Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДЛС Росица / Обект №: 20101 Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00433 02.12.2019 09:00 03.12.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 59195.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 20101 Е
  1. Dokumenti_20101 E.rar - 12.11.2019 13:28
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 59195.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 410 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 90 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 500.00 куб.м.
 
Продажба на прогнозни количества добита на склад дървесина от територията на ТП ДГС Горна Оряховица
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00431 11.11.2019 10:00 12.11.2019 10:00 Прогнозни количества 13943.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 14082.43 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 1929-1
  1. Документация електронен търг 1929-1.doc - 25.10.2019 08:50
  2. Заповед ЕТ1929-1.doc - 25.10.2019 08:50
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 14082.43 лева без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Сребролистналипа
Едра 141 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 165.00 куб.м.
 
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19124Е на ТП ДЛС "Росица"
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00430 31.10.2019 13:30 01.11.2019 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 24275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 170
  1. Dokumenti_19124 E.rar - 08.10.2019 15:58
На първо място Лифтов 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 24275.00 лева без ДДС.
На второ място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 24275.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 170 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19123Е на ТП ДЛС "Росица"
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00429 31.10.2019 13:00 01.11.2019 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 24275.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 170
  1. Dokumenti_19123 E.rar - 08.10.2019 15:54
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 24275.00 лева без ДДС.
На второ място Лифтов 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 24275.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 170 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19122Е на ТП ДЛС "Росица"
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00428 31.10.2019 12:30 01.11.2019 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 24275.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 24518.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 170
  1. Dokumenti_19122 E.rar - 08.10.2019 15:51
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 24518.00 лева без ДДС.
На второ място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 24275.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 170 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обект 19121Е на ТП ДЛС "Росица"
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00427 31.10.2019 12:00 01.11.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 24275.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 24518.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 170
  1. Dokumenti_19121 E.rar - 08.10.2019 15:47
На първо място Троя стил пласт ООД, с предложена цена в размер на 24518.00 лева без ДДС.
На второ място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 24275.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 170 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.