Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23008 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01559 07.12.2022 11:00 12.12.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 85035.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23008 МТ
  1. 23008 МТ.rar - 18.11.2022 15:38
Резултати

На първо място Елена бор ООД, с предложена цена в размер на 85885.35 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 441 куб.м.
Средна 63 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 93 куб.м.
Общо 597.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23007 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01558 07.12.2022 10:30 12.12.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 71265.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23007 МТ
  1. З-д 240- об.23007 МТ.pdf - 02.12.2022 16:12
  2. 23007 МТ.rar - 18.11.2022 15:33
Резултати

На първо място Транслес 2000 ЕООД, с предложена цена в размер на 72690.30 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Чочко - Чавдар Иванов Чавдаров, с предложена цена в размер на 71265.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 369 куб.м.
Средна 84 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 58 куб.м.
Общо 511.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23006 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01557 07.12.2022 10:00 12.12.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 90775.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23006 МТ
  1. З-д 239- об.23006 МТ.pdf - 02.12.2022 16:11
  2. 23006 МТ.rar - 18.11.2022 15:23
Резултати

На първо място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 90775.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 561 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 77 куб.м.
Дърва за огрев 79 куб.м.
Общо 734.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23005 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01556 07.12.2022 09:30 12.12.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 62385.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23005 МТ
  1. 23005 МТ.rar - 18.11.2022 15:18
Резултати

На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 62385.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Шестил
Едра 291 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 124 куб.м.
Дърва за огрев 64 куб.м.
Общо 498.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23004 МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01555 07.12.2022 09:00 12.12.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46150.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23004 МТ
  1. З-д 237- об.23004 МТ.pdf - 02.12.2022 16:09
  2. З-д 237- об.23004 МТ.pdf - 02.12.2022 16:07
  3. Заповед за изменение - 18.11.2022 15:13
Резултати

Процент на увеличение 35.18 %
Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Шестил
Едра 261 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 75 куб.м.
Дърва за огрев 20 куб.м.
Общо 366.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2317
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01549 06.12.2022 16:30 07.12.2022 16:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 15142.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2317
  1. Искане 2317.pdf - 07.12.2022 10:04
  2. TP 2317.pdf - 21.11.2022 12:44
  3. ДГС Елена_открит_конкурс- 2310-2317.doc - 21.11.2022 11:41
  4. Z.314.pdf - 21.11.2022 11:41
Резултати
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 0.00 лв. без ДДС.
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 6984.00 лв. без ДДС.

