Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2456
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02690 04.07.2024 12:30 05.07.2024 12:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 155864.25 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2456
 1. Zap_2456.doc - 18.06.2024 14:41
 2. dekl 18.doc - 18.06.2024 14:41
 3. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 18.06.2024 14:41
 4. Uslovia_taen_targ_prodajba_2456.doc - 18.06.2024 14:41
 5. zaglavna.docx - 18.06.2024 14:41
 6. 167-ж.pdf - 18.06.2024 14:41
 7. ценово предложение.doc - 18.06.2024 14:41
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 949 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 107 куб.м.
Дърва за огрев 1180 куб.м.
Общо 2367.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2455
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02689 04.07.2024 12:00 05.07.2024 12:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 36956.68 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2455
 1. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 18.06.2024 14:41
 2. Uslovia_taen_targ_prodajba_2455.doc - 18.06.2024 14:41
 3. zaglavna.docx - 18.06.2024 14:41
 4. Zap_2455.doc - 18.06.2024 14:41
 5. 162-в.pdf - 18.06.2024 14:41
 6. dekl 18.doc - 18.06.2024 14:41
 7. ценово предложение.doc - 18.06.2024 14:41
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 287 куб.м.
Средна 41 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 28 куб.м.
Дърва за огрев 175 куб.м.
Общо 534.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2454
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02688 04.07.2024 11:30 05.07.2024 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 30282.57 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2454
 1. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 18.06.2024 14:40
 2. Uslovia_taen_targ_prodajba_2454.doc - 18.06.2024 14:40
 3. zaglavna.docx - 18.06.2024 14:40
 4. Zap_2454.doc - 18.06.2024 14:40
 5. 159-г.pdf - 18.06.2024 14:40
 6. dekl 18.doc - 18.06.2024 14:40
 7. ценово предложение.doc - 18.06.2024 14:40
Резултати

Дървесен вид цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 229 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 82 куб.м.
Дърва за огрев 116 куб.м.
Общо 459.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2453
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02687 04.07.2024 11:00 05.07.2024 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 22988.58 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2453
 1. Zap_2453.doc - 18.06.2024 14:37
 2. 159-в.pdf - 18.06.2024 14:37
 3. dekl 18.doc - 18.06.2024 14:37
 4. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 18.06.2024 14:37
 5. Uslovia_taen_targ_prodajba_2453.doc - 18.06.2024 14:37
 6. zaglavna.docx - 18.06.2024 14:37
 7. ценово предложение.doc - 18.06.2024 14:37
Резултати

Дървесен вид цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 145 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 66 куб.м.
Дърва за огрев 135 куб.м.
Общо 365.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2452
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02686 04.07.2024 10:30 05.07.2024 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 22199.61 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2452
 1. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 18.06.2024 14:36
 2. Uslovia_taen_targ_prodajba_2452.doc - 18.06.2024 14:36
 3. zaglavna.docx - 18.06.2024 14:36
 4. Zap_2452.doc - 18.06.2024 14:36
 5. 159-б.pdf - 18.06.2024 14:36
 6. dekl 18.doc - 18.06.2024 14:36
 7. ценово предложение.doc - 18.06.2024 14:36
Резултати

Дървесен вид цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 163 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 46 куб.м.
Дърва за огрев 110 куб.м.
Общо 340.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2451
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02685 04.07.2024 10:00 05.07.2024 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 56414.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2451
 1. ZAPOVED 2451.doc - 18.06.2024 13:14
 2. Dog.sech_seslav_2024.doc - 18.06.2024 13:14
 3. oferta.doc - 18.06.2024 13:14
 4. USLOVIJA 2451.doc - 18.06.2024 13:14
 5. Zaiavl.doc - 18.06.2024 13:14
 6. ценово предложение.doc - 18.06.2024 13:14
 7. dekl.doc - 18.06.2024 13:14
 8. Dekl_oborudvane_ZBUT.doc - 18.06.2024 13:14
Резултати

Дървесен вид Благун, цер
Едра 372 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1144 куб.м.
Общо 1558.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2450
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02684 04.07.2024 09:30 05.07.2024 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 79085.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2450
 1. USLOVIJA 2450.doc - 18.06.2024 13:13
 2. Zaiavl.doc - 18.06.2024 13:13
 3. ZAPOVED 2450.doc - 18.06.2024 13:13
 4. dekl.doc - 18.06.2024 13:13
 5. Dekl_oborudvane_ZBUT.doc - 18.06.2024 13:13
 6. Dog.sech_seslav_2024.doc - 18.06.2024 13:13
 7. oferta.doc - 18.06.2024 13:13
 8. ценово предложение.doc - 18.06.2024 13:13
Резултати

