Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2405МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02249 от 21.12.2023 13:30 е прекратена на 28.12.2023 09:06 на основание На основание чл.24,ал.1, т.1- не е подадена нито една оферта
EТ02249 21.12.2023 13:30 22.12.2023 13:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 8715.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2405МТ
 1. техн.план подотдел 56 б.pdf - 05.12.2023 12:03
 2. техн.план подотдел 58 в.pdf - 05.12.2023 12:03
 3. проекто-договор сеч.doc - 05.12.2023 11:35
 4. Документи и условия за участие-2405МТ.doc - 05.12.2023 11:35
 5. Заповед за откриване на ел.конкурс-2405МТ.doc - 05.12.2023 11:35
 6. заповед обект № 2405МТ.pdf - 05.12.2023 11:26
 7. документация обект № 2405МТ.pdf - 05.12.2023 11:26

Дървесен вид Акация
Едра 0 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 191 куб.м.
Общо 249.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 246605МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02243 от 21.12.2023 13:00 е прекратена на 28.12.2023 08:58 на основание На основание чл.74е,ал.2,т.1- не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът за обекта
EТ02243 21.12.2023 13:00 22.12.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 27520.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 246605МТ
 1. техн.план подотдел 56 б.pdf - 04.12.2023 16:42
 2. техн.план подотдел 58 в.pdf - 04.12.2023 16:41
 3. заповед обект ЕТ246605МТ.pdf - 04.12.2023 16:41
 4. документация обект № ЕТ246605МТ.pdf - 04.12.2023 16:41
 5. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_246605МТ.doc - 04.12.2023 16:13
 6. Deklaracii.doc - 04.12.2023 16:13
 7. Proekto Dogovor.doc - 04.12.2023 16:13
 8. uslovia_246605МТ.doc - 04.12.2023 16:13

Дървесен вид Акация
Едра 0 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 191 куб.м.
Общо 249.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2404МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02248 21.12.2023 12:30 22.12.2023 12:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 15715.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2404МТ
 1. техн.план подотдел 27 а.pdf - 05.12.2023 12:02
 2. Документи и условия за участие-2404МТ.doc - 05.12.2023 11:35
 3. Заповед за откриване на ел.конкурс-2404МТ.doc - 05.12.2023 11:35
 4. проекто-договор сеч.doc - 05.12.2023 11:35
 5. заповед обект № 2404МТ.pdf - 05.12.2023 11:26
 6. документация обект № 2404МТ.pdf - 05.12.2023 11:26
Денев лес ЕООД с ценово предложение в размер на 15715.00 лв. без ДДС.

На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 15715.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Летендъб, цер, Габър, Сребролистналипа
Едра 122 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 290 куб.м.
Общо 449.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 246604МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02242 21.12.2023 12:00 22.12.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 50116.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 246604МТ
 1. техн.план подотдел 27 а.pdf - 04.12.2023 16:40
 2. заповед обект № ЕТ246604МТ.pdf - 04.12.2023 16:40
 3. документация обект № ЕТ246604МТ.pdf - 04.12.2023 16:40
 4. uslovia_246604МТ.doc - 04.12.2023 16:12
 5. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_246604МТ.doc - 04.12.2023 16:12
 6. Deklaracii.doc - 04.12.2023 16:12
 7. Proekto Dogovor.doc - 04.12.2023 16:12

На първо място Денев лес ЕООД, с предложена цена в размер на 50116.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Летендъб, цер, Габър, Сребролистналипа
Едра 122 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 290 куб.м.
Общо 449.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2403
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02247 21.12.2023 11:30 22.12.2023 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 12810.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2403
 1. техн.план подотдел 93 в.pdf - 05.12.2023 12:02
 2. техн.план подотдел 95 р.pdf - 05.12.2023 12:02
 3. Документи и условия за участие-2403.doc - 05.12.2023 11:34
 4. Заповед за откриване на ел.конкурс-2403.doc - 05.12.2023 11:34
 5. проекто-договор сеч.doc - 05.12.2023 11:34
 6. заповед обект № 2403.pdf - 05.12.2023 11:25
 7. документация обект № 2403.pdf - 05.12.2023 11:25
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 11895.00 лв. без ДДС.
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 12736.80 лв. без ДДС.

