Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2124
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00991 17.09.2021 11:30 20.09.2021 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 124724.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2124
 1. ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2124.rar - 30.08.2021 11:58
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 124724.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 16 куб.м.
Средна 559 куб.м.
Дребна 194 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1613 куб.м.
Общо 2382.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2123
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00990 17.09.2021 11:00 20.09.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 85272.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2123
 1. ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2123.rar - 30.08.2021 11:57
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 85272.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 8 куб.м.
Средна 471 куб.м.
Дребна 146 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1007 куб.м.
Общо 1632.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2122
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00989 17.09.2021 10:30 20.09.2021 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 49258.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2122
 1. ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2122.rar - 30.08.2021 11:56
На първо място Еко клийн енерджи ЕООД, с предложена цена в размер на 49258.00 лева без ДДС.
Дървесен вид цер, Акация, Сребролистналипа
Едра 10 куб.м.
Средна 197 куб.м.
Дребна 80 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 673 куб.м.
Общо 960.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2121
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00988 17.09.2021 10:00 20.09.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 47618.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 48570.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2121
 1. ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2121.rar - 30.08.2021 11:55
На първо място Инвисибъл форс ЕООД, с предложена цена в размер на 48570.00 лева без ДДС.
Дървесен вид цер, Акация, Клен, Сребролистналипа
Едра 20 куб.м.
Средна 179 куб.м.
Дребна 71 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 637 куб.м.
Общо 907.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2120
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00987 17.09.2021 09:30 20.09.2021 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 51828.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 52864.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2120
 1. ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2120.rar - 30.08.2021 11:53
На първо място Черниклес ЕООД, с предложена цена в размер на 52864.00 лева без ДДС.
На второ място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 52864.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Бряст, Мъждрян, Акация, Гледичия , Клен, Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен
Едра 15 куб.м.
Средна 179 куб.м.
Дребна 119 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 705 куб.м.
Общо 1018.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2119
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00986 17.09.2021 09:00 20.09.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 76202.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2119
 1. ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2119.rar - 30.08.2021 11:51
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 76202.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Червендъб, цер, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Мекиш, Планинскиясен
Едра 1 куб.м.
Средна 404 куб.м.
Дребна 159 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 966 куб.м.
Общо 1530.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2126
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00985 13.09.2021 11:30 14.09.2021 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 77056.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 146406.40 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2126
 1. doc 2126.doc - 23.08.2021 15:27
 2. TP_2126.pdf - 23.08.2021 15:27
 3. zapoved_2126.pdf - 23.08.2021 15:27
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 146406.40 лева без ДДС.
На второ място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 146406.40 лева без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 1312 куб.м.
Средна 106 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Дърва за огрев 156 куб.м.
Общо 1596.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2125
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00984 13.09.2021 11:00 14.09.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 87293.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 225215.94 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2125
 1. doc 2125.doc - 23.08.2021 15:21
 2. TP_2125.pdf - 23.08.2021 15:21
 3. zapoved_2125.pdf - 23.08.2021 15:21
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 225215.94 лева без ДДС.
На второ място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 225215.94 лева без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 1372 куб.м.
Средна 110 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
ОЗМ 32 куб.м.
Дърва за огрев 327 куб.м.
Общо 1874.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2124
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00983 13.09.2021 10:30 14.09.2021 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 231683.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 746019.26 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2124
 1. doc 2124.doc - 23.08.2021 15:13
 2. TP_2124.pdf - 23.08.2021 15:13
 3. zapoved_2124.pdf - 23.08.2021 15:13
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 746019.26 лева без ДДС.
На второ място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 743702.43 лева без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 3791 куб.м.
Средна 382 куб.м.
Дребна 32 куб.м.
ОЗМ 73 куб.м.
Дърва за огрев 652 куб.м.
Общо 4930.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2122
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00982 13.09.2021 10:00 14.09.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 169441.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 352437.28 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2122
 1. doc 2122.doc - 23.08.2021 15:09
 2. TP_2122.pdf - 23.08.2021 15:09
 3. zapoved_2122.pdf - 23.08.2021 15:09
На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 352437.28 лева без ДДС.
На второ място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 352437.28 лева без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 2680 куб.м.
Средна 132 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 73 куб.м.
Дърва за огрев 658 куб.м.