Дървесен вид Благун, цер
Едра 513 куб.м.
Средна 76 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1656 куб.м.
Общо 2245.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2449
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02683 04.07.2024 09:00 05.07.2024 09:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 16096.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2449
 1. USLOVIJA 2449.doc - 18.06.2024 13:13
 2. Zaiavl.doc - 18.06.2024 13:13
 3. ZAPOVED 2449.doc - 18.06.2024 13:13
 4. dekl.doc - 18.06.2024 13:13
 5. Dekl_oborudvane_ZBUT.doc - 18.06.2024 13:13
 6. Dog.sech_seslav_2024.doc - 18.06.2024 13:13
 7. oferta.doc - 18.06.2024 13:13
 8. ценово предложение.doc - 18.06.2024 13:13
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа
Едра 25 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 381 куб.м.
Общо 412.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24128ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02676 03.07.2024 13:30 04.07.2024 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 43500.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24128ЕТ
 1. зап и док ПАРТИДИ 03-07-24.pdf - 17.06.2024 13:48
 2. 0307ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОДАЖБА ПАРТИДИ 03.07.2024.doc - 17.06.2024 13:48
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24127ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02675 03.07.2024 13:00 04.07.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 43500.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24127ЕТ
 1. зап и док ПАРТИДИ 03-07-24.pdf - 17.06.2024 13:48
 2. 0307ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОДАЖБА ПАРТИДИ 03.07.2024.doc - 17.06.2024 13:48
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24126ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02674 03.07.2024 12:30 04.07.2024 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 43500.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24126ЕТ
 1. 0307ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОДАЖБА ПАРТИДИ 03.07.2024.doc - 17.06.2024 13:47
 2. зап и док ПАРТИДИ 03-07-24.pdf - 17.06.2024 13:47
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24125ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02673 03.07.2024 12:00 04.07.2024 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 43500.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24125ЕТ
 1. зап и док ПАРТИДИ 03-07-24.pdf - 17.06.2024 13:46
 2. 0307ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОДАЖБА ПАРТИДИ 03.07.2024.doc - 17.06.2024 13:46
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2448
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02682 03.07.2024 11:30 04.07.2024 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 120387.66 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2448
 1. Zap_2448.doc - 17.06.2024 14:55
 2. dekl 18.doc - 17.06.2024 14:55
 3. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 17.06.2024 14:55
 4. Uslovia_taen_targ_prodajba_2448.doc - 17.06.2024 14:55
 5. zaglavna.docx - 17.06.2024 14:55
 6. 1094-к.pdf - 17.06.2024 14:55
 7. ценово предложение.doc - 17.06.2024 14:55
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 0 куб.м.
Средна 351 куб.м.
Дребна 229 куб.м.
ОЗМ 356 куб.м.
Дърва за огрев 700 куб.м.
Общо 1636.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24124ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02672 03.07.2024 11:30 04.07.2024 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 43500.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24124ЕТ
 1. зап и док ПАРТИДИ 03-07-24.pdf - 17.06.2024 13:46
 2. 0307ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОДАЖБА ПАРТИДИ 03.07.2024.doc - 17.06.2024 13:46
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2447
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02681 03.07.2024 11:00 04.07.2024 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 77715.64 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2447
 1. Zap_2447.doc - 17.06.2024 14:52
 2. 2447.rar - 17.06.2024 14:52
 3. dekl 18.doc - 17.06.2024 14:52
 4. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 17.06.2024 14:52
 5. Uslovia_taen_targ_prodajba_2447.doc - 17.06.2024 14:52
 6. zaglavna.docx - 17.06.2024 14:52
 7. ценово предложение.doc - 17.06.2024 14:52
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 47 куб.м.
Средна 154 куб.м.
Дребна 32 куб.м.
ОЗМ 249 куб.м.
Дърва за огрев 590 куб.м.
Общо 1072.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24123ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02671 03.07.2024 11:00 04.07.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 43500.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24123ЕТ
 1. 0307ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОДАЖБА ПАРТИДИ 03.07.2024.doc - 17.06.2024 13:45
 2. зап и док ПАРТИДИ 03-07-24.pdf - 17.06.2024 13:45
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2446
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02680 03.07.2024 10:30 04.07.2024 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 53451.95 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2446
 1. Zap_2446.doc - 17.06.2024 14:49
 2. dekl 18.doc - 17.06.2024 14:49
 3. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 17.06.2024 14:49
 4. Uslovia_taen_targ_prodajba_2446.doc - 17.06.2024 14:49
 5. zaglavna.docx - 17.06.2024 14:49
 6. 2446.rar - 17.06.2024 14:49
 7. ценово предложение.doc - 17.06.2024 14:49
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 2 куб.м.
Средна 141 куб.м.
Дребна 30 куб.м.
ОЗМ 85 куб.м.
Дърва за огрев 500 куб.м.
Общо 758.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24122ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02670 03.07.2024 10:30 04.07.2024 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 56300.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24122ЕТ
 1. 0307ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОДАЖБА ПАРТИДИ 03.07.2024.doc - 17.06.2024 13:45
 2. зап и док ПАРТИДИ 03-07-24.pdf - 17.06.2024 13:44
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24121ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02669 03.07.2024 10:00 04.07.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 56300.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24121ET
 1. зап и док ПАРТИДИ 03-07-24.pdf - 17.06.2024 13:44
 2. 0307ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОДАЖБА ПАРТИДИ 03.07.2024.doc - 17.06.2024 13:44
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2445
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02679 03.07.2024 10:00 04.07.2024 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 44499.10 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2445
 1. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 17.06.2024 14:46
 2. Uslovia_taen_targ_prodajba_2445.doc - 17.06.2024 14:46
 3. zaglavna.docx - 17.06.2024 14:46
 4. Zap_2445.doc - 17.06.2024 14:46
 5. 2445.rar - 17.06.2024 14:46
 6. dekl 18.doc - 17.06.2024 14:46
 7. ценово предложение.doc - 17.06.2024 14:45
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 24 куб.м.
Средна 55 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 143 куб.м.
Дърва за огрев 390 куб.м.
Общо 621.00 куб.м.