Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2402МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02270 28.12.2023 08:30 02.01.2024 08:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 75625.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2402МТ
 1. ET2402MT.rar - 12.12.2023 12:52
Узана 99 ЕАД с ценово предложение в размер на 75625.00 лв. без ДДС.

На първо място Узана 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 75625.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Явор
Едра 287 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 83 куб.м.
Дърва за огрев 803 куб.м.
Общо 1187.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2401МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02269 28.12.2023 08:00 02.01.2024 08:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 24165.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2401МТ
 1. ET2401MT.rar - 12.12.2023 12:52
Анцвет ЕООД с ценово предложение в размер на 24165.00 лв. без ДДС.

На първо място Анцвет ЕООД, с предложена цена в размер на 24165.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Смърч, Бяламура, Бук, Трепетлика, Ива, Офика
Едра 77 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Дърва за огрев 226 куб.м.
Общо 340.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2412 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02264 22.12.2023 15:30 28.12.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 30414.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2412 ЕТ
 1. об 2412 ЕТ.rar - 06.12.2023 00:44

На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 33759.54 лв. без ДДС.
На второ място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 33455.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
Дървесен вид цер
Едра 51 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 369 куб.м.
Общо 426.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2411 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02263 22.12.2023 15:00 28.12.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 40807.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2411 ЕТ
 1. об 2411 ЕТ.rar - 06.12.2023 00:41

На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 40807.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид цер, Косматдъб, Айлант
Едра 229 куб.м.
Средна 172 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 145 куб.м.
Общо 548.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2410 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02261 22.12.2023 14:30 28.12.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 48638.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2410 ЕТ
 1. об 2410 ЕТ.rar - 06.12.2023 00:35

На първо място Еко клийн енерджи ЕООД, с предложена цена в размер на 48638.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 18 куб.м.
Средна 272 куб.м.
Дребна 36 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 376 куб.м.
Общо 712.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2409 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02260 22.12.2023 14:00 28.12.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 71003.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2409 ЕТ
 1. об 2409 ЕТ.rar - 06.12.2023 00:32

На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 71003.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 717 куб.м.
Средна 168 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Дърва за огрев 9 куб.м.
Общо 907.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2408 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02259 22.12.2023 13:30 28.12.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 93110.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2408 ЕТ
 1. об 2408 ЕТ.rar - 06.12.2023 00:29

На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 93110.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация, Джанка 
Едра 46 куб.м.
Средна 493 куб.м.
Дребна 87 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев 691 куб.м.
Общо 1357.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2407 ЕТМТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02258 22.12.2023 13:00 23.12.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 62936.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407 ЕТМТ
 1. об 2407 ЕТМТ.rar - 06.12.2023 17:28

На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 62936.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър
Едра 82 куб.м.
Средна 188 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 598 куб.м.
Общо 886.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2404
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02268 22.12.2023 11:30 28.12.2023 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 68828.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕК2404
 1. Договор сеч и товарене Еколес ЕК 2404.pdf - 09.01.2024 11:06
 2. Протокол документи ЕК2404.pdf - 09.01.2024 11:06
 3. Протокол ЕК2404.pdf - 22.12.2023 14:37
 4. ЕК2404.rar - 06.12.2023 09:53
 5. Заповед Възлагане ОбектЕК2404.pdf - 06.12.2023 09:52
 6. документация ел. конкурс обект ЕК2404 сеч и товарене.doc - 06.12.2023 09:52
Еколес 2002 ЕООД с ценово предложение в размер на 68828.00 лв. без ДДС.

На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 68828.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Топола, Акация, Гледичия , Яворнегундо
Едра 88 куб.м.
Средна 364 куб.м.
Дребна 74 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 780 куб.м.
Общо 1306.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2406 ЕТМТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02257 22.12.2023 11:30 28.12.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 62800.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2406 ЕТМТ
 1. об 2406 ЕТМТ.rar - 06.12.2023 17:23

На първо място Дари старт ЕООД, с предложена цена в размер на 62800.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 288 куб.м.
Средна 146 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 405 куб.м.
Общо 850.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2403
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02267 22.12.2023 11:00 28.12.2023 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 75346.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕК2403
 1. Протокол документи ЕК2403.pdf - 09.01.2024 11:07
 2. Договор сеч и товарене Еколес ЕК 2403.pdf - 09.01.2024 11:07
 3. Протокол ЕК2403.pdf - 22.12.2023 14:37
 4. ЕК2403.rar - 06.12.2023 09:47
 5. Заповед възлагане Обект ЕК2403.pdf - 06.12.2023 09:46
 6. документация ел. конкурс обект ЕК2403 сеч и товарене.doc - 06.12.2023 09:46
Еколес 2002 ЕООД с ценово предложение в размер на 75346.00 лв. без ДДС.

