Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Разград / Обект №: 23292
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01768 23.03.2023 10:00 24.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10068.25 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23292
 1. Zap_23292.doc - 07.03.2023 11:46
 2. dekl 18.doc - 07.03.2023 11:46
 3. Dogovor_prodobajba_2023.doc - 07.03.2023 11:46
 4. Uslovia_targ_prodajba_23292.doc - 07.03.2023 11:46
 5. zaglavna.docx - 07.03.2023 11:46

Дървесен вид Сребролистналипа
Едра 71.67 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 71.67 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23016
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01767 20.03.2023 10:00 21.03.2023 10:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 24890.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23016
 1. Условия и документи за участие-обект 23016.rar - 01.03.2023 15:16
 2. подотдел 95 л.pdf - 01.03.2023 15:05
 3. подотдел 95 д.pdf - 01.03.2023 15:05
 4. подотдел 89 ж.pdf - 01.03.2023 15:05
 5. подотдел 86 в.pdf - 01.03.2023 15:05
 6. подотдел 70 п.pdf - 01.03.2023 15:05
 7. подотдел 57 -п.pdf - 01.03.2023 15:05
 8. подотдел 56 р.pdf - 01.03.2023 15:05
 9. заповед обект № 23016.pdf - 01.03.2023 15:05
 10. документация обект - № 23016.pdf - 01.03.2023 15:05
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 99.09 лв. без ДДС.
Александър лес ЕООД с ценово предложение в размер на 91.28 лв. без ДДС.

На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 99.09 лв. без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 91.28 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 1 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 167 куб.м.
Общо 304.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23015
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01766 20.03.2023 09:00 21.03.2023 09:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 28775.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23015
 1. Условия и документи за участие-обект 23015.rar - 01.03.2023 15:18
 2. подотдел 128 и.pdf - 01.03.2023 15:04
 3. подотдел 119- н.pdf - 01.03.2023 15:04
 4. подотдел 104 а1.pdf - 01.03.2023 15:04
 5. подотдел 103 т.pdf - 01.03.2023 15:04
 6. подотдел 102 г.pdf - 01.03.2023 15:03
 7. заповед обект № 23015.pdf - 01.03.2023 15:03
 8. документация обект № 23015.pdf - 01.03.2023 15:03
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 99.09 лв. без ДДС.
Александър лес ЕООД с ценово предложение в размер на 91.25 лв. без ДДС.

На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 99.09 лв. без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 91.25 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра куб.м.
Средна 108 куб.м.
Дребна 72 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 153 куб.м.
Общо 353.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2327-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01765 15.03.2023 11:30 16.03.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 55953.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2327-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2326-1, 2327-1.doc - 27.02.2023 16:42
 2. Z.37.pdf - 27.02.2023 16:42

На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 55953.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика
Едра 22 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 489 куб.м.
Общо 517.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2326-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01764 15.03.2023 11:00 16.03.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 57048.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2326-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2326-1, 2327-1.doc - 27.02.2023 16:42
 2. Z.37.pdf - 27.02.2023 16:41

На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 57048.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Габър, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен
Едра 82 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 61 куб.м.
Дърва за огрев 297 куб.м.
Общо 456.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2327
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01763 15.03.2023 10:00 16.03.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 20657.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2327
 1. ДГС Елена_открит_конкурс- 2326 -2327.doc - 27.02.2023 15:20
 2. Z.36.pdf - 27.02.2023 15:20
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 20657.00 лв. без ДДС.

На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 20657.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика
Едра 22 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 489 куб.м.
Общо 517.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2326
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01762 15.03.2023 09:30 16.03.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 17410.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2326
 1. TP 2326.pdf - 27.02.2023 15:14
 2. ДГС Елена_открит_конкурс- 2326 -2327.doc - 27.02.2023 15:14
 3. Z.36.pdf - 27.02.2023 15:14
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 17410.00 лв. без ДДС.

На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 17410.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Габър, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен
Едра 82 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 61 куб.м.
Дърва за огрев 297 куб.м.
Общо 456.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 23004ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01761 10.03.2023 10:30 11.03.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 29898.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23004ET
 1. 23004-3.7z - 22.02.2023 13:45
Лес 1979 ЕООД с ценово предложение в размер на 29898.00 лв. без ДДС.

На първо място Лес 1979 ЕООД, с предложена цена в размер на 29898.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Габър
Едра 81 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Дърва за огрев 493 куб.м.
Общо 627.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2309
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01760 06.03.2023 10:00 07.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 35620.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2309
 1. dekl 18.doc - 16.02.2023 09:53
 2. Dogovor_prodobajba_2023.doc - 16.02.2023 09:53
 3. Uslovia_targ_prodajba_2309.doc - 16.02.2023 09:52
 4. zaglavna.docx - 16.02.2023 09:52
 5. Zap_2309.doc - 16.02.2023 09:52

