Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2401
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02230 20.12.2023 09:30 21.12.2023 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 63167.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2401
 1. Протокл документи ЕТ2401.pdf - 11.01.2024 10:36
 2. Договор ЕТ 2401 Елит комерс.pdf - 11.01.2024 10:36
 3. Протокол ЕТ2401.pdf - 21.12.2023 13:25
 4. ЕТ2401.rar - 04.12.2023 10:28
 5. Заповед предварителна продажба ОбектЕТ2401.pdf - 04.12.2023 10:25
 6. Документация ЕТ 2401 предварителна продажба.docx - 04.12.2023 10:25

На първо място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 63167.00 лв. без ДДС.
На второ място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 63167.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 337 куб.м.
Средна 175 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 46 куб.м.
Дърва за огрев 26 куб.м.
Общо 584.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24104ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02159 от 20.12.2023 09:30 е прекратена на 24.12.2023 10:26 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02159 20.12.2023 09:30 21.12.2023 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 58700.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24104ET
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 13:58
Резултати
 1. 24104.pdf - 24.12.2023 10:26

Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244901
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02210 20.12.2023 09:00 21.12.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 60984.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 244901
 1. техн.план подотдел 6 р.pdf - 04.12.2023 10:14
 2. техн.план подотдел 6 и.pdf - 04.12.2023 10:14
 3. Заповед обект № 244901.pdf - 04.12.2023 10:14
 4. Заповед-Обект-244901.doc - 04.12.2023 10:14
 5. документация обект № 244901.pdf - 04.12.2023 10:14
 6. Документация за участие-Обект-244901.doc - 04.12.2023 10:14

На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 60984.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 551 куб.м.
Средна 125 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 44 куб.м.
Общо 748.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24103ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02158 от 20.12.2023 09:00 е прекратена на 24.12.2023 10:26 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02158 20.12.2023 09:00 21.12.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 58700.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24103ET
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 13:56
Резултати
 1. 24103.pdf - 24.12.2023 10:26

Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24102ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02157 от 20.12.2023 08:30 е прекратена на 24.12.2023 10:25 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02157 20.12.2023 08:30 21.12.2023 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 58700.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24102ET
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 13:55
Резултати
 1. 24102.pdf - 24.12.2023 10:25

Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24101ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02156 от 20.12.2023 08:00 е прекратена на 24.12.2023 10:25 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02156 20.12.2023 08:00 21.12.2023 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 50000.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24101ET
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 13:54
Резултати
 1. 24101.pdf - 24.12.2023 10:24

Дървесен вид Бук
Едра 200 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2417 - товарене, транспортиране и разтоварване
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02135 19.12.2023 16:30 20.12.2023 16:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 40256.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2417
 1. Заглавна страница.pdf - 01.12.2023 11:28
 2. Заповед 241_30.11.2023 г. откриване конкурс.pdf - 01.12.2023 11:26
 3. 2417 Документация.doc - 01.12.2023 11:25
 4. 2417 Технологични планове.pdf - 01.12.2023 11:24
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 39658.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 39658.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 0 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1066 куб.м.
Общо 1088.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24001ЕК
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02154 19.12.2023 16:00 20.12.2023 16:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 34755.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24001ЕК
 1. Документация добив 2024 неместни (1).doc - 03.12.2023 13:42
 2. ТЕХНОЛОГИЧЕН240001-добив.pdf - 03.12.2023 13:42
 3. 24001ЕК док и заповед.pdf - 03.12.2023 13:42
КРИС ЛЕС 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 34720.00 лв. без ДДС.

На първо място КРИС ЛЕС 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 34720.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Габър
Едра 104 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
ОЗМ 27 куб.м.
Дърва за огрев 561 куб.м.
Общо 729.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2416 - добив, товарене, транспортиране и разтоварване
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02134 от 19.12.2023 16:00 е прекратена на 20.12.2023 14:31 на основание на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата - не е подадена нито една оферта
EТ02134 19.12.2023 16:00 20.12.2023 16:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 73260.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2416
 1. Заглавна страница.pdf - 01.12.2023 11:07
 2. Заповед 240_30.11.2023 г..pdf - 01.12.2023 11:05
 3. 2416 Документация.doc - 01.12.2023 11:05
 4. 2416 Технологични планове.pdf - 01.12.2023 11:04

Дървесен вид Бук
Едра 450 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
ОЗМ 250 куб.м.
Дърва за огрев 587 куб.м.
Общо 1320.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2410
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02200 19.12.2023 15:30 20.12.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 103834.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2410
 1. Заповед за откриване - 29.11.2023 10:13
 2. Приложения - 29.11.2023 10:13
 3. Документация - 29.11.2023 10:13

На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 103834.00 лв. без ДДС.
На второ място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 103834.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 132 куб.м.
Средна 470 куб.м.
Дребна 95 куб.м.
ОЗМ 95 куб.м.
Дърва за огрев 843 куб.м.
Общо 1635.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2416ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02153 от 19.12.2023 15:30 е прекратена на 24.12.2023 09:59 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02153 19.12.2023 15:30 20.12.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 157391.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2416ET
 1. обект16.pdf - 03.12.2023 13:04
 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПОВЕД 2401-2416 -2024.pdf - 03.12.2023 13:03
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОРЕН.docx - 03.12.2023 13:03
Резултати
 1. 2416.pdf - 24.12.2023 09:59

