Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2309
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01784 11.04.2023 10:30 12.04.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 73650.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2309
 1. ТП ДЛС Каракуз - добив на дървесина - обект № 2309.rar - 21.03.2023 11:20
Резултати

Дървесен вид цер, Орех, Акация, Гледичия , Клен, Махалебка, Черница, Планинскиясен
Едра 344 куб.м.
Средна 81 куб.м.
Дребна 100 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1754 куб.м.
Общо 2279.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2308
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01783 11.04.2023 10:00 12.04.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 63195.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308
 1. ТП ДЛС Каракуз - добив, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина - обект № 2308.rar - 21.03.2023 11:19
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Габър, Явор, Орех, Гледичия , Черница, Планинскиясен
Едра 135 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна 82 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1570 куб.м.
Общо 1807.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2307
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01782 11.04.2023 09:30 12.04.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 64610.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2307
 1. ТП ДЛС Каракуз - добив, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина - обект № 2307.rar - 21.03.2023 11:16
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен
Едра 339 куб.м.
Средна 44 куб.м.
Дребна 72 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1187 куб.м.
Общо 1642.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 230001
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01785 05.04.2023 09:00 06.04.2023 09:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 28423.45 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 230001
 1. Условия за провеждане на процедурата.doc - 17.03.2023 15:48
 2. Проекто-Договор.doc - 17.03.2023 15:48
 3. Декларации-ценово-административни сведения.doc - 17.03.2023 15:48
 4. Заглавна -документация обект № 230001.pdf - 17.03.2023 15:47
 5. Заповед обект № 230001.pdf - 17.03.2023 15:47
Резултати

Дървесен вид Гледичия 
Едра 180.27 куб.м.
Средна 17.08 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 197.35 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2318
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01781 30.03.2023 12:00 06.04.2023 12:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 49020.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2318
 1. об. 2318.rar - 13.03.2023 11:22
 2. Документация добив2318-30.03.23.docx - 13.03.2023 11:21
 3. заповед 50 за добив на дървесина об. 2318.pdf - 13.03.2023 11:21
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 400 куб.м.
Средна 212 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 405 куб.м.
Общо 1018.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2316
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01780 30.03.2023 11:30 06.04.2023 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 29818.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316
 1. об. 2316.rar - 13.03.2023 11:09
 2. Документация добив2316-30.03.23.doc - 13.03.2023 11:09
 3. заповед 51 за добив на дървесина об. 2316.pdf - 13.03.2023 11:09
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 79 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Дърва за огрев 553 куб.м.
Общо 659.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2315
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01779 30.03.2023 11:00 06.04.2023 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 36551.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2315
 1. об. 2315.rar - 13.03.2023 11:04
 2. Документация добив2315-30.03.23.docx - 13.03.2023 11:04
 3. заповед 52 за добив на дървесина об. 2315.pdf - 13.03.2023 11:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Бреза, Шестил
Едра 185 куб.м.
Средна 162 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 316 куб.м.
Общо 674.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2314
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01778 30.03.2023 10:30 06.04.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 41015.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314
 1. об.2314.rar - 13.03.2023 10:56
 2. Документация добив2314-30.03.23.docx - 13.03.2023 10:56
 3. заповед 53 за добив на дървесина об. 2314.pdf - 13.03.2023 10:56
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър
Едра 291 куб.м.
Средна 139 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 400 куб.м.
Общо 830.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2312
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01777 30.03.2023 10:00 06.04.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 37397.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312
 1. об. 2312.rar - 13.03.2023 10:50
 2. Документация добив2312-30.03.23.docx - 13.03.2023 10:50
 3. заповед 54 за добив на дървесина об. 2312.pdf - 13.03.2023 10:50
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър
Едра 367 куб.м.
Средна 161 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 246 куб.м.
Общо 775.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2318МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01775 29.03.2023 11:30 30.03.2023 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 36587.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2318МТ
 1. Разяснение - 15.03.2023 10:27
 2. Приложения - 13.03.2023 10:18
 3. Приложения - 13.03.2023 10:18
 4. Приложения - 13.03.2023 10:18
 5. Приложения - 10.03.2023 15:23
 6. Приложения - 10.03.2023 15:23
 7. Приложения - 10.03.2023 15:23
 8. Документация - 10.03.2023 14:29
 9. Заповед за откриване - 10.03.2023 14:28
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Полскиясен
Едра 68 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 403 куб.м.
Общо 482.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2317МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01774 29.03.2023 11:00 30.03.2023 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 53412.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2317МТ
 1. Разяснение - 15.03.2023 10:26
 2. Приложения - 13.03.2023 15:43
 3. Приложения - 13.03.2023 15:42
 4. Документация - 13.03.2023 14:34
 5. Заповед за откриване - 13.03.2023 14:34
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен
Едра 115 куб.м.
Средна 34 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 563 куб.м.
Общо 712.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2316МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01773 29.03.2023 10:30 30.03.2023 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 37005.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316МТ
 1. Разяснение - 15.03.2023 10:26
 2. Приложения - 10.03.2023 15:22
 3. Документация - 10.03.2023 14:28
 4. Заповед за откриване - 10.03.2023 14:28
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа
Едра 71 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 424 куб.м.
Общо 509.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2315МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01772 29.03.2023 10:00 30.03.2023 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 24395.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2315МТ
 1. Разяснение - 15.03.2023 10:26
 2. Приложения - 13.03.2023 14:48
 3. Приложения - 13.03.2023 14:48
 4. Приложения - 13.03.2023 14:48
 5. Приложения - 13.03.2023 14:48
 6. Документация - 10.03.2023 14:27
 7. Заповед за откриване - 10.03.2023 14:27
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 30 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 267 куб.м.
Общо 338.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2314МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01771 29.03.2023 09:30 30.03.2023 09:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 67855.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314МТ
 1. Разяснение - 15.03.2023 10:25
 2. Приложения - 10.03.2023 15:32
 3. Приложения - 10.03.2023 14:31
 4. Заповед за откриване - 10.03.2023 14:26
 5. Документация - 10.03.2023 14:26
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскибряст, Джанка , Полскиклен
Едра 69 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 808 куб.м.
Общо 885.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2313МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01770 29.03.2023 09:00 30.03.2023 09:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 41210.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313МТ
 1. Разяснение - 15.03.2023 10:24
 2. Приложения - 13.03.2023 13:46
 3. Приложения - 13.03.2023 13:46
 4. Приложения - 10.03.2023 14:32
 5. Приложения - 10.03.2023 14:32
 6. Документация - 10.03.2023 14:26
 7. Заповед за откриване - 10.03.2023 14:26
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 13 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 569 куб.м.
Общо 586.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2312MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01769 29.03.2023 08:30 30.03.2023 08:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 54443.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312MT
 1. Приложения - 10.03.2023 15:21
 2. Документация - 10.03.2023 14:25
 3. Заповед за откриване - 10.03.2023 14:24
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен
Едра 251 куб.м.
Средна 47 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 379 куб.м.
Общо 680.00 куб.м.