На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 11895.00 лв. без ДДС.
На второ място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 12736.80 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, Мъждрян, Сребролистналипа
Едра 124 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 182 куб.м.
Общо 366.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2404
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02229 от 21.12.2023 11:30 е прекратена на 04.04.2024 12:15 на основание чл. 23, ал.1, т.2 и чл.24, ал.1,т.1 във връзка с чл.53, ал.2 от Наредбата
EТ02229 21.12.2023 11:30 22.12.2023 11:30 Електронен конкурс за комплекс от дейности 132918.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2404
 1. Zap_2404_seslav.doc - 04.12.2023 09:07
 2. Zaiavlenie k.doc - 04.12.2023 09:07
 3. zaglavna.docx - 04.12.2023 09:07
 4. Uslovia_2404.doc - 04.12.2023 09:07
 5. teh_predl k.doc - 04.12.2023 09:07
 6. oferta k.doc - 04.12.2023 09:07
 7. dogovor_st_prodagba_sech_transp_2024.doc - 04.12.2023 09:07
 8. Dekl_ZBUT k.doc - 04.12.2023 09:07
 9. dekl_ogled k.doc - 04.12.2023 09:07
 10. Dekl_oborudvane.doc - 04.12.2023 09:07
 11. dekl cl 47 6 k.docx - 04.12.2023 09:07
 12. dekl cl 18 k.doc - 04.12.2023 09:07
 13. admin._svedenija k.doc - 04.12.2023 09:07
 14. ценово предложение k.doc - 04.12.2023 09:07
 15. досиета 2404.rar - 01.12.2023 08:41

Дървесен вид Акация
Едра 56 куб.м.
Средна 521 куб.м.
Дребна 118 куб.м.
ОЗМ 291 куб.м.
Дърва за огрев 860 куб.м.
Общо 1846.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 246603МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02241 21.12.2023 11:00 22.12.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 39185.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 246603МТ
 1. техн.план подотдел 93 в.pdf - 04.12.2023 16:39
 2. техн.план подотдел 95 р.pdf - 04.12.2023 16:39
 3. документация обект № ЕТ246603МТ.pdf - 04.12.2023 16:39
 4. заповед обект № ЕТ246603МТ.pdf - 04.12.2023 16:39
 5. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_246603МТ.doc - 04.12.2023 16:11
 6. Deklaracii.doc - 04.12.2023 16:11
 7. Proekto Dogovor.doc - 04.12.2023 16:11
 8. uslovia_246603МТ.doc - 04.12.2023 16:11

На първо място ЕТ Кипарис, с предложена цена в размер на 39185.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, Мъждрян, Сребролистналипа
Едра 124 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 182 куб.м.
Общо 366.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2403
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02228 21.12.2023 11:00 22.12.2023 11:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 152291.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2403
 1. dogovor_st_prodagba_sech_transp_2024_2403.doc - 09.01.2024 09:24
 2. ПРОТОКОЛ 2403-ДОГОВОР.docx - 09.01.2024 09:23
 3. ПРОТОКОЛ 2403-ДОГОВОР.docx - 05.01.2024 11:57
 4. Zap_2403_seslav.doc - 04.12.2023 09:06
 5. Zaiavlenie k.doc - 04.12.2023 09:06
 6. zaglavna.docx - 04.12.2023 09:06
 7. Uslovia_2403.doc - 04.12.2023 09:06
 8. teh_predl k.doc - 04.12.2023 09:06
 9. oferta k.doc - 04.12.2023 09:06
 10. dogovor_st_prodagba_sech_transp_2024.doc - 04.12.2023 09:06
 11. Dekl_ZBUT k.doc - 04.12.2023 09:06
 12. dekl_ogled k.doc - 04.12.2023 09:06
 13. Dekl_oborudvane.doc - 04.12.2023 09:06
 14. dekl cl 47 6 k.docx - 04.12.2023 09:06
 15. dekl cl 18 k.doc - 04.12.2023 09:06
 16. admin._svedenija k.doc - 04.12.2023 09:06
 17. ценово предложение k.doc - 04.12.2023 09:06
 18. досиета 2403.rar - 01.12.2023 08:41
Акация трейд ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.