На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 0.00 лв. без ДДС.
На второ място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 6984.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика, Клен, Сребролистналипа
Едра 10 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 372 куб.м.
Общо 388.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2316
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01548 06.12.2022 16:00 07.12.2022 16:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 25041.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316
  1. Искане 2316.pdf - 07.12.2022 10:03
  2. TP 2316.pdf - 21.11.2022 12:50
  3. ДГС Елена_открит_конкурс- 2310-2317.doc - 21.11.2022 11:41
  4. Z.314.pdf - 21.11.2022 11:41
Резултати
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 13160.00 лв. без ДДС.
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 24712.00 лв. без ДДС.
Петков Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 21056.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 13160.00 лв. без ДДС.
На второ място Петков Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 21056.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа
Едра 37 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 602 куб.м.
Общо 658.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2315
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01547 06.12.2022 15:30 07.12.2022 15:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 18360.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2315
  1. Искане 2315.pdf - 06.12.2022 16:00
  2. TP 2315.pdf - 21.11.2022 13:05
  3. ДГС Елена_открит_конкурс- 2310-2317.doc - 21.11.2022 11:40
  4. Z.314.pdf - 21.11.2022 11:40
Резултати
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 8721.00 лв. без ДДС.
КИДГ.О.ГРУП ООД с ценово предложение в размер на 16983.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 8721.00 лв. без ДДС.
На второ място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 16983.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен
Едра 4 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 454 куб.м.
Общо 459.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2314
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01546 06.12.2022 15:00 07.12.2022 15:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 20902.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314
  1. Искане 2314.pdf - 06.12.2022 16:00
  2. TP 2314.pdf - 21.11.2022 13:11
  3. ДГС Елена_открит_конкурс- 2310-2317.doc - 21.11.2022 11:40
  4. Z.314.pdf - 21.11.2022 11:40
Резултати
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 15344.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 15344.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза
Едра 78 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 434 куб.м.
Общо 548.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2313
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01545 от 06.12.2022 14:30 е прекратена на 23.11.2022 16:21 на основание Допусната явна техническа грешка
EТ01545 06.12.2022 14:30 07.12.2022 14:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 17290.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313
  1. Z.321.pdf - 23.11.2022 16:17
  2. TP 2313.pdf - 21.11.2022 13:05
  3. ДГС Елена_открит_конкурс- 2310-2317.doc - 21.11.2022 11:40
  4. Z.314.pdf - 21.11.2022 11:40
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика
Едра 46 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 391 куб.м.
Общо 479.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2312
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01544 06.12.2022 14:00 07.12.2022 14:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 18127.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312
  1. Искане.pdf - 06.12.2022 15:41
  2. TP 2312.pdf - 21.11.2022 12:25
  3. ДГС Елена_открит_конкурс- 2310-2317.doc - 21.11.2022 11:39
  4. Z.314.pdf - 21.11.2022 11:39
Резултати
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 9946.00 лв. без ДДС.
КИДГ.О.ГРУП ООД с ценово предложение в размер на 16696.00 лв. без ДДС.
Тил лес ЕООД с ценово предложение в размер на 17649.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 9946.00 лв. без ДДС.
На второ място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 16696.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян
Едра 1 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 473 куб.м.
Общо 477.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2311
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01543 06.12.2022 13:30 07.12.2022 13:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 17631.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2311
  1. TP 2311.pdf - 21.11.2022 12:24
  2. ДГС Елена_открит_конкурс- 2310-2317.doc - 21.11.2022 11:39
  3. Z.314.pdf - 21.11.2022 11:39
Резултати
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 14670.00 лв. без ДДС.
Петков Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 15648.00 лв. без ДДС.
Тил лес ЕООД с ценово предложение в размер на 17115.00 лв. без ДДС.
Донис 09 ООД с ценово предложение в размер на 16897.50 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 14670.00 лв. без ДДС.
На второ място Петков Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 15648.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Червендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 25 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 435 куб.м.
Общо 489.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2310
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01542 06.12.2022 13:00 07.12.2022 13:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 14076.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2310
  1. TP 2310.pdf - 21.11.2022 12:23
  2. Документация - 21.11.2022 11:38
  3. Заповед за откриване - 21.11.2022 11:38
Резултати
Петков Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 12512.00 лв. без ДДС.
Елба 99 ЕАД с ценово предложение в размер на 13685.00 лв. без ДДС.
Донис 09 ООД с ценово предложение в размер на 13489.50 лв. без ДДС.
Лес груп 77 ЕООД с ценово предложение в размер на 13294.00 лв. без ДДС.
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 12903.00 лв. без ДДС.

