09:23
 6. Приложения - 27.07.2021 09:30
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 62141.98 лева без ДДС.
На второ място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 62141.98 лева без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 169 куб.м.
Средна 71 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев 589 куб.м.
Общо 883.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2129
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00974 12.08.2021 09:30 13.08.2021 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 35830.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 36188.30 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2129
 1. Документация - 27.07.2021 09:07
 2. Документация - 27.07.2021 09:08
 3. Документация - 27.07.2021 09:08
 4. Заповед за откриване - 27.07.2021 09:08
 5. Документация - 27.07.2021 09:08
 6. Приложения - 27.07.2021 09:42
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 36188.30 лева без ДДС.
На второ място Неша ЕООД, с предложена цена в размер на 35830.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 145 куб.м.
Средна 138 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 42 куб.м.
Дърва за огрев 436 куб.м.
Общо 770.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2128
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00973 12.08.2021 09:00 13.08.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 32435.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2128
 1. Приложения - 27.07.2021 08:58
 2. Договор и приложения - 27.07.2021 08:58
 3. Документация - 27.07.2021 08:58
 4. Заповед за откриване - 27.07.2021 08:58
 5. Документация - 27.07.2021 08:59
 6. Приложения - 27.07.2021 09:52
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 32435.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Акация, Гледичия 
Едра 41 куб.м.
Средна 115 куб.м.
Дребна 101 куб.м.
ОЗМ 48 куб.м.
Дърва за огрев 423 куб.м.
Общо 728.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2128 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00972 11.08.2021 11:00 12.08.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 26497.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2128 ЕТ
 1. 2128 ЕТ.rar - 22.07.2021 08:25
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 26497.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Гледичия 
Едра 319 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 319.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2127 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00971 11.08.2021 10:30 12.08.2021 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 166.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2127 ЕТ
 1. 2127 ЕТ.rar - 22.07.2021 08:18
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 166.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 2 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 2.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2126 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00970 11.08.2021 10:00 12.08.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 1079.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2126 ЕТ
 1. 2126 ЕТ.rar - 22.07.2021 08:14
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 1079.00 лева без ДДС.
На второ място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 1079.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 13 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 13.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2124 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00969 11.08.2021 09:30 12.08.2021 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 477.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2124 ЕТ
 1. 2124 ЕТ.rar - 21.07.2021 15:46
На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 477.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Червендъб, Явор
Едра 5.3 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 5.30 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2124
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00968 от 09.08.2021 10:30 е прекратена на 13.08.2021 13:24 на основание Липса на кандидати за участие
EТ00968 09.08.2021 10:30 10.08.2021 10:30 Стояща на корен 63164.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2124
 1. Заповед 91.PDF - 21.07.2021 15:16
 2. Документация обект ЕТ 2124 продажба на корен.docx - 21.07.2021 15:16
 3. Тех. планове 2124.rar - 21.07.2021 15:17
 4. Протокол ET00968 (1).pdf - 09.08.2021 14:45
Дървесен вид Акация, Келявгабър
Едра 162 куб.м.
Средна 312 куб.м.
Дребна 45 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 907 куб.м.
Общо 1426.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2123
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00967 09.08.2021 10:00 10.08.2021 10:00 Стояща на корен 43470.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 43905.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2123
 1. Заповед 90.PDF - 21.07.2021 15:13
 2. Документация обект ЕТ 2123 продажба на корен.docx - 21.07.2021 15:13
 3. tp2123.rar - 21.07.2021 15:13
 4. Протокол ET00967.pdf - 09.08.2021 14:44
 5. Договор обект 2123 Ивел 10.doc - 08.09.2021 08:15
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 43905.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант
Едра 43 куб.м.
Средна 220 куб.м.
Дребна 43 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 662 куб.м.
Общо 968.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2122
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00966 от 09.08.2021 09:30 е прекратена на 13.08.2021 13:24 на основание Липса на кандидати за участие
EТ00966 09.08.2021 09:30 10.08.2021 09:30 Стояща на корен 32040.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2122
 1. Заповед 89.PDF - 21.07.2021 15:09
 2. Документация обект ЕТ 2122 продажба на корен.doc - 21.07.2021 15:09
 3. tp2122.rar - 21.07.2021 15:09
 4. Протокол ET00966.pdf - 09.08.2021 14:44
Дървесен вид Акация
Едра 11 куб.м.
Средна 288 куб.м.
Дребна 58 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 406 куб.м.
Общо 763.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2121
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00965 09.08.2021 09:00 10.08.2021 09:00 Прогнозни количества 107680.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 108757.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2121
 1. Заповед 88.PDF - 21.07.2021 15:04
 2. Документация ЕТ 2121 предварителна продажба.docx - 21.07.2021 15:04
 3. tp2121.rar - 21.07.2021 15:05
 4. Протокол ET00965.pdf - 09.08.2021 14:43
 5. Договор ЕТ 2121 ВНН.docx - 31.08.2021 09:18
На първо място ВНН ЕООД, с предложена цена в размер на 108757.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 73 куб.м.
Средна 453 куб.м.
Дребна 62 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1255 куб.м.