Дървесен вид Бялбор, Дуглазкаела, Зеленадуглазка, Бук
Едра 771 куб.м.
Средна 570 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 89 куб.м.
Дърва за огрев 236 куб.м.
Общо 1674.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2415 - Местни търговци
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02133 от 19.12.2023 15:30 е прекратена на 20.12.2023 14:25 на основание на основание чл. 74е, ал. 2, т. 2 от Наредбата - няма нито един допуснат участник
EТ02133 19.12.2023 15:30 20.12.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 47915.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2415
 1. Заглавна страница.pdf - 01.12.2023 10:45
 2. Заповед 239_30.11.2023 г. откриване търг.pdf - 01.12.2023 10:45
 3. 2415 Документация.doc - 01.12.2023 10:44
 4. 2415 Технологични планове.pdf - 01.12.2023 10:43

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 7 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 736 куб.м.
Общо 779.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2415ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02152 от 19.12.2023 15:00 е прекратена на 24.12.2023 09:59 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02152 19.12.2023 15:00 20.12.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 148742.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2415ET
 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОРЕН.docx - 03.12.2023 12:58
 2. обект15.pdf - 03.12.2023 12:57
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПОВЕД 2401-2416 -2024.pdf - 03.12.2023 12:57
Резултати
 1. 2415.pdf - 24.12.2023 09:59

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Габър
Едра 655 куб.м.
Средна 233 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
ОЗМ 141 куб.м.
Дърва за огрев 747 куб.м.
Общо 1797.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2414 - Местни търговци
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02132 19.12.2023 15:00 20.12.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 37897.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2414
 1. Заглавна страница.pdf - 01.12.2023 10:32
 2. Заповед 238_30.11.2023 г. откриване търг.pdf - 01.12.2023 10:31
 3. 2414 Документация.doc - 01.12.2023 10:30
 4. 2414 Технологични планове.pdf - 01.12.2023 10:29

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 37897.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 4 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 583 куб.м.
Общо 588.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2414ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02151 от 19.12.2023 14:30 е прекратена на 24.12.2023 09:58 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02151 19.12.2023 14:30 20.12.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 58718.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2414ET
 1. обект14.pdf - 03.12.2023 12:53
 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПОВЕД 2401-2416 -2024.pdf - 03.12.2023 12:53
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОРЕН.docx - 03.12.2023 12:52
Резултати
 1. 2414.pdf - 24.12.2023 09:58

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър
Едра 207 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 42 куб.м.
Дърва за огрев 516 куб.м.
Общо 864.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2413 - Местни търговци
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02131 19.12.2023 14:30 20.12.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 100394.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2413
 1. Заглавна страница.pdf - 01.12.2023 10:13
 2. Заповед 237_30.11.2023 г..pdf - 01.12.2023 10:13
 3. 2413 Документация.doc - 01.12.2023 10:12
 4. 2413 Технологични планове.pdf - 01.12.2023 10:10

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 100394.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Мъждрян, Полскибряст, Джанка 
Едра 210 куб.м.
Средна 176 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 169 куб.м.
Дърва за огрев 720 куб.м.
Общо 1275.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2409
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02199 от 19.12.2023 14:00 е прекратена на 21.12.2023 14:54 на основание Няма подадени заявления за участие
EТ02199 19.12.2023 14:00 20.12.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 147498.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2409
 1. Заповед за откриване - 29.11.2023 10:11
 2. Приложения - 29.11.2023 10:11
 3. Документация - 29.11.2023 10:11

Дървесен вид Акация
Едра 187 куб.м.
Средна 669 куб.м.
Дребна 136 куб.м.
ОЗМ 138 куб.м.
Дърва за огрев 1195 куб.м.
Общо 2325.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2413ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02150 от 19.12.2023 14:00 е прекратена на 24.12.2023 09:58 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02150 19.12.2023 14:00 20.12.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 162644.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2413ET
 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПОВЕД 2401-2416 -2024.pdf - 03.12.2023 12:44
 2. обект13.pdf - 03.12.2023 12:44
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОРЕН.docx - 03.12.2023 12:43
Резултати
 1. 2413.pdf - 24.12.2023 09:57

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Клен
Едра 550 куб.м.
Средна 197 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
ОЗМ 139 куб.м.
Дърва за огрев 1607 куб.м.
Общо 2503.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2412 - Местни търговци
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02130 19.12.2023 14:00 20.12.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 58363.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2412
 1. Заглавна страница.pdf - 01.12.2023 09:41
 2. Заповед 236_30.11.2023 г..pdf - 01.12.2023 09:41
 3. 2412 Документация.doc - 01.12.2023 09:37
 4. 2412 Технологични планове.pdf - 01.12.2023 09:36

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 58363.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 136 куб.м.
Средна 55 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 664 куб.м.
Общо 872.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2412ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02149 от 19.12.2023 13:30 е прекратена на 24.12.2023 09:57 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02149 19.12.2023 13:30 20.12.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 126611.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2412ET
 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОРЕН.docx - 03.12.2023 12:40
 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПОВЕД 2401-2416 -2024.pdf - 03.12.2023 12:39
 3. обект12.pdf - 03.12.2023 12:39
Резултати
 1. 2412.pdf - 24.12.2023 09:57

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер
Едра 782 куб.м.
Средна 113 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Дърва за огрев 271 куб.м.
Общо 1205.00 куб.м.