На първо място Акация трейд ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 5 куб.м.
Средна 651 куб.м.
Дребна 232 куб.м.
ОЗМ 367 куб.м.
Дърва за огрев 900 куб.м.
Общо 2155.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2402
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02246 21.12.2023 10:30 22.12.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 18025.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2402
 1. техн.план подотдел 11 и.pdf - 05.12.2023 12:01
 2. Документи и условия за участие-2402.doc - 05.12.2023 11:34
 3. Заповед за откриване на ел.конкурс-2402.doc - 05.12.2023 11:34
 4. проекто-договор сеч.doc - 05.12.2023 11:34
 5. заповед обект № 2402.pdf - 05.12.2023 11:25
 6. документация обект № 2402.pdf - 05.12.2023 11:25
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 16737.50 лв. без ДДС.
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 18025.00 лв. без ДДС.
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 17922.00 лв. без ДДС.

На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 16737.50 лв. без ДДС.
На второ място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 17922.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 428 куб.м.
Средна 35 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 39 куб.м.
Общо 515.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2402
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02227 21.12.2023 10:30 22.12.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 151257.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2402
 1. ПРОТОКОЛ 2402-ДОГОВОР.docx - 09.01.2024 08:57
 2. Dog.sech_seslav_2024_2402.doc - 09.01.2024 08:57
 3. заглавна.doc - 04.12.2023 09:05
 4. ZAPOVED 2402.doc - 04.12.2023 09:05
 5. Zaiavl.doc - 04.12.2023 09:05
 6. USLOVIJA 2402.doc - 04.12.2023 09:05
 7. oferta.doc - 04.12.2023 09:05
 8. Dog.sech_seslav_2024.doc - 04.12.2023 09:05
 9. Dekl_oborudvane_ZBUT.doc - 04.12.2023 09:05
 10. dekl.doc - 04.12.2023 09:05
 11. ценово предложение.doc - 04.12.2023 09:05
 12. досиета 2402.rar - 01.12.2023 08:40
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 151257.00 лв. без ДДС.

На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 151257.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Планинскиясен
Едра 259 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 2825 куб.м.
Общо 3129.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 246602МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02240 21.12.2023 10:00 22.12.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 61724.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 246602МТ
 1. техн.план подотдел 11 и.pdf - 04.12.2023 16:38
 2. документация обект № ЕТ246602МТ.pdf - 04.12.2023 16:38
 3. Заповед обект № ЕТ246602МТ.pdf - 04.12.2023 16:38
 4. Deklaracii.doc - 04.12.2023 16:11
 5. Proekto Dogovor.doc - 04.12.2023 16:11
 6. uslovia_246602МТ.doc - 04.12.2023 16:11
 7. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_246602МТ.doc - 04.12.2023 16:11

На първо място ЕТ Кипарис, с предложена цена в размер на 61724.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 428 куб.м.
Средна 35 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 39 куб.м.
Общо 515.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2401
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02226 21.12.2023 10:00 22.12.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 130071.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2401
 1. ПРОТОКОЛ 2401-ДОГОВОР.docx - 09.01.2024 08:56
 2. Dog.sech_seslav_2024_2401.doc - 09.01.2024 08:56
 3. заглавна.doc - 04.12.2023 09:04
 4. ZAPOVED 2401.doc - 04.12.2023 09:04
 5. Zaiavl.doc - 04.12.2023 09:04
 6. USLOVIJA 2401.doc - 04.12.2023 09:04
 7. oferta.doc - 04.12.2023 09:04
 8. Dog.sech_seslav_2024.doc - 04.12.2023 09:04
 9. Dekl_oborudvane_ZBUT.doc - 04.12.2023 09:04
 10. dekl.doc - 04.12.2023 09:04
 11. ценово предложение.doc - 04.12.2023 09:04
 12. досиета 2401.rar - 01.12.2023 08:39
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 130071.00 лв. без ДДС.

На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 130071.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Акация, Клен
Едра 591 куб.м.
Средна 74 куб.м.
Дребна 56 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1766 куб.м.
Общо 2487.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2401
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02245 21.12.2023 09:30 22.12.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 39060.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2401
 1. техн.план подотдел 16 ц.pdf - 05.12.2023 12:01
 2. Заповед за откриване на ел.конкурс-2401.doc - 05.12.2023 11:33
 3. проекто-договор сеч.doc - 05.12.2023 11:33
 4. Документи и условия за участие-2401.doc - 05.12.2023 11:33
 5. заповед обект № 2401.pdf - 05.12.2023 11:24
 6. документация обект № 2401.pdf - 05.12.2023 11:24
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 36270.00 лв. без ДДС.
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 39060.00 лв. без ДДС.
Дари лес 2010 ООД с ценово предложение в размер на 38836.80 лв. без ДДС.

