Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2117
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00955 08.07.2021 10:30 09.07.2021 10:30 Стояща на корен 23325.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 23789.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2117
 1. Заповед 65.PDF - 21.06.2021 14:13
 2. Условия електронен търг продажба на корен обект 2117.doc - 21.06.2021 14:13
 3. Тех.планове.rar - 21.06.2021 14:13
 4. Протокол ET00955.pdf - 09.07.2021 07:37
 5. Договор обект 2117 платан.doc - 29.07.2021 13:51
На първо място Платан ЕООД, с предложена цена в размер на 23789.00 лева без ДДС.
Дървесен вид цер, Мъждрян, Акация, Айлант, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 43 куб.м.
Средна 97 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 383 куб.м.
Общо 537.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2116
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00954 08.07.2021 10:00 09.07.2021 10:00 Стояща на корен 36460.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 37190.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2116
 1. Заповед 64.PDF - 21.06.2021 14:09
 2. Условия електронен търг продажба на корен обект 2116.doc - 21.06.2021 14:09
 3. Тех.планове.rar - 21.06.2021 14:09
 4. Протокол ET00954.pdf - 09.07.2021 07:36
 5. Договор обект 2116 Виктор М.doc - 29.07.2021 13:50
На първо място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 37190.00 лева без ДДС.
На второ място Платан ЕООД, с предложена цена в размер на 37190.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Смърч, Ела, Веймутовбор, Зеленадуглазка, Атласкикедър, Червендъб, Благун, Акация, Сребролистналипа
Едра 137 куб.м.
Средна 294 куб.м.
Дребна 37 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 405 куб.м.
Общо 897.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2115
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00953 08.07.2021 09:30 09.07.2021 09:30 Стояща на корен 70521.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 88851.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2115
 1. Заповед 63.PDF - 21.06.2021 14:04
 2. Условия електронен търг продажба на корен обект 2115.doc - 21.06.2021 14:04
 3. Тех.планове.rar - 21.06.2021 14:04
 4. Протокол ET00953.pdf - 09.07.2021 07:35
 5. Договор обект 2115 Ивел 10.doc - 29.07.2021 13:50
На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 88851.00 лева без ДДС.
На второ място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 88146.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 377 куб.м.
Средна 180 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 9 куб.м.
Дърва за огрев 831 куб.м.
Общо 1402.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2114
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00952 08.07.2021 09:00 09.07.2021 09:00 Стояща на корен 113591.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 114727.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2114
 1. Заповед 62.PDF - 21.06.2021 13:58
 2. Условия електронен търг продажба на корен обект 2114.doc - 21.06.2021 13:58
 3. тех.планове.rar - 21.06.2021 13:58
 4. Протокол ET00952.pdf - 09.07.2021 07:35
 5. Договор обект 2114 ловела.doc - 29.07.2021 13:49
На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 114727.00 лева без ДДС.
На второ място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 113591.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 818 куб.м.
Средна 368 куб.м.
Дребна 34 куб.м.
ОЗМ 68 куб.м.
Дърва за огрев 1201 куб.м.
Общо 2489.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21128 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00951 02.07.2021 11:30 07.07.2021 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 22770.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 22998.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21128 Е
 1. Dokumenti_21128 E.rar - 11.06.2021 15:56
На първо място Лес груп Троян ООД, с предложена цена в размер на 22998.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 170 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21127 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00950 02.07.2021 11:00 07.07.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 22770.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21127 Е
 1. Dokumenti_21127 E.rar - 11.06.2021 15:44
На първо място Лифтов 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 22770.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 170 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21126 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00949 02.07.2021 10:30 07.07.2021 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 22770.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21126 Е
 1. Dokumenti_21126 E.rar - 11.06.2021 15:43
На първо място Троя стил пласт ООД, с предложена цена в размер на 22770.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 170 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21125 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00948 02.07.2021 10:00 07.07.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 22770.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21125 Е
 1. Dokumenti_21125 E.rar - 11.06.2021 15:43
На първо място Троя стил пласт ООД, с предложена цена в размер на 22770.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 170 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21124 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00947 02.07.2021 09:30 07.07.2021 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 22770.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21124 Е
 1. Dokumenti_21124 E.rar - 11.06.2021 15:42
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 22770.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 170 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21123 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00946 02.07.2021 09:00 07.07.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 22770.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21123 Е
 1. Dokumenti_21123 E.rar - 11.06.2021 15:42
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 22770.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 170 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21122 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00945 01.07.2021 16:30 06.07.2021 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 22770.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21122 Е
 1. Dokumenti_21122 E.rar - 11.06.2021 15:41
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 22770.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 170 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21121 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00944 01.07.2021 16:00 06.07.2021 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 22770.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21121 Е
 1. Dokumenti_21121 E.rar - 11.06.2021 15:41
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 22770.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 170 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21120 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00943 01.07.2021 15:30 06.07.2021 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 19050.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 19240.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21120 Е
 1. Dokumenti_21120 E.rar - 11.06.2021 15:40
На първо място Вълко 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 19240.00 лева без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 19050.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 100 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21119 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00942 01.07.2021 15:00 06.07.2021 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 19050.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 19240.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21119 Е
 1. Dokumenti_21119 E.rar - 11.06.2021 15:40
На първо място Вълко 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 19240.00 лева без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 19050.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 100 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21118 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00941 01.07.2021 14:30 06.07.2021 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 19050.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 19240.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21118 Е
 1. Dokumenti_21118 E.rar - 11.06.2021 15:39
На първо място Ниа ВП ООД, с предложена цена в размер на 19240.00 лева без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 19050.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 100 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21117 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00940 01.07.2021 14:00 06.07.2021 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 19050.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 19240.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21117 Е
 1. Dokumenti_21117 E.rar - 11.06.2021 15:39
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 19240.00 лева без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 19050.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 100 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21116 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00939 01.07.2021 13:30 06.07.2021 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 19050.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 19240.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21116 Е
 1. Dokumenti_21116 E.rar - 11.06.2021 15:38
На първо място Лифтов 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 19240.00 лева без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 19050.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 100 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21115 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00938 01.07.2021 13:00 06.07.2021 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 19050.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 19240.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21115 Е
 1. Dokumenti_21115 E.rar - 11.06.2021 15:37
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 19240.00 лева без ДДС.
На второ място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 19050.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 100 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21114 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00937 01.07.2021 12:30 06.07.2021 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 19050.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 19240.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21114 Е
 1. Dokumenti_21114 E.rar - 11.06.2021 15:37
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 19240.00 лева без ДДС.
На второ място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 19050.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 100 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 21113 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00936 01.07.2021 12:00 06.07.2021 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 19050.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 19240.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 21113 Е
 1. Dokumenti_21113 E.rar - 11.06.2021 15:36
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 19240.00 лева без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 19050.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 100 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.