Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2217
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01261 10.08.2022 12:30 11.08.2022 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 59951.00 лв. без ДДС.
Последно потвърдена цена 224351.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2217
 1. тп2217.rar - 22.07.2022 11:43
 2. zap et 2217.PDF - 22.07.2022 11:43
 3. Документация обект ЕТ 2217 продажба на корен.doc - 22.07.2022 11:43
Резултати

На първо място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 224351.00 лв. без ДДС.
На второ място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 223151.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра 15 куб.м.
Средна 230 куб.м.
Дребна 52 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 655 куб.м.
Общо 952.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2216
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01260 10.08.2022 11:30 11.08.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 120923.00 лв. без ДДС.
Последно потвърдена цена 299855.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2216
 1. тп2216.rar - 22.07.2022 11:41
 2. zap et 2216.PDF - 22.07.2022 11:41
 3. Документация обект ЕТ 2216 продажба на корен.doc - 22.07.2022 11:41
Резултати

На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 299855.00 лв. без ДДС.
На второ място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 299855.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 10 куб.м.
Средна 458 куб.м.
Дребна 85 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1365 куб.м.
Общо 1918.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2215
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01259 10.08.2022 11:00 11.08.2022 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 163162.00 лв. без ДДС.
Последно потвърдена цена 638074.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2215
 1. тп2215.rar - 22.07.2022 11:39
 2. zap et 2215.PDF - 22.07.2022 11:39
 3. Документация обект ЕТ 2215 продажба на корен.doc - 22.07.2022 11:39
Резултати

На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 638074.00 лв. без ДДС.
На второ място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 636442.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 13 куб.м.
Средна 679 куб.м.
Дребна 139 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1790 куб.м.
Общо 2621.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2214
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01258 10.08.2022 10:30 11.08.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 108491.00 лв. без ДДС.
Последно потвърдена цена 235436.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2214
 1. тп 2214.rar - 22.07.2022 11:37
 2. zap et 2214.PDF - 22.07.2022 11:37
 3. Документация обект ЕТ 2214 продажба на корен.doc - 22.07.2022 11:37
Резултати

На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 235436.00 лв. без ДДС.
На второ място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 235436.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 164 куб.м.
Средна 474 куб.м.
Дребна 90 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 956 куб.м.
Общо 1684.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2240 - Местни търговци
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01250 04.08.2022 10:30 05.08.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 29688.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2240
 1. Технологични планове.pdf - 18.07.2022 14:43
 2. Документация.doc - 18.07.2022 14:42
 3. Заповед 183_18.07.2022 г. откриване търг.pdf - 18.07.2022 14:42
 4. Заповед 183_18.07.2022 г. откриване търг.doc - 18.07.2022 14:41
 5. Заглавна страница.pdf - 18.07.2022 14:41

На първо място Пролес БГ ЕООД, с предложена цена в размер на 29688.00 лв. без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 29688.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 45 куб.м.
Средна 63 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 384 куб.м.
Общо 496.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2239 - Местни търговци
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01249 04.08.2022 10:00 05.08.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 18593.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2239
 1. Технологични планове.pdf - 18.07.2022 14:28
 2. Документация.doc - 18.07.2022 14:27
 3. Заповед 182_18.07.2022 г. откриване търг.pdf - 18.07.2022 14:26
 4. Заповед 182_18.07.2022 г. откриване търг.doc - 18.07.2022 14:26
 5. Заглавна страница.pdf - 18.07.2022 14:26

На първо място Орфей 2007 ЕООД, с предложена цена в размер на 18593.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър
Едра 75 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 107 куб.м.
Общо 226.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 22029
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01248 05.08.2022 11:30 08.08.2022 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 43174.00 лв. без ДДС.
Последно потвърдена цена 44469.22 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22029
 1. 22029.rar - 14.07.2022 11:57
 2. Заповед -ел.търг 22029.doc - 14.07.2022 11:56

На първо място ЕТ Стоян Делийски, с предложена цена в размер на 44469.22 лв. без ДДС.
На второ място Братя Балъкови ООД, с предложена цена в размер на 43605.74 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Ясен, Трепетлика, Явор
Едра 296 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 346.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 22027
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01247 05.08.2022 11:00 08.08.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 69475.00 лв. без ДДС.
Последно потвърдена цена 88233.25 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22027
 1. 22027.rar - 14.07.2022 11:51
 2. Заповед -ел.търг 22027.doc - 14.07.2022 11:51