На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 36270.00 лв. без ДДС.
На второ място Дари лес 2010 ООД, с предложена цена в размер на 38836.80 лв. без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 870 куб.м.
Средна 164 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 56 куб.м.
Общо 1116.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 246601МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02239 21.12.2023 09:00 22.12.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 132221.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 246601МТ
 1. техн.план подотдел 16 ц.pdf - 04.12.2023 16:37
 2. документация Обект № ЕТ246601МТ.pdf - 04.12.2023 16:37
 3. заповед обект № ЕТ246601МТ.pdf - 04.12.2023 16:37
 4. Proekto Dogovor.doc - 04.12.2023 16:10
 5. uslovia_246601МТ.doc - 04.12.2023 16:10
 6. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_246601МТ.doc - 04.12.2023 16:10
 7. Deklaracii.doc - 04.12.2023 16:10

На първо място ЕТ Кипарис, с предложена цена в размер на 132221.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 870 куб.м.
Средна 164 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 56 куб.м.
Общо 1116.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 2407МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02251 21.12.2023 08:30 22.12.2023 08:30 Електронен конкурс за комплекс от дейности 42220.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407МТ
 1. документация обект -№ 2407МТ.pdf - 05.12.2023 13:33
 2. Документация за участие за обект-2407МТ.rar - 05.12.2023 13:28
 3. заповед обект № 2407МТ.pdf - 05.12.2023 13:28
 4. техн.план подотдел 130 ю.pdf - 05.12.2023 13:24
 5. техн.план подотдел 113 и.pdf - 05.12.2023 13:24
 6. техн.план подотдел 113 щ.pdf - 05.12.2023 13:24
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.

На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид цер, Гледичия 
Едра 75 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 434 куб.м.
Общо 541.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244907
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02216 20.12.2023 15:00 21.12.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 75235.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 244907
 1. техн.план подотдел 105 л.pdf - 04.12.2023 11:33
 2. заповед Обект № 244907.pdf - 04.12.2023 11:33
 3. Заповед-Обект-244907.doc - 04.12.2023 11:33
 4. документация обект № 244907.pdf - 04.12.2023 11:33
 5. Документация за участие-Обект-244907.doc - 04.12.2023 11:33

На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 82758.50 лв. без ДДС.
На второ място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 82006.15 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 10.00 %
Дървесен вид Сребролистналипа
Едра 349 куб.м.
Средна 111 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 125 куб.м.
Дърва за огрев 499 куб.м.
Общо 1095.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24115ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02170 от 20.12.2023 15:00 е прекратена на 24.12.2023 10:31 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02170 20.12.2023 15:00 21.12.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46100.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24115ЕТ
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 14:05
Резултати
 1. 24115.pdf - 24.12.2023 10:31

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24114ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02169 от 20.12.2023 14:30 е прекратена на 24.12.2023 10:30 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02169 20.12.2023 14:30 21.12.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46100.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24114ЕТ
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 14:05
Резултати
 1. 24114.pdf - 24.12.2023 10:30

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244906
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02215 20.12.2023 14:00 21.12.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 69175.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 244906
 1. техн.план подотдел 105 г.pdf - 04.12.2023 11:27
 2. заповед обект № 244906.pdf - 04.12.2023 11:27
 3. Заповед-Обект-244906.doc - 04.12.2023 11:27
 4. документация обект № 244906.pdf - 04.12.2023 11:27
 5. Документация за участие-Обект-244906.doc - 04.12.2023 11:27

На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 80934.75 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 79551.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
Дървесен вид Сребролистналипа
Едра 345 куб.м.
Средна 94 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 110 куб.м.
Дърва за огрев 439 куб.м.
Общо 996.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24113ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02168 от 20.12.2023 14:00 е прекратена на 24.12.2023 10:30 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02168 20.12.2023 14:00 21.12.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46100.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24113ET
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 14:04
Резултати
 1. 24113.pdf - 24.12.2023 10:30

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.