На първо място Петков Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 12512.00 лв. без ДДС.
На второ място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 12903.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 391 куб.м.
Общо 391.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2309
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01505 06.12.2022 12:30 07.12.2022 12:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 9378.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2309
  1. Протокол - 07.12.2022 14:10
  2. ТП 2309.pdf - 24.11.2022 13:01
  3. Документация - 21.11.2022 09:01
  4. Заповед за откриване - 21.11.2022 09:01
Резултати
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 8512.00 лв. без ДДС.
Елба 99 ЕАД с ценово предложение в размер на 8990.80 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 8512.00 лв. без ДДС.
На второ място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 8990.80 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 68 куб.м.
Средна 113 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 69 куб.м.
Общо 266.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2308
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01504 06.12.2022 12:00 07.12.2022 12:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 23888.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308
  1. Протокол ET 01504.pdf - 07.12.2022 14:10
  2. ТП 2308.pdf - 24.11.2022 13:01
  3. ДГС Елена_открит_конкурс- 2301- 2309.doc - 21.11.2022 09:01
  4. Z. 313.pdf - 21.11.2022 09:00
Резултати
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 20032.00 лв. без ДДС.
Крис-Транс Елена ЕООД с ценово предложение в размер на 22323.00 лв. без ДДС.
Елена бор ООД с ценово предложение в размер на 23136.80 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 20032.00 лв. без ДДС.
На второ място Крис-Транс Елена ЕООД, с предложена цена в размер на 22323.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, цер, Габър, Акация
Едра 100 куб.м.
Средна 182 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Дърва за огрев 319 куб.м.
Общо 626.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2307
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01503 06.12.2022 11:30 07.12.2022 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 20001.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2307
  1. Протокол ET 01503.pdf - 07.12.2022 14:06
  2. ТП 2307.pdf - 24.11.2022 12:56
  3. ДГС Елена_открит_конкурс- 2301- 2309.doc - 21.11.2022 09:00
  4. Z. 313.pdf - 21.11.2022 09:00
Резултати
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 16768.00 лв. без ДДС.
Елена бор ООД с ценово предложение в размер на 19372.20 лв. без ДДС.
Крис-Транс Елена ЕООД с ценово предложение в размер на 18691.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 16768.00 лв. без ДДС.
На второ място Крис-Транс Елена ЕООД, с предложена цена в размер на 18691.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, цер
Едра 89 куб.м.
Средна 255 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 150 куб.м.
Общо 524.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2306
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01502 06.12.2022 11:00 07.12.2022 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 20433.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2306
  1. Протокол - 07.12.2022 13:59
  2. ТП 2306.pdf - 24.11.2022 12:53
  3. ДГС Елена_открит_конкурс- 2301- 2309.doc - 21.11.2022 09:00
  4. Z. 313.pdf - 21.11.2022 09:00
Резултати
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 17340.00 лв. без ДДС.
Елба 99 ЕАД с ценово предложение в размер на 19998.80 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 17340.00 лв. без ДДС.
На второ място Елба 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 19998.80 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър
Едра 203 куб.м.
Средна 145 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев 199 куб.м.
Общо 578.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2305
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01501 06.12.2022 10:30 07.12.2022 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 14737.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2305
  1. Протокол ET01501.pdf - 07.12.2022 12:02
  2. ТП 2305.pdf - 24.11.2022 13:11
  3. ДГС Елена_открит_конкурс- 2301- 2309.doc - 21.11.2022 08:59
  4. Z. 313.pdf - 21.11.2022 08:59
Резултати
  1. Z. 333.pdf - 07.12.2022 12:55
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 12384.00 лв. без ДДС.
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 13919.62 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 12384.00 лв. без ДДС.
На второ място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 13919.62 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Череша
Едра 31 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 64 куб.м.
Дърва за огрев 277 куб.м.
Общо 387.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2304
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01500 06.12.2022 10:00 07.12.2022 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 5692.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304
  1. Протокол ET01500.pdf - 07.12.2022 12:01
  2. ТП 2304.pdf - 24.11.2022 13:07
  3. ДГС Елена_открит_конкурс- 2301- 2309.doc - 21.11.2022 08:47
  4. Z. 313.pdf - 21.11.2022 08:47
Резултати
  1. Z. 331.pdf - 07.12.2022 12:52
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 4860.00 лв. без ДДС.
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 5350.18 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 4860.00 лв. без ДДС.
На второ място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 5350.18 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Трепетлика
Едра 22 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Дърва за огрев 126 куб.м.
Общо 162.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2303
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01499 06.12.2022 09:30 07.12.2022 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 4760.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303
  1. Протокол ET01499.pdf - 07.12.2022 12:00
  2. ТП 2303.pdf - 24.11.2022 13:05
  3. ДГС Елена_открит_конкурс- 2301- 2309.doc - 21.11.2022 08:47
  4. Z. 313.pdf - 21.11.2022 08:47
Резултати
  1. Z. 330.pdf - 07.12.2022 12:50
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 4080.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 4080.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, цер, Габър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Дърва за огрев 135 куб.м.
Общо 136.00 куб.м.