На първо място Делта ЕООД, с предложена цена в размер на 88233.25 лв. без ДДС.
На второ място Вуд трейдинг ООД, с предложена цена в размер на 86843.75 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 412 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 428.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 22026
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01246 05.08.2022 10:30 08.08.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 35170.00 лв. без ДДС.
Последно потвърдена цена 78780.80 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22026
 1. 22026.rar - 14.07.2022 11:47
 2. Заповед -ел.търг 22026.doc - 14.07.2022 11:47

На първо място Маркони Лес Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 78780.80 лв. без ДДС.
На второ място Делта ЕООД, с предложена цена в размер на 78780.80 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 234 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 238.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 22018
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01245 05.08.2022 10:00 08.08.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 91946.00 лв. без ДДС.
Последно потвърдена цена 92865.46 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22018
 1. Заповед -ел.търг 22018.doc - 14.07.2022 11:42
 2. 22018.rar - 14.07.2022 11:42

На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 92865.46 лв. без ДДС.
На второ място Вуд трейдинг ООД, с предложена цена в размер на 91946.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 354 куб.м.
Средна 193 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 297 куб.м.
Общо 845.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 22017
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01244 05.08.2022 09:30 08.08.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 48362.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22017
 1. Заповед -ел.търг 22017.doc - 14.07.2022 11:36
 2. 22017.rar - 14.07.2022 11:32

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 48362.00 лв. без ДДС.
На второ място Булфорест 2012 ООД, с предложена цена в размер на 48362.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър
Едра 258 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 49 куб.м.
Общо 327.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2247-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01243 28.07.2022 11:00 29.07.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 29722.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2247-1
 1. D - 2247-1.pdf - 09.08.2022 13:05
 2. D - 2247-1.pdf - 08.08.2022 14:10
 3. Pr. II 2244-1 2245-1 2246-1 2247-1.pdf - 05.08.2022 16:53
 4. Pr. I 2247-1.pdf - 29.07.2022 16:57
 5. Z.186.pdf - 12.07.2022 09:41
 6. ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2244-1 2245-1 2246-1 2247-1.doc - 12.07.2022 09:41
Резултати
 1. Z.204.pdf - 29.07.2022 16:57

На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 29722.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Черенбор, Благун, цер, Габър, Акация
Едра 54 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 83 куб.м.
Общо 199.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2246-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01242 28.07.2022 10:30 29.07.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 35156.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2246-1
 1. D - 2246-1.pdf - 09.08.2022 15:54
 2. Pr. II 2244-1 2245-1 2246-1 2247-1.pdf - 05.08.2022 16:52
 3. Pr. I 2246-1.pdf - 29.07.2022 16:55
 4. ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2244-1 2245-1 2246-1 2247-1.doc - 12.07.2022 09:38
 5. Z.186.pdf - 12.07.2022 09:38
Резултати
 1. Z.203.pdf - 29.07.2022 16:55

На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 35156.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Череша
Едра 33 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Дърва за огрев 235 куб.м.
Общо 320.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2245-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01241 28.07.2022 10:00 29.07.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 5976.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2245-1
 1. D - 2245-1.pdf - 09.08.2022 13:04
 2. D - 2245-1.pdf - 08.08.2022 14:10
 3. Pr. II 2244-1 2245-1 2246-1 2247-1.pdf - 05.08.2022 16:52
 4. Pr. I 2245-1.pdf - 29.07.2022 16:55
 5. ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2244-1 2245-1 2246-1 2247-1.doc - 12.07.2022 09:33
 6. Z.186.pdf - 12.07.2022 09:33
Резултати
 1. Z.202.pdf - 29.07.2022 16:54

На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 5976.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 7 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 41 куб.м.
Общо 58.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2244-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01240 28.07.2022 09:30 29.07.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 26399.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2244-1
 1. D - 2244-1.pdf - 09.08.2022 13:03
 2. D - 2244-1.pdf - 08.08.2022 14:09
 3. Pr. II 2244-1 2245-1 2246-1 2247-1.pdf - 05.08.2022 16:52
 4. Pr. I 2244-1.pdf - 29.07.2022 16:54
 5. Z.188.pdf - 12.07.2022 16:15
 6. Z.186.pdf - 12.07.2022 09:20
 7. ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2244-1 2245-1 2246-1 2247-1.doc - 12.07.2022 09:20
Резултати
 1. Z.201.pdf - 29.07.2022 16:54

