Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Елена / Обект №: 2008
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00493 от 12.12.2019 13:30 е прекратена на 12.12.2019 12:16 на основание Кандидатът не е допуснат до наддаване поради непредставени изискуеми документи
EТ00493 12.12.2019 13:30 13.12.2019 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 51073.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2008
 1. Z. 260.pdf - 25.11.2019 16:20
 2. ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar - 25.11.2019 16:20
 3. Z. 267.pdf - 27.11.2019 16:09
 4. 37в.pdf - 28.11.2019 11:03
 5. 134с.pdf - 28.11.2019 11:03
 6. Протокол ET00493.pdf - 12.12.2019 12:09
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа
Едра 47 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 1105 куб.м.
Общо 1189.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2007
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00492 от 12.12.2019 13:00 е прекратена на 12.12.2019 11:51 на основание Няма подадено заявление за участие
EТ00492 12.12.2019 13:00 13.12.2019 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 47780.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2007
 1. Z. 260.pdf - 25.11.2019 16:19
 2. ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar - 25.11.2019 16:19
 3. Z. 267.pdf - 27.11.2019 16:08
 4. ТП 2007.pdf - 28.11.2019 13:33
 5. Протокол ET00492.pdf - 12.12.2019 11:12
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 27 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 27 куб.м.
Дърва за огрев 1066 куб.м.
Общо 1142.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2006
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00491 12.12.2019 11:30 13.12.2019 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 22630.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2006
 1. Z. 260.pdf - 25.11.2019 16:19
 2. ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar - 25.11.2019 16:19
 3. Z. 267.pdf - 27.11.2019 16:08
 4. ТП 2006.pdf - 28.11.2019 13:12
 5. Протокол ET00491.pdf - 12.12.2019 11:56
 6. протокол 1 - 08.01.2020 г..pdf - 10.01.2020 10:14
 7. D- 00491-2006.pdf - 22.01.2020 09:03
На първо място Рафаилов-лес ООД, с предложена цена в размер на 22630.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Акация, Сребролистналипа
Едра 3 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 548 куб.м.
Общо 553.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2005
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00490 от 12.12.2019 11:00 е прекратена на 12.12.2019 10:57 на основание Няма заявление за участие
EТ00490 12.12.2019 11:00 13.12.2019 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 36355.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2005
 1. Z. 260.pdf - 25.11.2019 16:18
 2. ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar - 25.11.2019 16:18
 3. Z. 267.pdf - 27.11.2019 16:07
 4. 143д, 143е, 143з.pdf - 28.11.2019 09:39
 5. Протокол ET00490.pdf - 12.12.2019 10:51
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Череша
Едра 17 куб.м.
Средна 53 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 742 куб.м.
Общо 840.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2004
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00489 12.12.2019 10:30 13.12.2019 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 68936.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2004
 1. Z. 260.pdf - 25.11.2019 16:17
 2. ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar - 25.11.2019 16:17
 3. Z. 267.pdf - 27.11.2019 16:07
 4. 402с.pdf - 28.11.2019 09:40
 5. Протокол ET00489.pdf - 12.12.2019 10:54
 6. протокол 1 - 08.01.2020 г..pdf - 10.01.2020 10:13
 7. D - 00489-2004.pdf - 22.01.2020 09:02
 8. A 2004.pdf - 07.04.2021 13:46
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 68936.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор
Едра 377 куб.м.
Средна 179 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 1110 куб.м.
Общо 1687.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2003
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00488 12.12.2019 10:00 13.12.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 38603.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2003
 1. Z. 260.pdf - 25.11.2019 16:17
 2. ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar - 25.11.2019 16:17
 3. Z. 267.pdf - 27.11.2019 16:06
 4. 384ж, 384п, 377к.pdf - 28.11.2019 09:23
 5. Протокол ET00488.pdf - 12.12.2019 10:27
 6. протокол 1 - 08.01.2020 г..pdf - 10.01.2020 10:12
 7. D -00488 - 2003.pdf - 22.01.2020 09:01
 8. aneks 2003 ET.pdf - 13.05.2020 09:54
 9. a 2003.pdf - 09.03.2021 09:13
На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 38603.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Келявгабър
Едра 18 куб.м.
Средна 34 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 80 куб.м.
Дърва за огрев 736 куб.м.
Общо 875.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2002
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00487 12.12.2019 09:30 13.12.2019 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 35055.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2002
 1. Z. 260.pdf - 25.11.2019 16:16
 2. ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar - 25.11.2019 16:16
 3. Z. 267.pdf - 27.11.2019 16:06
 4. 338ю1.pdf - 28.11.2019 09:22
 5. Протокол ET00487.pdf - 13.12.2019 11:30
 6. протокол 1 - 08.01.2020 г..pdf - 10.01.2020 10:12
 7. D- 00487-2002.pdf - 22.01.2020 09:00
На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 35055.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 855 куб.м.
Общо 855.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2001
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00486 от 12.12.2019 09:00 е прекратена на 12.12.2019 10:15 на основание Няма подадено заявление за участие
EТ00486 12.12.2019 09:00 13.12.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 14056.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2001
 1. Z. 260.pdf - 25.11.2019 16:13
 2. ЕЛ.ТЪРГ-КОРЕН-ОБ. -2001-2011.rar - 25.11.2019 16:13
 3. Z. 267.pdf - 27.11.2019 16:05
 4. 152k.pdf - 28.11.2019 09:21
 5. Протокол ET00486.pdf - 12.12.2019 09:24
Дървесен вид Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра 0 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 308 куб.м.
Общо 342.00 куб.м.
 
