Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2318
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02031 26.09.2023 10:00 27.09.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 49196.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2318
 1. тп2318.pdf - 08.09.2023 11:25
 2. Документация - 08.09.2023 11:25
 3. Заповед за откриване - 08.09.2023 11:25

Дървесен вид Акация
Едра 64 куб.м.
Средна 229 куб.м.
Дребна 47 куб.м.
ОЗМ 29 куб.м.
Дърва за огрев 426 куб.м.
Общо 795.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2340
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02038 от 26.09.2023 09:30 е прекратена на 28.09.2023 08:41 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата
EТ02038 26.09.2023 09:30 27.09.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 8508.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2340
 1. ДГС Елена_електронен_конкурс- 2340,.doc - 08.09.2023 15:46
 2. Z.191.pdf - 08.09.2023 15:37

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Клен
Едра 6 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 229 куб.м.
Общо 236.00 куб.м.
 
Централно Управление / Обект №: 202301ЦУ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02030 20.09.2023 10:30 21.09.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 952800.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 202301ЦУ
 1. Декларация - Приложение 3.docx - 04.09.2023 11:14
 2. Декларация - Приложение 4.docx - 04.09.2023 11:14
 3. Заявление - Приложение 1.docx - 04.09.2023 11:14
 4. Проект на договор за обект 202301.doc - 04.09.2023 11:14
 5. Административни сведения - Приложение 2.docx - 04.09.2023 11:14
 6. Документация за обект 202301.docx - 04.09.2023 11:14
 7. Заповед за обект 202301.docx - 04.09.2023 11:09

На първо място Свилоцел ЕАД, с предложена цена в размер на 952800.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 7940 куб.м.
Общо 7940.00 куб.м.
 
Централно Управление / Обект №: 230006ЦУ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02029 20.09.2023 10:00 21.09.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 644346.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 230006ЦУ
 1. Проект на договор.doc - 04.09.2023 10:40
 2. Заявление - Приложение 1.docx - 04.09.2023 10:40
 3. Декларация - Приложение 4.docx - 04.09.2023 10:40
 4. Декларация - Приложение 3.docx - 04.09.2023 10:40
 5. Административни сведения - Приложение 2.docx - 04.09.2023 10:40
 6. Документация.docx - 04.09.2023 10:39
 7. Заповед за ел.търг обект 230006 ЦУ.docx - 04.09.2023 10:39
 8. ТП ДЛС Росица2.pdf - 04.09.2023 10:39
 9. ТП ДЛС Росица1.pdf - 04.09.2023 10:39
 10. ТП ДЛС Дунав.pdf - 04.09.2023 10:39
 11. ТП ДЛС Воден2.pdf - 04.09.2023 10:39
 12. ТП ДЛС Воден1.pdf - 04.09.2023 10:39
 13. ТП ДГС Силистра.pdf - 04.09.2023 10:38
 14. ТП ДГС Сеслав2.pdf - 04.09.2023 10:38
 15. ТП ДГС Сеслав1.pdf - 04.09.2023 10:38
 16. ТП ДГС Свищов.pdf - 04.09.2023 10:38
 17. ТП ДГС Разград.pdf - 04.09.2023 10:38
 18. ТП ДГС Плачковци.pdf - 04.09.2023 10:38
 19. ТП ДГС Бяла 309 п (2).PDF - 04.09.2023 10:25
 20. ТП ДГС Бяла 309 п (1).PDF - 04.09.2023 10:25
 21. ТП ДГС Бяла 309 о (2).PDF - 04.09.2023 10:25
 22. ТП ДГС Бяла 309 о (1).PDF - 04.09.2023 10:25
 23. ТП ДГС Бяла 308 п (2).PDF - 04.09.2023 10:25
 24. ТП ДГС Бяла 308 п (1).PDF - 04.09.2023 10:25
 25. ТП ДГС Бяла 250 б (2).PDF - 04.09.2023 10:25
 26. ТП ДГС Бяла 250 б (1).PDF - 04.09.2023 10:25
 27. ТП ДГС Бяла 234 о (2).PDF - 04.09.2023 10:25
 28. ТП ДГС Бяла 234 о (1).PDF - 04.09.2023 10:25
 29. ТП ДГС Бяла 212 б (2).PDF - 04.09.2023 10:25
 30. ТП ДГС Бяла 212 б (1).PDF - 04.09.2023 10:25
 31. TП ДГС Елена.pdf - 04.09.2023 10:24

