Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2430
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02307 от 29.12.2023 16:30 е прекратена на 02.01.2024 12:50 на основание да
EТ02307 29.12.2023 16:30 03.01.2024 16:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 12895.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2430
 1. ДОБИВ - ЕТ2430.rar - 12.12.2023 13:34

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация
Едра 35 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 249 куб.м.
Общо 285.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2429
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02306 от 29.12.2023 16:00 е прекратена на 02.01.2024 12:51 на основание да
EТ02306 29.12.2023 16:00 03.01.2024 16:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 16928.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2429
 1. ДОБИВ - ЕТ2429.rar - 12.12.2023 13:34

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Полскиклен
Едра 4 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 371 куб.м.
Общо 376.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2428
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02305 от 29.12.2023 15:30 е прекратена на 02.01.2024 12:53 на основание да
EТ02305 29.12.2023 15:30 03.01.2024 15:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 11530.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2428
 1. ДОБИВ - ЕТ2428.rar - 12.12.2023 13:31

Дървесен вид Акация
Едра 5 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 175 куб.м.
Общо 186.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2427
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02304 от 29.12.2023 15:00 е прекратена на 02.01.2024 12:54 на основание да
EТ02304 29.12.2023 15:00 03.01.2024 15:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 36963.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2427
 1. ДОБИВ - ЕТ2427.rar - 12.12.2023 13:31

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Топола, Трепетлика, Акация, Елша
Едра 64 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 505 куб.м.
Общо 593.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2426
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02303 от 29.12.2023 14:30 е прекратена на 02.01.2024 12:54 на основание да
EТ02303 29.12.2023 14:30 03.01.2024 14:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 14650.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2426
 1. ДОБИВ - ЕТ2426.rar - 12.12.2023 13:31

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Мъждрян, Акация, Клен
Едра 5 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Дърва за огрев 221 куб.м.
Общо 232.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2425
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02302 от 29.12.2023 14:00 е прекратена на 02.01.2024 12:55 на основание да
EТ02302 29.12.2023 14:00 03.01.2024 14:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 24690.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2425
 1. ДОБИВ - ЕТ2425.rar - 12.12.2023 13:30

Дървесен вид Благун, цер, Габър, Липа, Топола, Акация, Келявгабър
Едра 40 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 320 куб.м.
Общо 368.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2424
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02301 от 29.12.2023 13:30 е прекратена на 02.01.2024 12:56 на основание да
EТ02301 29.12.2023 13:30 03.01.2024 13:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 12704.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2424
 1. ДОБИВ - ЕТ2424.rar - 12.12.2023 13:30

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Топола, Трепетлика, Акация, Череша
Едра 7 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 196 куб.м.
Общо 212.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2423
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02300 от 29.12.2023 13:00 е прекратена на 02.01.2024 12:57 на основание да
EТ02300 29.12.2023 13:00 03.01.2024 13:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 16573.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2423
 1. ДОБИВ - ЕТ2423.rar - 12.12.2023 13:30

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Череша
Едра 59 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 216 куб.м.
Общо 305.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2422
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02299 от 29.12.2023 12:30 е прекратена на 02.01.2024 12:57 на основание да
EТ02299 29.12.2023 12:30 03.01.2024 12:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 17865.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2422
 1. ДОБИВ - ЕТ2422.rar - 12.12.2023 13:29

Дървесен вид Акация
Едра куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 318 куб.м.
Общо 327.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2428
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02298 от 29.12.2023 12:00 е прекратена на 02.01.2024 12:58 на основание да
EТ02298 29.12.2023 12:00 03.01.2024 12:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 9548.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2428
 1. ПРОДАЖБА - ЕТ2428.rar - 12.12.2023 14:05

Дървесен вид Акация
Едра 5 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 85 куб.м.
Общо 96.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2427
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02297 от 29.12.2023 11:30 е прекратена на 02.01.2024 13:11 на основание да
EТ02297 29.12.2023 11:30 03.01.2024 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 33115.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2427
 1. ПРОДАЖБА - ЕТ2427.rar - 12.12.2023 14:06

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Топола, Трепетлика, Акация, Елша
Едра 64 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 215 куб.м.
Общо 303.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2426
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02296 от 29.12.2023 11:00 е прекратена на 02.01.2024 13:23 на основание да
EТ02296 29.12.2023 11:00 03.01.2024 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 11169.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2426
 1. ПРОДАЖБА - ЕТ2426.rar - 12.12.2023 14:07

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Мъждрян, Акация, Клен
Едра 5 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 6 куб.м.
Дърва за огрев 101 куб.м.
Общо 112.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2425
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02295 от 29.12.2023 10:30 е прекратена на 02.01.2024 13:26 на основание да
EТ02295 29.12.2023 10:30 03.01.2024 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 14854.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2425
 1. ПРОДАЖБА - ЕТ2425.rar - 12.12.2023 14:07

Дървесен вид Благун, цер, Липа, Топола, Акация, Келявгабър
Едра 40 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 90 куб.м.
Общо 138.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2424
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02294 от 29.12.2023 10:00 е прекратена на 02.01.2024 13:28 на основание да
EТ02294 29.12.2023 10:00 03.01.2024 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 12804.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2424
 1. ПРОДАЖБА - ЕТ2424.rar - 12.12.2023 14:08

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Топола, Трепетлика, Акация, Череша
Едра 7 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 107 куб.м.
Общо 122.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2423
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02293 от 29.12.2023 09:30 е прекратена на 02.01.2024 13:32 на основание да
EТ02293 29.12.2023 09:30 03.01.2024 09:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 26255.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2423
 1. ПРОДАЖБА - ЕТ2423.rar - 12.12.2023 14:09

Дървесен вид Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Акация, Череша
Едра 59 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 136 куб.м.
Общо 225.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2422
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02292 от 29.12.2023 09:00 е прекратена на 02.01.2024 13:33 на основание да
EТ02292 29.12.2023 09:00 03.01.2024 09:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 23266.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2422
 1. ПРОДАЖБА - ЕТ2422.rar - 12.12.2023 14:09

Дървесен вид Акация
Едра куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 228 куб.м.
Общо 237.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2421
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02291 от 29.12.2023 08:30 е прекратена на 02.01.2024 13:34 на основание да
EТ02291 29.12.2023 08:30 03.01.2024 08:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 42718.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2421
 1. ET2421.rar - 12.12.2023 14:10

Дървесен вид Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Клен
Едра 128 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 461 куб.м.
Общо 632.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2420
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02290 от 29.12.2023 08:00 е прекратена на 02.01.2024 13:34 на основание да
EТ02290 29.12.2023 08:00 03.01.2024 08:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 19797.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2420
 1. ET2420.rar - 12.12.2023 14:13

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Габър, Ясен, Акация
Едра 79 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Дърва за огрев 144 куб.м.
Общо 266.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2419
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02289 от 28.12.2023 17:00 е прекратена на 02.01.2024 13:35 на основание да
EТ02289 28.12.2023 17:00 02.01.2024 17:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 20790.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2419
 1. ET2419.rar - 12.12.2023 15:01

Дървесен вид Бялбор, цер, Габър, Липа, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Клен, Череша, Жълтуга
Едра 3 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Дърва за огрев 391 куб.м.
Общо 401.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2418
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02288 от 28.12.2023 16:30 е прекратена на 02.01.2024 13:35 на основание да
EТ02288 28.12.2023 16:30 02.01.2024 16:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 12562.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2418
 1. ET2418.rar - 12.12.2023 15:02

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Липа, Трепетлика, Акация
Едра 11 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 207 куб.м.
Общо 225.00 куб.м.