Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2411 - Местни търговци
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02129 19.12.2023 13:30 20.12.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 69301.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2411
 1. 2411 Технологични планове.pdf - 30.11.2023 16:21
 2. 2411 Документация.doc - 30.11.2023 16:20
 3. Заповед 235_30.11.2023 г. откриване търг.pdf - 30.11.2023 16:18
 4. Заглавна страница.pdf - 30.11.2023 16:17

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 69301.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Бялбряст, Полскиклен, Едролистналипа, Сребролистналипа
Едра 135 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 743 куб.м.
Общо 923.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2406
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02222 19.12.2023 13:00 20.12.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 108510.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2406
 1. ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2406.rar - 01.12.2023 13:54

На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 108510.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 3 куб.м.
Средна 83 куб.м.
Дребна 91 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1179 куб.м.
Общо 1356.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2411ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02148 от 19.12.2023 13:00 е прекратена на 24.12.2023 09:57 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02148 19.12.2023 13:00 20.12.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 32330.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2411ET
 1. обект11.pdf - 03.12.2023 12:35
 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПОВЕД 2401-2416 -2024.pdf - 03.12.2023 12:34
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОРЕН.docx - 03.12.2023 12:34
Резултати
 1. 2411.pdf - 24.12.2023 09:56

Дървесен вид Бялбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 2 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 655 куб.м.
Общо 676.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2410 - Местни търговци
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02128 от 19.12.2023 13:00 е прекратена на 20.12.2023 13:55 на основание на основание чл. 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник
EТ02128 19.12.2023 13:00 20.12.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 65913.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2410
 1. 2410 Технологични планове.pdf - 30.11.2023 15:52
 2. 2410 Документация.doc - 30.11.2023 15:51
 3. Заповед 234_30.11.2023 г. откриване търг.pdf - 30.11.2023 15:49
 4. Заглавна страница.pdf - 30.11.2023 15:48

Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Череша
Едра 70 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 220 куб.м.
Дърва за огрев 598 куб.м.
Общо 919.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2405
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02221 19.12.2023 12:30 20.12.2023 12:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 139080.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2405
 1. ТП ДЛС Каракуз - добив и товарене на дървесина в ДГТ - обект № 2405.rar - 01.12.2023 13:53
Черниклес ЕООД с ценово предложение в размер на 133938.00 лв. без ДДС.

На първо място Черниклес ЕООД, с предложена цена в размер на 133938.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 297 куб.м.
Средна 67 куб.м.
Дребна 113 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 2127 куб.м.
Общо 2604.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2408
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02198 19.12.2023 12:30 20.12.2023 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 131814.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2408
 1. Заповед за откриване - 29.11.2023 10:10
 2. Приложения - 29.11.2023 10:10
 3. Документация - 29.11.2023 10:10

На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 131814.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 167 куб.м.
Средна 598 куб.м.
Дребна 121 куб.м.
ОЗМ 117 куб.м.
Дърва за огрев 1076 куб.м.
Общо 2079.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2410ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02146 от 19.12.2023 12:30 е прекратена на 24.12.2023 09:56 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02146 19.12.2023 12:30 20.12.2023 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 74716.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2410ET
 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОРЕН.docx - 03.12.2023 12:28
 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПОВЕД 2401-2416 -2024.pdf - 03.12.2023 12:28
 3. обект10.pdf - 03.12.2023 12:27
Резултати
 1. 2410.pdf - 24.12.2023 09:56

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Червендъб, Габър, Бряст, Клен, Сребролистналипа, Череша
Едра 195 куб.м.
Средна 193 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 111 куб.м.
Дърва за огрев 689 куб.м.
Общо 1192.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2409 - Местни търговци
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02127 от 19.12.2023 12:30 е прекратена на 20.12.2023 13:49 на основание на основание чл 74е, ал. 2, т. 1 от Наредбата - не е регистриран нито един участник
EТ02127 19.12.2023 12:30 20.12.2023 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 71147.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2409
 1. 2409 Технологични планове.pdf - 30.11.2023 15:40
 2. 2409 Документация.doc - 30.11.2023 15:39
 3. Заповед 233_30.11.2023 г..pdf - 30.11.2023 15:37
 4. Заглавна страница.pdf - 30.11.2023 15:37

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Габър, Сребролистналипа
Едра 216 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 99 куб.м.
Дърва за огрев 458 куб.м.
Общо 831.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2416
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02225 19.12.2023 12:00 20.12.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 36858.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2416
 1. TP 2416..pdf - 05.12.2023 09:50
 2. TP 2416...pdf - 05.12.2023 09:50
 3. Други условия .doc - 01.12.2023 13:56
 4. Заявление.doc - 01.12.2023 13:56
 5. проект на договор.doc - 01.12.2023 13:56
 6. Z.274.pdf - 01.12.2023 13:56
 7. декларации.doc - 01.12.2023 13:56

На първо място РАЯ ЛЕС 2019 ЕООД, с предложена цена в размер на 37226.58 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Черенбор, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Гледичия 
Едра 21 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 525 куб.м.
Общо 576.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2404
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02220 19.12.2023 12:00 20.12.2023 12:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 135922.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2404
 1. ТП ДЛС Каракуз - добив и товарене на дървесина в ДГТ - обект № 2404.rar - 01.12.2023 13:51
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 132538.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 132538.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 348 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 112 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 2129 куб.м.
Общо 2627.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2409ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02145 от 19.12.2023 12:00 е прекратена на 24.12.2023 09:56 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02145 19.12.2023 12:00 20.12.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 48250.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2409ЕТ
 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПОВЕД 2401-2416 -2024.pdf - 03.12.2023 12:11
 2. обект9.pdf - 03.12.2023 12:10
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОРЕН.docx - 03.12.2023 12:10
Резултати
 1. 2409.pdf - 24.12.2023 09:56

Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 808 куб.м.
Общо 808.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2408
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02126 от 19.12.2023 12:00 е прекратена на 10.01.2024 14:52 на основание чл. 74е, ал. 2, т. 5 от Наредбата - отказ за сключване на договор
EТ02126 19.12.2023 12:00 20.12.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 41994.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2408
 1. 2408 Технологични планове.pdf - 30.11.2023 15:09
 2. 2408 Документация.doc - 30.11.2023 15:08
 3. Заповед 232_30.11.2023 г. откриване търг.pdf - 30.11.2023 15:05
 4. Заглавна страница.pdf - 30.11.2023 15:05

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 42413.94 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бялбор, Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Едролистналипа, Сребролистналипа
Едра 98 куб.м.
Средна 109 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 427 куб.м.
Общо 637.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2415
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02224 от 19.12.2023 11:30 е прекратена на 21.12.2023 22:34 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата
EТ02224 19.12.2023 11:30 20.12.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 30333.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2415
 1. TP 2415.pdf - 04.12.2023 11:31
 2. Други условия .doc - 01.12.2023 13:56
 3. Заявление.doc - 01.12.2023 13:56
 4. проект на договор.doc - 01.12.2023 13:56
 5. Z.274.pdf - 01.12.2023 13:56
 6. декларации.doc - 01.12.2023 13:56

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Зимендъб, цер, Габър, Клен
Едра 15 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 367 куб.м.
Общо 420.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2403
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02219 19.12.2023 11:30 20.12.2023 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 160648.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2403
 1. ТП ДЛС Каракуз - добив и товарене на дървесина в ДГТ - обект № 2403.rar - 01.12.2023 13:48
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 158561.00 лв. без ДДС.

На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 158561.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 355 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 131 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 2523 куб.м.
Общо 3036.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2408ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02144 от 19.12.2023 11:30 е прекратена на 24.12.2023 09:55 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02144 19.12.2023 11:30 20.12.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 86370.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2408ET
 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОРЕН.docx - 03.12.2023 12:06
 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПОВЕД 2401-2416 -2024.pdf - 03.12.2023 12:05
 3. 2408.pdf - 03.12.2023 12:04
Резултати
 1. 2408.pdf - 24.12.2023 09:55

Дървесен вид Ела, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Келявгабър
Едра 121 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 24 куб.м.
ОЗМ 62 куб.м.
Дърва за огрев 1140 куб.м.
Общо 1350.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2407
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02125 от 19.12.2023 11:30 е прекратена на 20.12.2023 13:35 на основание на основание чл. 74е, ал. 2, т. 2 от Наредбата - няма нито един допуснат участник
EТ02125 19.12.2023 11:30 20.12.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 49476.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407
 1. 2407 Технологични планове.pdf - 30.11.2023 14:54
 2. 2407 Документация.doc - 30.11.2023 14:53
 3. Заповед 231_30.11.2023 г..pdf - 30.11.2023 14:52
 4. Заглавна страница.pdf - 30.11.2023 14:51

Дървесен вид Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 798 куб.м.
Общо 798.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2407
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02197 от 19.12.2023 11:00 е прекратена на 21.12.2023 14:53 на основание Няма допуснат участник
EТ02197 19.12.2023 11:00 20.12.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 100197.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407
 1. Заповед за откриване - 29.11.2023 10:09
 2. Приложения - 29.11.2023 10:09
 3. Документация - 29.11.2023 10:09

Дървесен вид Акация
Едра 127 куб.м.
Средна 456 куб.м.
Дребна 92 куб.м.
ОЗМ 85 куб.м.
Дърва за огрев 825 куб.м.
Общо 1585.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2407ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02143 от 19.12.2023 11:00 е прекратена на 24.12.2023 09:55 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02143 19.12.2023 11:00 20.12.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 25315.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407ЕТ
 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПОВЕД 2401-2416 -2024.pdf - 03.12.2023 11:50
 2. обект7.pdf - 03.12.2023 11:49
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОРЕН.docx - 03.12.2023 11:49
Резултати
 1. 2407.pdf - 24.12.2023 09:54

Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Келявгабър
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 423 куб.м.
Общо 423.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2406
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02124 от 19.12.2023 11:00 е прекратена на 20.12.2023 13:11 на основание на основание чл. 74е, ал. 2, т.2 от Наредбата - няма нито един допуснат участник
EТ02124 19.12.2023 11:00 20.12.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 35459.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2406
 1. 2406 Технологични планове.pdf - 30.11.2023 14:42
 2. 2406 Документация.doc - 30.11.2023 14:41
 3. Заповед 230_30.11.2023 г. откриване търг.pdf - 30.11.2023 14:40
 4. Заглавна страница.pdf - 30.11.2023 14:39

Дървесен вид Черенбор, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Полскиклен
Едра 3 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 626 куб.м.
Общо 671.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2402
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02218 19.12.2023 10:30 20.12.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 165620.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2402
 1. ТП ДЛС Каракуз - добив и товарене на дървесина в ДГТ - обект № 2402.rar - 01.12.2023 13:45
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 164160.00 лв. без ДДС.

На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 164160.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 272 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 136 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 2689 куб.м.
Общо 3118.00 куб.м.