Общо 1843.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 216608
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00964 06.08.2021 10:00 09.08.2021 10:00 Прогнозни количества 79722.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 216608
 1. Deklaracii.doc - 20.07.2021 08:34
 2. otd.39 ж.pdf - 20.07.2021 08:34
 3. Proekto Dogovor.doc - 20.07.2021 08:34
 4. uslovia_216608.doc - 20.07.2021 08:34
 5. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_216608.doc - 20.07.2021 08:34
 6. zapoved obekt ET 216608.pdf - 20.07.2021 09:25
 7. dokumentacia obekt ET 216608.pdf - 20.07.2021 09:25
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 79722.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 30 куб.м.
Средна 304 куб.м.
Дребна 66 куб.м.
ОЗМ 140 куб.м.
Дърва за огрев 587 куб.м.
Общо 1127.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 216607
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00963 06.08.2021 09:30 09.08.2021 09:30 Прогнозни количества 36616.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 216607
 1. Deklaracii.doc - 20.07.2021 08:27
 2. otd.39 ф.pdf - 20.07.2021 08:27
 3. Proekto Dogovor.doc - 20.07.2021 08:27
 4. uslovia_216607.doc - 20.07.2021 08:27
 5. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_216607.doc - 20.07.2021 08:27
 6. zapoved obekt ET 216607.pdf - 20.07.2021 09:24
 7. dokumentaciaaa obekt 216607 ET.pdf - 20.07.2021 09:24
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 36616.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 4 куб.м.
Средна 182 куб.м.
Дребна 61 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев 219 куб.м.
Общо 516.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 216606
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00962 06.08.2021 09:00 09.08.2021 09:00 Прогнозни количества 41306.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 216606
 1. Deklaracii.doc - 20.07.2021 08:25
 2. otd.40 -в.pdf - 20.07.2021 08:25
 3. otd.40-г.pdf - 20.07.2021 08:25
 4. Proekto Dogovor.doc - 20.07.2021 08:55
 5. uslovia_216606.doc - 20.07.2021 08:55
 6. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_216606.doc - 20.07.2021 08:55
 7. zapoved - obekt ET 216606.pdf - 20.07.2021 09:24
 8. dokumentacia obekt 216606 ET.pdf - 20.07.2021 09:24
На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 41306.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 96 куб.м.
Средна 173 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев 248 куб.м.
Общо 565.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2113
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00961 19.07.2021 10:00 20.07.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 76071.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2113
 1. ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2113.rar - 29.06.2021 12:02
На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 76071.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Летендъб, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 257 куб.м.
Средна 127 куб.м.
Дребна 81 куб.м.
ОЗМ 70 куб.м.
Дърва за огрев 1164 куб.м.
Общо 1699.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2112
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00960 19.07.2021 09:30 20.07.2021 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 84619.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 85465.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2112
 1. ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2112.rar - 29.06.2021 12:01
На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 85465.00 лева без ДДС.
На второ място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 84619.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Червендъб, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 250 куб.м.
Средна 246 куб.м.
Дребна 65 куб.м.
ОЗМ 45 куб.м.
Дърва за огрев 886 куб.м.
Общо 1492.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2111
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00959 19.07.2021 09:00 20.07.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 36587.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2111
 1. ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2111.rar - 29.06.2021 12:00
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 36587.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 78 куб.м.
Средна 34 куб.м.
Дребна 40 куб.м.
ОЗМ 65 куб.м.
Дърва за огрев 670 куб.м.
Общо 887.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2120
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00958 08.07.2021 12:00 09.07.2021 12:00 Стояща на корен 73827.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 75303.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2120
 1. Заповед 68.PDF - 21.06.2021 14:23
 2. Условия електронен търг продажба на корен обект 2120.doc - 21.06.2021 14:23
 3. тп.rar - 21.06.2021 14:23
 4. Протокол ET00958.pdf - 09.07.2021 07:39
 5. Договор обект 2120 платан.doc - 29.07.2021 13:52
На първо място Платан ЕООД, с предложена цена в размер на 75303.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, Летендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Полскиклен
Едра 71 куб.м.
Средна 128 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1368 куб.м.
Общо 1577.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2119
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00957 08.07.2021 11:30 09.07.2021 11:30 Стояща на корен 59108.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 59699.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2119
 1. Заповед 67.PDF - 21.06.2021 14:19
 2. Условия електронен търг продажба на корен обект 2119.doc - 21.06.2021 14:19
 3. тп.rar - 21.06.2021 14:19
 4. Протокол ET00957.pdf - 09.07.2021 07:38
 5. Договор обект 2119 вал лес.doc - 07.09.2021 14:36
На първо място ВАЛ ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 59699.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 9 куб.м.
Средна 90 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1108 куб.м.
Общо 1212.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2118
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00956 от 08.07.2021 11:00 е прекратена на 22.07.2021 13:32 на основание да
EТ00956 08.07.2021 11:00 09.07.2021 11:00 Стояща на корен 29895.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2118
 1. Заповед 66.PDF - 21.06.2021 14:16
 2. Условия електронен търг продажба на корен обект 2118.doc - 21.06.2021 14:16
 3. Тех.планове.rar - 21.06.2021 14:17
 4. Протокол ET00956.pdf - 09.07.2021 07:37
Дървесен вид Благун, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 5 куб.м.
Средна 39 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 567 куб.м.
Общо 615.00 куб.м.