На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 26399.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация
Едра 19 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 249 куб.м.
Общо 276.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2247
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01239 28.07.2022 14:30 29.07.2022 14:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 8832.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2247
 1. D. 01239 2247.pdf - 08.08.2022 14:09
 2. Pr. II 2244 2245 2246 2247.pdf - 05.08.2022 16:54
 3. Pr. I 2247.pdf - 29.07.2022 16:18
 4. TP 2247.pdf - 12.07.2022 14:21
 5. Z.185.pdf - 12.07.2022 09:01
 6. ДГС Елена_открит_конкурс- 2244 2245 2246 2247.doc - 12.07.2022 09:01
Резултати
 1. Z.207.pdf - 29.07.2022 16:18
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 8832.00 лв. без ДДС.

На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 8832.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Черенбор, Благун, цер, Габър, Акация
Едра 54 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 160 куб.м.
Общо 276.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2246
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01238 28.07.2022 13:30 29.07.2022 13:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 19072.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2246
 1. D. 01238 2246.pdf - 08.08.2022 14:17
 2. Pr. II 2244 2245 2246 2247.pdf - 05.08.2022 16:54
 3. Pr. I 2246.pdf - 29.07.2022 17:08
 4. TP 2246.pdf - 12.07.2022 14:33
 5. ДГС Елена_открит_конкурс- 2244 2245 2246 2247.doc - 12.07.2022 08:54
 6. Z.185.pdf - 12.07.2022 08:54
Резултати
 1. Z.210.pdf - 29.07.2022 17:08
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 19072.00 лв. без ДДС.

На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 19072.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Череша
Едра 33 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 19 куб.м.
Дърва за огрев 511 куб.м.
Общо 596.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2245
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01237 28.07.2022 12:30 29.07.2022 12:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 4821.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2245
 1. D. 01237 2245.pdf - 08.08.2022 14:08
 2. Pr. II 2244 2245 2246 2247.pdf - 05.08.2022 16:53
 3. Pr. I 2245.pdf - 29.07.2022 17:08
 4. TP 2245.pdf - 12.07.2022 14:26
 5. Z.185.pdf - 12.07.2022 08:48
 6. ДГС Елена_открит_конкурс- 2244 2245 2246 2247.doc - 12.07.2022 08:48
Резултати
 1. Z.209.pdf - 29.07.2022 17:07
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 4821.00 лв. без ДДС.

На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 4821.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 7 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 149 куб.м.
Общо 166.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2244
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01236 28.07.2022 11:30 29.07.2022 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 13736.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2244
 1. D. 01236 2244.pdf - 08.08.2022 14:07
 2. Pr. II 2244 2245 2246 2247.pdf - 05.08.2022 16:53
 3. Pr. I 2244.pdf - 29.07.2022 16:51
 4. Z.187.pdf - 12.07.2022 16:15
 5. TP 2244.pdf - 12.07.2022 14:20
 6. ДГС Елена_открит_конкурс- 2244 2245 2246 2247.doc - 12.07.2022 08:39
 7. Z.185.pdf - 12.07.2022 08:39
Резултати
 1. Z.205.pdf - 29.07.2022 16:52
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 13736.00 лв. без ДДС.

На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 13736.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация
Едра 19 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 446 куб.м.
Общо 473.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2207Е
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01235 25.07.2022 09:30 26.07.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 18205.00 лв. без ДДС.
Последно потвърдена цена 18387.00 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2207Е
 1. документация.doc - 09.07.2022 14:36
 2. 2207е.pdf - 09.07.2022 14:36
 3. 2207 тп.pdf - 09.07.2022 14:35

На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 18387.00 лв. без ДДС.
На второ място Магнум ЕООД, с предложена цена в размер на 18387.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 0 куб.м.
Средна 121 куб.м.
Дребна 42 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 168 куб.м.
Общо 331.00 куб.м.