Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24115ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02455 01.03.2024 11:30 02.03.2024 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 43500.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24115ЕТ
 1. ПАРТИДИ МАРТ.7z - 14.02.2024 09:45
Резултати

На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
На второ място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24114ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02454 01.03.2024 11:00 02.03.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 43500.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24114ЕТ
 1. ПАРТИДИ МАРТ.7z - 14.02.2024 09:44
Резултати

На първо място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
На второ място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24113ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02453 01.03.2024 10:30 02.03.2024 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 43500.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24113ET
 1. ПАРТИДИ МАРТ.7z - 14.02.2024 09:43
Резултати

На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 43500.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24107ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02450 01.03.2024 10:00 02.03.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 56300.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24107ET
 1. ПАРТИДИ МАРТ.7z - 14.02.2024 09:43
Резултати

На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
На второ място Йома Туз ЕООД, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24106ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02449 01.03.2024 09:30 02.03.2024 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 56300.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24106ET
 1. ПАРТИДИ МАРТ.7z - 14.02.2024 09:42
Резултати

На първо място "Елимекс - Иван Радевски" ЕТ, с предложена цена в размер на 60804.00 лв. без ДДС.
На второ място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 60241.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 8.00 %
Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24105ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02448 01.03.2024 09:00 02.03.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 56300.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24105ET
 1. ПАРТИДИ МАРТ.7z - 14.02.2024 09:41
Резултати

На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 56863.00 лв. без ДДС.
На второ място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 56300.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24101ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02447 01.03.2024 08:30 02.03.2024 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 56300.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24101ET
 1. ПАРТИДИ МАРТ.7z - 14.02.2024 09:41
Резултати

На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 57989.00 лв. без ДДС.
На второ място "Елимекс - Иван Радевски" ЕТ, с предложена цена в размер на 57989.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2416
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02427 28.02.2024 11:00 29.02.2024 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 36147.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2416
 1. Заповед за откриване - 12.02.2024 09:17
 2. Документация - 12.02.2024 09:17
 3. Приложения - 08.02.2024 10:19
Ай-ем-си груп ЕООД с ценово предложение в размер на 36060.00 лв. без ДДС.

На първо място Ай-ем-си груп ЕООД, с предложена цена в размер на 36060.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 87 куб.м.
Средна 310 куб.м.
Дребна 53 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 695 куб.м.
Общо 1145.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2408
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02429 28.02.2024 10:30 29.02.2024 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 91525.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2408
 1. ZAPOVED 2408.doc - 12.02.2024 08:38
 2. досиета 2408.rar - 08.02.2024 13:04
 3. заглавна.doc - 08.02.2024 13:04
 4. Zaiavl.doc - 08.02.2024 13:04
 5. USLOVIJA 2408.doc - 08.02.2024 13:04
 6. oferta.doc - 08.02.2024 13:04
 7. Dog.sech_seslav_2024.doc - 08.02.2024 13:04
 8. Dekl_oborudvane_ZBUT.doc - 08.02.2024 13:04
 9. ценово предложение.doc - 08.02.2024 13:04
 10. dekl.doc - 08.02.2024 13:04
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 89600.00 лв. без ДДС.

На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 89600.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Акация, Полскиясен
Едра 0527 куб.м.
Средна 44 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1354 куб.м.
Общо 1925.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2424-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02457 28.02.2024 10:00 29.02.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 23291.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2424-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2423-1,2424-1.doc - 13.02.2024 10:53
 2. Z.19.pdf - 13.02.2024 10:53

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 23756.82 лв. без ДДС.
На второ място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 23291.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян
Едра 25 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 180 куб.м.
Общо 219.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2407
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02428 28.02.2024 10:00 29.02.2024 10:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 90888.30 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407
 1. Zap_2407_seslav.doc - 12.02.2024 08:37
 2. Zaiavlenie k.doc - 08.02.2024 13:05
 3. zaglavna.docx - 08.02.2024 13:05
 4. Uslovia_2407.doc - 08.02.2024 13:05
 5. teh_predl k.doc - 08.02.2024 13:05
 6. oferta k.doc - 08.02.2024 13:05
 7. dogovor_st_prodagba_sech_transp_2024.doc - 08.02.2024 13:05
 8. Dekl_ZBUT k.doc - 08.02.2024 13:05
 9. dekl_ogled k.doc - 08.02.2024 13:05
 10. Dekl_oborudvane.doc - 08.02.2024 13:05
 11. dekl cl 18 k.doc - 08.02.2024 13:05
 12. admin._svedenija k.doc - 08.02.2024 13:05
 13. ценово предложение k.doc - 08.02.2024 13:05
 14. досиета 2407.rar - 08.02.2024 13:05