На първо място Свилоцел ЕАД, с предложена цена в размер на 644346.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Полскибряст, Гледичия , Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 730 куб.м.
Средна 695 куб.м.
Дребна 86 куб.м.
ОЗМ 284 куб.м.
Дърва за огрев 9402 куб.м.
Общо 11197.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2356-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02028 19.09.2023 10:00 20.09.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 55204.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2356-1
 1. Z. 169.pdf - 01.09.2023 11:51
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2356-1.doc - 01.09.2023 11:51

На първо място ЕТ Орел - Кемал Ходжев, с предложена цена в размер на 68452.96 лв. без ДДС.
На второ място РА 03 БОБИ ООД, с предложена цена в размер на 67348.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Трепетлика, Мъждрян, Череша
Едра 18 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 526 куб.м.
Общо 556.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2356
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02027 от 19.09.2023 09:30 е прекратена на 21.09.2023 09:26 на основание На основание чл. 24, ал.1, т.2 и на основание чл. 24, ал.1, т.8 от Наредбата
EТ02027 19.09.2023 09:30 20.09.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 20070.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2356
 1. ДГС Елена_електронен_конкурс- 2356.doc - 01.09.2023 13:44
 2. Z.168.pdf - 01.09.2023 13:44
 3. TP 184A.pdf - 01.09.2023 11:53

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Череша
Едра 18 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 526 куб.м.
Общо 556.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2319
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02026 13.09.2023 10:30 14.09.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 58142.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2319
 1. отд.48-и.rar - 28.08.2023 15:52
 2. заглавна.doc - 28.08.2023 15:50
 3. Zap_2319.doc - 28.08.2023 15:50
 4. Uslovia_2319.doc - 28.08.2023 15:50
 5. dogovor_st_prodagba_2023.doc - 28.08.2023 15:50
 6. dekl 18.doc - 28.08.2023 15:50

На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 58142.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 153 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 56 куб.м.
Дърва за огрев 507 куб.м.
Общо 734.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2318
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02025 13.09.2023 10:00 14.09.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 91612.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2318
 1. отд.24-в.rar - 28.08.2023 15:42
 2. заглавна.doc - 28.08.2023 15:39
 3. Zap_2318.doc - 28.08.2023 15:38
 4. Uslovia_2318.doc - 28.08.2023 15:38
 5. dogovor_st_prodagba_2023.doc - 28.08.2023 15:38
 6. dekl 18.doc - 28.08.2023 15:38

На първо място Волкан-транс ЕООД, с предложена цена в размер на 91612.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 193 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 74 куб.м.
Дърва за огрев 821 куб.м.
Общо 1134.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2355-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02024 12.09.2023 12:00 13.09.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 23564.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2355-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia -2353-1 2354-1 2355-1.doc - 25.08.2023 09:37
 2. Z.166.pdf - 25.08.2023 09:37

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 24506.56 лв. без ДДС.
На второ място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 24270.92 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра 1 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 220 куб.м.
Общо 237.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2354-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02023 12.09.2023 11:30 13.09.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 21935.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2354-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia -2353-1 2354-1 2355-1.doc - 25.08.2023 09:37
 2. Z.166.pdf - 25.08.2023 09:37

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 22373.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър
Едра 3 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 203 куб.м.
Общо 218.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2353-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02022 от 12.09.2023 11:00 е прекратена на 13.09.2023 16:35 на основание Няма подадени заявления за участие
EТ02022 12.09.2023 11:00 13.09.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 92382.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2353-1
 1. Z.166.pdf - 25.08.2023 09:36
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia -2353-1 2354-1 2355-1.doc - 25.08.2023 09:36