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2012
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00485 от 16.12.2019 12:30 е прекратена на 19.12.2019 15:10 на основание 203/18.12.2019г.
EТ00485 16.12.2019 12:30 17.12.2019 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 88562.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2012
 1. Документация - 29.11.2019 16:08
 2. Заповед за откриване - 29.11.2019 16:08
 3. Документация - 29.11.2019 16:08
 4. Приложения - 29.11.2019 16:08
Дървесен вид Черенбор, Благун, цер, Габър, Акация
Едра 202 куб.м.
Средна 247 куб.м.
Дребна 38 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев 810 куб.м.
Общо 1337.00 куб.м.
 
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2011
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00484 от 16.12.2019 12:00 е прекратена на 19.12.2019 15:09 на основание 202/18.12.2019г.
EТ00484 16.12.2019 12:00 17.12.2019 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 27169.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2011
 1. Документация - 29.11.2019 16:06
 2. Заповед за откриване - 29.11.2019 16:06
 3. Документация - 29.11.2019 16:06
 4. Приложения - 29.11.2019 16:06
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Акация, Клен
Едра 20 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 343 куб.м.
Общо 401.00 куб.м.
 
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2010
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00483 от 16.12.2019 11:30 е прекратена на 19.12.2019 15:09 на основание 201/18.12.2019
EТ00483 16.12.2019 11:30 17.12.2019 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 15671.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2010
 1. Документация - 29.11.2019 16:05
 2. Заповед за откриване - 29.11.2019 16:05
 3. Документация - 29.11.2019 16:05
 4. Приложения - 29.11.2019 16:05
Дървесен вид Акация, Върба
Едра 2 куб.м.
Средна 79 куб.м.
Дребна 32 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 128 куб.м.
Общо 241.00 куб.м.
 
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2009
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00482 от 16.12.2019 11:00 е прекратена на 19.12.2019 15:08 на основание 200/18.12.2019г.
EТ00482 16.12.2019 11:00 17.12.2019 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 37323.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2009
 1. Документация - 29.11.2019 16:04
 2. Заповед за откриване - 29.11.2019 16:04
 3. Документация - 29.11.2019 16:04
 4. Приложения - 29.11.2019 16:04
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, цер, Габър, Липа
Едра 61 куб.м.
Средна 167 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев 316 куб.м.
Общо 603.00 куб.м.
 
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2008
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00481 от 16.12.2019 10:30 е прекратена на 19.12.2019 15:07 на основание 199/18.12.2019
EТ00481 16.12.2019 10:30 17.12.2019 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 21358.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2008
 1. Документация - 29.11.2019 16:02
 2. Заповед за откриване - 29.11.2019 16:02
 3. Документация - 29.11.2019 16:02
 4. Приложения - 29.11.2019 16:02
Дървесен вид Бялбор, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 294 куб.м.
Общо 309.00 куб.м.
 
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2003
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00480 от 16.12.2019 10:00 е прекратена на 19.12.2019 15:02 на основание 198/18.12.2019г.
EТ00480 16.12.2019 10:00 17.12.2019 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 19187.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2003
 1. Документация - 29.11.2019 16:00
 2. Заповед за откриване - 29.11.2019 16:00
 3. Документация - 29.11.2019 16:00
 4. Приложения - 29.11.2019 16:00
Дървесен вид Бялбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Трепетлика, Акация, Келявгабър
Едра 25 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 409 куб.м.
Общо 439.00 куб.м.
 
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2002
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00479 от 16.12.2019 09:30 е прекратена на 19.12.2019 15:01 на основание 197/18.12.2019г.
EТ00479 16.12.2019 09:30 17.12.2019 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 25898.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2002
 1. Документация - 29.11.2019 15:58
 2. Заповед за откриване - 29.11.2019 15:58
 3. Документация - 29.11.2019 15:59
 4. Приложения - 29.11.2019 15:59
Дървесен вид Благун, цер, Келявгабър
Едра куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 506 куб.м.
Общо 563.00 куб.м.
 
ТП ДГС Севлиево / Обект №: 2001
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ00478 от 16.12.2019 09:00 е прекратена на 19.12.2019 14:29 на основание ЗАПОВЕД № 196/18.12.2019
EТ00478 16.12.2019 09:00 17.12.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 27784.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2001
 1. Документация - 29.11.2019 15:56
 2. Заповед за откриване - 29.11.2019 15:56
 3. Документация - 29.11.2019 15:56
 4. Приложения - 29.11.2019 15:57
Дървесен вид Благун, цер, Келявгабър
Едра куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 552 куб.м.
Общо 604.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2015
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00477 13.12.2019 16:00 16.12.2019 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 16541.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2015
 1. Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx - 25.11.2019 15:22
На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 16541.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа
Едра 10 куб.м.
Средна 68 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 301 куб.м.
Общо 379.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2014
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00476 13.12.2019 15:30 16.12.2019 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 41133.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 41544.33 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2014
 1. Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx - 25.11.2019 15:19
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 41544.33 лева без ДДС.
На второ място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 41133.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа
Едра 24 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 824 куб.м.
Общо 868.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2013
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00475 13.12.2019 15:00 16.12.2019 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 39454.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 42610.32 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2013
 1. Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx - 25.11.2019 15:15
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 42610.32 лева без ДДС.
На второ място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 42215.78 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер
Едра 84 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 650 куб.м.
Общо 784.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2012
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00474 13.12.2019 14:30 16.12.2019 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 46880.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2012
 1. Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx - 25.11.2019 15:04
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 46880.00 лева без ДДС.
На второ място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 46880.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Полскиясен
Едра 53 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 893 куб.м.
Общо 969.00 куб.м.