Дървесен вид Черенбор, Сребролистналипа
Едра 280 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 280.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2331 - товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01758 02.03.2023 10:00 06.03.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 23695.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2331
 1. Технологични планове.pdf - 14.02.2023 10:14
 2. Документация.doc - 14.02.2023 10:12
 3. Заповед 34_14.02.2023 г. откриеане конкурс.pdf - 14.02.2023 10:12
 4. Заповед 34_14.02.2023 г. откриеане конкурс.doc - 14.02.2023 10:11
 5. Заглавна страница.pdf - 14.02.2023 10:11
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 23695.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 23695.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Благун, цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Акация, Бялбряст, Полскиклен
Едра 0 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 24 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 652 куб.м.
Общо 677.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2330
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01757 02.03.2023 09:00 06.03.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 52180.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2330
 1. Технологични планове.pdf - 14.02.2023 09:56
 2. Документация.doc - 14.02.2023 09:53
 3. Заповед 33_14.02.2023 г. откриване търг.pdf - 14.02.2023 09:53
 4. Заповед 33_14.02.2023 г. откриване търг.doc - 14.02.2023 09:53
 5. Заглавна страница.pdf - 14.02.2023 09:53

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 52180.00 лв. без ДДС.
На второ място Орфей 2007 ЕООД, с предложена цена в размер на 52180.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 148 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 192 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 365.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2325-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01756 24.02.2023 14:00 27.02.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 27259.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2325-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2321-1 - 2325-1.doc - 07.02.2023 14:35
 2. Z.16.pdf - 07.02.2023 14:35

На първо място Донис 09 ООД, с предложена цена в размер на 31893.03 лв. без ДДС.
На второ място Меги лес 83 ЕООД, с предложена цена в размер на 31347.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Череша
Едра 30 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 162 куб.м.
Общо 224.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2324-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01755 от 24.02.2023 13:30 е прекратена на 21.02.2023 11:30 на основание Допусната явна техническа грешка
EТ01755 24.02.2023 13:30 27.02.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 10855.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2324-1
 1. Z. 23.pdf - 21.02.2023 11:29
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2321-1 - 2325-1.doc - 07.02.2023 14:35
 3. Z.16.pdf - 07.02.2023 14:35
Резултати

Дървесен вид Черенбор, Бук, цер, Габър
Едра 5 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 152 куб.м.
Общо 183.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2323-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01754 24.02.2023 13:00 27.02.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 40115.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2323-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2321-1 - 2325-1.doc - 07.02.2023 14:34
 2. Z.16.pdf - 07.02.2023 14:34

На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 40115.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Череша
Едра 33 куб.м.
Средна 48 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Дърва за огрев 250 куб.м.
Общо 353.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2322-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01753 от 24.02.2023 12:30 е прекратена на 09.03.2023 10:18 на основание На основание чл.74е, ал.2, т.3
EТ01753 24.02.2023 12:30 27.02.2023 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 5344.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2322-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2321-1 - 2325-1.doc - 07.02.2023 14:33
 2. Z.16.pdf - 07.02.2023 14:33

Дървесен вид Бук, Благун, цер, Габър
Едра 3 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 42 куб.м.
Общо 48.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2321-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01752 24.02.2023 12:00 27.02.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 33565.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2321-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2321-1,-2325-1.doc - 07.02.2023 14:32
 2. Z.16.pdf - 07.02.2023 14:32

На първо място Елваис ООД, с предложена цена в размер на 33565.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 84 куб.м.
Средна 73 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 56 куб.м.
Общо 215.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2325
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01751 24.02.2023 11:30 27.02.2023 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 12806.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2325
 1. TP 2325.pdf - 14.02.2023 09:32
 2. Z.15.pdf - 07.02.2023 11:44
 3. ДГС Елена_открит_конкурс- 2321,-2326.doc - 07.02.2023 11:43
Донис 09 ООД с ценово предложение в размер на 11219.00 лв. без ДДС.
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 12132.00 лв. без ДДС.

На първо място Донис 09 ООД, с предложена цена в размер на 11219.00 лв. без ДДС.
На второ място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 12132.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Череша
Едра 30 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 275 куб.м.
Общо 337.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2324
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01750 от 24.02.2023 11:00 е прекратена на 21.02.2023 11:28 на основание Допусната явна техническа грешка
EТ01750 24.02.2023 11:00 27.02.2023 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 6546.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2324
 1. Z. 22.pdf - 21.02.2023 11:26
 2. TP 2324..pdf - 14.02.2023 10:42
 3. TP 2324.pdf - 14.02.2023 09:32
 4. Z.15.pdf - 07.02.2023 11:43
 5. ДГС Елена_открит_конкурс- 2321,-2326.doc - 07.02.2023 11:43
Резултати

Дървесен вид Черенбор, Бук, цер, Габър
Едра 5 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 152 куб.м.
Общо 183.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2323
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01749 24.02.2023 10:30 27.02.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 19912.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2323
 1. TP 2323.pdf - 14.02.2023 09:32
 2. ДГС Елена_открит_конкурс- 2321,-2326.doc - 07.02.2023 11:42
 3. Z.15.pdf - 07.02.2023 11:42
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 18806.36 лв. без ДДС.

На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 18806.36 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Череша
Едра 33 куб.м.
Средна 48 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Дърва за огрев 421 куб.м.
Общо 524.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2322
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01748 24.02.2023 10:00 27.02.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 1824.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2322
 1. TP 2322.pdf - 14.02.2023 09:31
 2. ДГС Елена_открит_конкурс- 2321,-2326.doc - 07.02.2023 11:41
 3. Z.15.pdf - 07.02.2023 11:41
Джолес ЕООД с ценово предложение в размер на 1824.00 лв. без ДДС.

На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 1824.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Благун, цер, Габър
Едра 3 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 42 куб.м.
Общо 48.00 куб.м.