Общо 3554.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2140 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00981 31.08.2021 16:30 01.09.2021 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 56674.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2140 ЕТ
 1. 2140 ЕТ.rar - 13.08.2021 13:26
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 56674.00 лева без ДДС.
На второ място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 56674.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Червендъб
Едра 289 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 61 куб.м.
Дърва за огрев 577 куб.м.
Общо 977.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2139 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00980 31.08.2021 16:00 01.09.2021 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 46942.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 47411.42 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2139 ЕТ
 1. 2139 ЕТ.rar - 13.08.2021 13:27
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 47411.42 лева без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 20 куб.м.
Средна 598 куб.м.
Дребна 132 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 114 куб.м.
Общо 874.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2138 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00979 31.08.2021 15:30 01.09.2021 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 50741.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2138 ЕТ
 1. 2138 ЕТ.rar - 13.08.2021 13:28
Дървесен вид Акация
Едра 32 куб.м.
Средна 235 куб.м.
Дребна 34 куб.м.
ОЗМ 68 куб.м.
Дърва за огрев 575 куб.м.
Общо 944.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2137 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00978 31.08.2021 15:00 01.09.2021 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 25189.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 25440.89 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2137 ЕТ
 1. 2137 ЕТ.rar - 13.08.2021 13:29
На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 25440.89 лева без ДДС.
На второ място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 25189.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Акация
Едра 64 куб.м.
Средна 130 куб.м.
Дребна 72 куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Дърва за огрев 183 куб.м.
Общо 460.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2136 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00977 31.08.2021 14:30 01.09.2021 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 40825.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 46132.25 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2136 ЕТ
 1. 2136 ЕТ.rar - 13.08.2021 13:31
На първо място Лесгрйин ЕООД, с предложена цена в размер на 46132.25 лева без ДДС.
На второ място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 45724.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер
Едра 138 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 41 куб.м.
Дърва за огрев 501 куб.м.
Общо 737.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2135 EТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00976 31.08.2021 14:00 01.09.2021 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 67281.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 67953.81 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2135 EТ
 1. 2135 ЕТ.rar - 13.08.2021 13:31
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 67953.81 лева без ДДС.
На второ място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 67281.00 лева без ДДС.
Дървесен вид цер
Едра 172 куб.м.
Средна 141 куб.м.
Дребна 207 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 717 куб.м.
Общо 1237.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2130
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00975 12.08.2021 10:00 13.08.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 42563.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 62141.98 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2130
 1. Приложения - 27.07.2021 09:23
 2. Приложения - 27.07.2021 09:23
 3. Документация - 27.07.2021 09:23
 4. Заповед за откриване - 27.07.2021 09:23
 5. Приложения - 27.07.2021 09:23
 6. Приложения - 27.07.2021 09:30
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 62141.98 лева без ДДС.
На второ място Княжевска гора ООД, с предложена цена в размер на 62141.98 лева без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 169 куб.м.
Средна 71 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев 589 куб.м.
Общо 883.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2129
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00974 12.08.2021 09:30 13.08.2021 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 35830.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 36188.30 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2129
 1. Документация - 27.07.2021 09:07
 2. Документация - 27.07.2021 09:08
 3. Документация - 27.07.2021 09:08
 4. Заповед за откриване - 27.07.2021 09:08
 5. Документация - 27.07.2021 09:08
 6. Приложения - 27.07.2021 09:42
На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 36188.30 лева без ДДС.
На второ място Неша ЕООД, с предложена цена в размер на 35830.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 145 куб.м.
Средна 138 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 42 куб.м.
Дърва за огрев 436 куб.м.
Общо 770.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2128
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00973 12.08.2021 09:00 13.08.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 32435.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2128
 1. Приложения - 27.07.2021 08:58
 2. Договор и приложения - 27.07.2021 08:58
 3. Документация - 27.07.2021 08:58
 4. Заповед за откриване - 27.07.2021 08:58
 5. Документация - 27.07.2021 08:59
 6. Приложения - 27.07.2021 09:52
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 32435.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Акация, Гледичия 
Едра 41 куб.м.
Средна 115 куб.м.
Дребна 101 куб.м.
ОЗМ 48 куб.м.
Дърва за огрев 423 куб.м.
Общо 728.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2128 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00972 11.08.2021 11:00 12.08.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 26497.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2128 ЕТ
 1. 2128 ЕТ.rar - 22.07.2021 08:25
На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 26497.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Гледичия 
Едра 319 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 319.00 куб.м.