Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2421 ЕК
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02468 19.03.2024 11:30 20.03.2024 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 12690.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2421 ЕК
 1. 2421 EK DOKUMENTACIA.rar - 01.03.2024 17:32
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 4 куб.м.
Средна 91 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
ОЗМ 31 куб.м.
Дърва за огрев 278 куб.м.
Общо 423.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2420 ЕК
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02467 19.03.2024 11:00 20.03.2024 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 3570.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2420 ЕК
 1. 2420 EK DOKUMENTACIA.rar - 01.03.2024 17:45
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 11 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 55 куб.м.
Общо 119.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2419 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02469 19.03.2024 10:00 20.03.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 172063.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2419 ЕТ
 1. об 2419 ЕТ.rar - 01.03.2024 17:50
Резултати

Дървесен вид Топола, Орех, Бялавърба, Източенчинар, Яворнегундо
Едра 1688 куб.м.
Средна 303 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Дърва за огрев 121 куб.м.
Общо 2142.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2418 - Местни търговци
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02464 18.03.2024 10:00 19.03.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 30680.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2418 - Местни търговци
 1. Заглавна страница.pdf - 29.02.2024 14:18
 2. Заповед 78_29.02.2024 г. откриване търг.pdf - 29.02.2024 14:18
 3. 2418 Документация.doc - 29.02.2024 14:17
 4. 2418 Технологични планове.pdf - 29.02.2024 14:17
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Сребролистналипа
Едра 90 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 102 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 237.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2414
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02466 14.03.2024 10:00 15.03.2024 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 12112.40 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2414
 1. ТП 194 у.2.jpg - 27.02.2024 14:34
 2. ТП 194 у.1.jpg - 27.02.2024 14:34
 3. ТП 194 т.2.jpg - 27.02.2024 14:34
 4. ТП 194 т.1.jpg - 27.02.2024 14:33
 5. ТП 194 с.2.jpg - 27.02.2024 14:33
 6. ТП 194 с.1.jpg - 27.02.2024 14:33
 7. ТП 194 г.2.jpg - 27.02.2024 14:33
 8. ТП 194 г.1.jpg - 27.02.2024 14:33
 9. ТП 194 б.2.jpg - 27.02.2024 14:33
 10. ТП 194 б.1.jpg - 27.02.2024 14:33
 11. Документация добив 2414.docx - 27.02.2024 14:32
 12. Zapoved_RD 40_DGS_Buinovtsi.pdf - 27.02.2024 14:31
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика
Едра 28 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 281 куб.м.
Общо 314.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24002
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02465 14.03.2024 09:30 15.03.2024 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 48760.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24002
 1. документация об. 24002.docx - 27.02.2024 13:55
 2. заповед РД - 41 за откриване на процедура.pdf - 27.02.2024 13:54
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Трепетлика, Явор
Едра 184 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 113 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК 2410
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02463 12.03.2024 10:00 13.03.2024 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 14089.43 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕК 2410
 1. тп.rar - 23.02.2024 11:50
 2. документация ел. конкурс обект ЕК2410 товарене 2.doc - 23.02.2024 11:49
 3. Заповед откриване ЕК2410.pdf - 23.02.2024 11:49
Резултати

Дървесен вид Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра 13.69 куб.м.
Средна 45.33 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 442.2 куб.м.
Общо 501.22 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2412
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02462 от 06.03.2024 11:30 е прекратена на 21.02.2024 12:46 на основание чл. 74е, ал.1, т.2 и ал.2,т.7 от НУРВИДГТДОСПДНП
EТ02462 06.03.2024 11:30 07.03.2024 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 139950.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2412
 1. Zap_2412.doc - 19.02.2024 14:11
 2. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 19.02.2024 13:26
 3. Uslovia_taen_targ_prodajba_2412.doc - 19.02.2024 13:26
 4. zaglavna.docx - 19.02.2024 13:26
 5. ценово предложение.doc - 19.02.2024 13:26
 6. dekl 18.doc - 19.02.2024 13:26
 7. досиета 2412.rar - 19.02.2024 13:19

Дървесен вид Благун, цер, Акация, Гледичия , Клен, Махалебка, Планинскиясен
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 2799 куб.м.
Общо 2799.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2411
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02461 06.03.2024 11:00 07.03.2024 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 15746.43 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2411
 1. Zap_2411 таен търг.doc - 19.02.2024 08:37
 2. dekl 18.doc - 19.02.2024 08:37
 3. Dogovor_prodobajba_2024.doc - 19.02.2024 08:37
 4. Uslovia_taen_targ_prodajba_2411.doc - 19.02.2024 08:37
 5. zaglavna.docx - 19.02.2024 08:37
 6. ценово предложение таен търг.doc - 19.02.2024 08:37
Резултати

Дървесен вид цер
Едра 127.05 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 127.05 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2410
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02459 06.03.2024 10:30 07.03.2024 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 19503.67 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2410
 1. Dogovor_prodobajba_2024.doc - 19.02.2024 08:37
 2. Uslovia_taen_targ_prodajba_2410.doc - 19.02.2024 08:37
 3. zaglavna.docx - 19.02.2024 08:37
 4. Zap_2410 таен търг.doc - 19.02.2024 08:37
 5. ценово предложение таен търг.doc - 19.02.2024 08:37
 6. dekl 18.doc - 19.02.2024 08:37
Резултати

Дървесен вид Благун, цер
Едра 159.72 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 159.72 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2409
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02458 06.03.2024 10:00 07.03.2024 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 21483.40 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2409
 1. Dogovor_prodobajba_2024.doc - 19.02.2024 08:36
 2. Uslovia_taen_targ_prodajba_2409.doc - 19.02.2024 08:36
 3. zaglavna.docx - 19.02.2024 08:36
 4. Zap_2409 таен търг.doc - 19.02.2024 08:36
 5. ценово предложение таен търг.doc - 19.02.2024 08:36
 6. dekl 18.doc - 19.02.2024 08:36
Резултати

Дървесен вид Благун, цер
Едра 192.63 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 192.63 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 24003
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02460 05.03.2024 10:00 06.03.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 52950.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24003
 1. документация об. 24003.docx - 19.02.2024 13:32
 2. заповед 37 ДГС Буйновци.pdf - 19.02.2024 13:31
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка
Едра 244 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Дърва за огрев 8 куб.м.
Общо 300.00 куб.м.