На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 75346.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 346 куб.м.
Средна 92 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 1810 куб.м.
Общо 2265.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2405 ЕТМТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02256 22.12.2023 11:00 28.12.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 70699.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2405 ЕТМТ
 1. об 2405 ЕТМТ.rar - 06.12.2023 17:22

На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 70699.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 106 куб.м.
Средна 315 куб.м.
Дребна 42 куб.м.
ОЗМ 42 куб.м.
Дърва за огрев 498 куб.м.
Общо 1003.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2402
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02266 22.12.2023 10:30 28.12.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 75752.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕК2402
 1. Протокол ЕК2402.pdf - 22.12.2023 14:37
 2. ЕК2402.rar - 06.12.2023 09:42
 3. Заповед възлагане Обект ЕК2402.pdf - 06.12.2023 09:41
 4. документация ел. конкурс обект ЕК2402 сеч и товарене.doc - 06.12.2023 09:41

Дървесен вид Червендъб, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 470 куб.м.
Средна 414 куб.м.
Дребна 35 куб.м.
ОЗМ 74 куб.м.
Дърва за огрев 944 куб.м.
Общо 1937.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2404 ЕТМТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02255 22.12.2023 10:30 28.12.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 78226.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2404 ЕТМТ
 1. об 2404 ЕТМТ.rar - 06.12.2023 17:21

На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 78226.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация, Айлант
Едра 9 куб.м.
Средна 336 куб.м.
Дребна 95 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 705 куб.м.
Общо 1155.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕК2401
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02265 22.12.2023 10:00 28.12.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 49678.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕК2401
 1. Протокол ЕК2401.pdf - 22.12.2023 14:36
 2. ЕК2401.rar - 06.12.2023 09:24
 3. Заповед добив Обект ЕК2401.pdf - 06.12.2023 09:24
 4. документация ел. конкурс обект ЕК2401 сеч и товарене.doc - 06.12.2023 09:24

Дървесен вид Благун, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 337 куб.м.
Средна 362 куб.м.
Дребна 29 куб.м.
ОЗМ 46 куб.м.
Дърва за огрев 475 куб.м.
Общо 1249.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2403 ЕТМТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02254 22.12.2023 10:00 28.12.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 77702.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2403 ЕТМТ
 1. об 2403 ЕТМТ.rar - 06.12.2023 17:20

На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 77702.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация, Гледичия 
Едра 227 куб.м.
Средна 284 куб.м.
Дребна 30 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев 498 куб.м.
Общо 1079.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2402 ЕТМТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02253 22.12.2023 09:30 28.12.2023 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 75215.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2402 ЕТМТ
 1. об 2402 ЕТМТ.rar - 06.12.2023 17:07

На първо място Иве-лес ЕООД, с предложена цена в размер на 76719.30 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Акация
Едра 79 куб.м.
Средна 369 куб.м.
Дребна 39 куб.м.
ОЗМ 79 куб.м.
Дърва за огрев 509 куб.м.
Общо 1075.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2401 ЕТМТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02252 22.12.2023 09:00 28.12.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 42694.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2401 ЕТМТ
 1. об 2401 ЕТМТ.rar - 06.12.2023 16:58

На първо място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 42694.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 281 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 140 куб.м.
Дърва за огрев 139 куб.м.
Общо 575.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2406МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02250 21.12.2023 14:30 22.12.2023 14:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 7700.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2406МТ
 1. техн.план подотдел 86 е.pdf - 05.12.2023 12:03
 2. Документи и условия за участие-2406МТ.doc - 05.12.2023 11:36
 3. Заповед за откриване на ел.конкурс-2406МТ.doc - 05.12.2023 11:36
 4. проекто-договор сеч.doc - 05.12.2023 11:36
 5. заповед обект № 2406МТ.pdf - 05.12.2023 11:27
 6. документация обект № 2406МТ.pdf - 05.12.2023 11:27
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 7700.00 лв. без ДДС.

На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 7700.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 0 куб.м.
Средна 92 куб.м.
Дребна 43 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 75 куб.м.
Общо 220.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 246606МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02244 21.12.2023 14:00 22.12.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 24490.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 246606МТ
 1. техн.план подотдел 86 е.pdf - 04.12.2023 16:42
 2. заповед обект № ЕТ246606МТ.pdf - 04.12.2023 16:42
 3. документация обект № ЕТ246606МТ.pdf - 04.12.2023 16:42
 4. Deklaracii.doc - 04.12.2023 16:13
 5. Proekto Dogovor.doc - 04.12.2023 16:13
 6. uslovia_246606МТ.doc - 04.12.2023 16:13
 7. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_246606МТ.doc - 04.12.2023 16:13

На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 24490.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 0 куб.м.
Средна 92 куб.м.
Дребна 43 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 75 куб.м.
Общо 220.00 куб.м.