Дървесен вид Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 239 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ 70 куб.м.
Дърва за огрев 471 куб.м.
Общо 796.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2355
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02021 12.09.2023 10:30 13.09.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 9482.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2355
 1. ДГС Елена_електронен_конкурс- 2353 2354 2355.doc - 25.08.2023 09:21
 2. Z. 165.pdf - 25.08.2023 09:21
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 9182.00 лв. без ДДС.
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 9482.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 9182.00 лв. без ДДС.
На второ място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 9482.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра 1 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 220 куб.м.
Общо 237.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2354
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02020 12.09.2023 10:00 13.09.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 8505.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2354
 1. ДГС Елена_електронен_конкурс- 2353 2354 2355.doc - 25.08.2023 09:21
 2. Z. 165.pdf - 25.08.2023 09:21
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 8385.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 8385.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Акация, Келявгабър
Едра 3 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 203 куб.м.
Общо 218.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2353
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02019 12.09.2023 09:30 13.09.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 46033.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2353
 1. ДГС Елена_електронен_конкурс- 2353 2354 2355.doc - 25.08.2023 09:20
 2. Z. 165.pdf - 25.08.2023 09:20
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 46033.00 лв. без ДДС.

На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 46033.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 239 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ 187 куб.м.
Дърва за огрев 565 куб.м.
Общо 1007.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2312
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02018 11.09.2023 10:00 12.09.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 244076.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312
 1. Dog.sech_seslav_2023 2312.doc - 26.09.2023 11:12
 2. ПРОТОКОЛ 2312-ДОГОВОР.docx - 26.09.2023 11:12
 3. ДОСИЕТА 2312.rar - 24.08.2023 10:55
 4. заглавна.doc - 24.08.2023 10:54
 5. Zaiavl.doc - 24.08.2023 10:54
 6. USLOVIJA 2312.doc - 24.08.2023 10:54
 7. oferta.doc - 24.08.2023 10:54
 8. Dog.sech_seslav_2023.doc - 24.08.2023 10:54
 9. Dekl_oborudvane_ZBUT.doc - 24.08.2023 10:54
 10. ценово предложение.doc - 24.08.2023 10:54
 11. dekl.doc - 24.08.2023 10:54
 12. ZAPOVED 2312.doc - 24.08.2023 10:54
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 205437.28 лв. без ДДС.
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 238098.40 лв. без ДДС.

На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 205437.28 лв. без ДДС.
На второ място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 238098.40 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер
Едра 976 куб.м.
Средна 141 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 3855 куб.м.
Общо 4972.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2352-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02017 07.09.2023 11:30 08.09.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 8089.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2352-1
 1. Z.159.pdf - 17.08.2023 16:28
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia -2348-1 2352-1.doc - 17.08.2023 16:28

На първо място Иванов лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 8169.89 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Акация, Келявгабър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 86 куб.м.
Общо 86.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2348-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02016 от 07.09.2023 11:00 е прекратена на 08.09.2023 10:47 на основание Няма постъпили заявки за участие
EТ02016 07.09.2023 11:00 08.09.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 29988.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2348-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia -2348-1 2352-1.doc - 17.08.2023 16:27
 2. Z.159.pdf - 17.08.2023 16:27

Дървесен вид Бук, цер, Бреза
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 303 куб.м.
Общо 303.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2352
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02015 07.09.2023 10:00 08.09.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 10412.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2352
 1. ДГС Елена_електронен_конкурс- 2348, 2352.doc - 17.08.2023 16:19
 2. Z.158.pdf - 17.08.2023 16:19
Иванов лес 2021 ЕООД с ценово предложение в размер на 10412.00 лв. без ДДС.

На първо място Иванов лес 2021 ЕООД, с предложена цена в размер на 10412.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър, Акация, Келявгабър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 274 куб.м.
Общо 274.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2348
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02014 от 07.09.2023 09:30 е прекратена на 08.09.2023 10:44 на основание На основание чл. 24, ал. 1, т.1 от Наредбата
EТ02014 07.09.2023 09:30 08.09.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 19800.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2348
 1. Z.158.pdf - 17.08.2023 16:19
 2. ДГС Елена_електронен_конкурс- 2348, 2352.doc - 17.08.2023 16:19

Дървесен вид Бук, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Бреза, Върба
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 423 куб.м.
Общо 423.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2350-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01999 05.09.2023 11:30 07.09.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 25655.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2350-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia -2349-1 2350-1.doc - 14.08.2023 11:21
 2. Z. 153.pdf - 14.08.2023 11:21

На първо място Елваис ООД, с предложена цена в размер на 25655.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика
Едра 55 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 124 куб.м.
Общо 200.00 куб.м.