Дървесен вид цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 537 куб.м.
Средна 66 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 194 куб.м.
Дърва за огрев 361 куб.м.
Общо 1164.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2423-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02456 28.02.2024 09:30 29.02.2024 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 32414.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2423-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2423-1,2424-1.doc - 13.02.2024 10:52
 2. Z.19.pdf - 13.02.2024 10:52

На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 32414.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Зимендъб, цер, Габър, Акация
Едра 50 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 195 куб.м.
Общо 279.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2415
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02426 28.02.2024 09:30 29.02.2024 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 36252.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2415
 1. Заповед за откриване - 12.02.2024 09:16
 2. Документация - 12.02.2024 09:16
 3. Приложения - 08.02.2024 10:18
Княжевска гора ООД с ценово предложение в размер на 35407.61 лв. без ДДС.

На първо място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 35407.61 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, Мъждрян, Акация, Косматдъб
Едра 70 куб.м.
Средна 252 куб.м.
Дребна 51 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 747 куб.м.
Общо 1120.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2422-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02446 27.02.2024 14:30 28.02.2024 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 12656.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2422-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2418-1, 2420-1, 2421-1, 2422-1,.doc - 12.02.2024 17:16
 2. Z .18 -.pdf - 12.02.2024 17:16

На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 12656.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен
Едра 1 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 124 куб.м.
Общо 127.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2421-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02445 27.02.2024 14:00 28.02.2024 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 8938.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2421-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2418-1, 2420-1, 2421-1, 2422-1,.doc - 12.02.2024 17:15
 2. Z .18 -.pdf - 12.02.2024 17:15

На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 8938.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 29 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 27 куб.м.
Общо 61.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2420-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02444 27.02.2024 13:30 28.02.2024 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 78100.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2420-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2418-1, 2420-1, 2421-1, 2422-1,.doc - 12.02.2024 17:15
 2. Z .18 -.pdf - 12.02.2024 17:15

На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 78100.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Бреза, Череша
Едра 203 куб.м.
Средна 110 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Дърва за огрев 243 куб.м.
Общо 577.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2418 ЕК
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02442 27.02.2024 13:30 28.02.2024 13:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 38832.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2418 ЕК
 1. 2418 EK DOKUMENTACIA.rar - 08.02.2024 23:30
Дари старт ЕООД с ценово предложение в размер на 38356.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 38356.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Акация, Косматдъб, Гледичия , Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен
Едра 367 куб.м.
Средна 221 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 54 куб.м.
Дърва за огрев 628 куб.м.
Общо 1276.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2418-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02443 27.02.2024 13:00 28.02.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 35124.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2418-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2418-1, 2420-1, 2421-1, 2422-1,.doc - 12.02.2024 17:14
 2. Z .18 -.pdf - 12.02.2024 17:14

На първо място ЕТ Кремена Димитрова Христова, с предложена цена в размер на 35124.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун
Едра 62 куб.м.
Средна 99 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 107 куб.м.
Общо 286.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2424
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02436 27.02.2024 12:00 28.02.2024 12:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 8372.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2424
 1. ЕТ 2424.pdf - 15.02.2024 10:47
 2. ДГС Елена_електронен_конкурс- 2418 2419 2420 2422 2423 2424.doc - 12.02.2024 14:42
 3. Z.16.pdf - 12.02.2024 14:42
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 8104.00 лв. без ДДС.
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 8372.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 8104.00 лв. без ДДС.
На второ място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 8372.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян
Едра 25 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 180 куб.м.
Общо 219.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2417
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02441 27.02.2024 11:30 28.02.2024 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 31921.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2417
 1. об 2417 ЕТ.rar - 09.02.2024 00:04

Дървесен вид Акация, Американскиясен
Едра 18 куб.м.
Средна 88 куб.м.
Дребна 45 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Дърва за огрев 302 куб.м.
Общо 467.00 куб.м.