Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23013
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01700 23.01.2023 09:00 24.01.2023 09:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 24660.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23013
 1. 23013.rar - 05.01.2023 15:17
 2. отдел 114 д-1.pdf - 05.01.2023 15:17
 3. отдел 114 а-1.pdf - 05.01.2023 15:17
 4. отдел 103 б.pdf - 05.01.2023 15:17
 5. отдел 102 б.pdf - 05.01.2023 15:17
 6. отдел 62- е.pdf - 05.01.2023 15:16
 7. отдел 61 б.pdf - 05.01.2023 15:16
 8. заповед обект № 23013.pdf - 05.01.2023 15:16
 9. документация обект № 23013.pdf - 05.01.2023 15:16
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 100.00 лв. без ДДС.

На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 100.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Червендъб, Летендъб, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 0 куб.м.
Средна 86 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 222 куб.м.
Общо 317.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2305
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01699 20.01.2023 12:00 23.01.2023 12:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 24802.77 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2305
 1. анекс 2305 2023 заличен.doc - 11.04.2023 11:23
 2. dogovor 2305.pdf - 13.02.2023 13:13
 3. 2305 протокол документи.pdf - 08.02.2023 10:14
 4. ценово предложение т.doc - 04.01.2023 14:40
 5. dekl 18.doc - 04.01.2023 14:40
 6. Dogovor_prodobajba_2023.doc - 04.01.2023 14:40
 7. Uslovia_taen_targ_prodajba_2305.doc - 04.01.2023 14:40
 8. zaglavna.docx - 04.01.2023 14:40
 9. Протокол - 04.01.2023 14:40
Волкан-транс ЕООД с ценово предложение в размер на 41871.90 лв. без ДДС.
ДЕ спед ЕООД с ценово предложение в размер на 31902.40 лв. без ДДС.
Ловела ООД с ценово предложение в размер на 31902.40 лв. без ДДС.
Маркони Лес Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 24897.84 лв. без ДДС.
Исперих лес ООД с ценово предложение в размер на 35511.35 лв. без ДДС.

На първо място Волкан-транс ЕООД, с предложена цена в размер на 41871.90 лв. без ДДС.
На второ място Исперих лес ООД, с предложена цена в размер на 35511.35 лв. без ДДС.
Дървесен вид цер
Едра 199.39 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 199.39 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2305
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01698 от 20.01.2023 12:00 е прекратена на 04.01.2023 14:38 на основание тех.грешка в дървесния вид за продажба
EТ01698 20.01.2023 12:00 23.01.2023 12:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 24802.77 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2305
 1. ценово предложение т.doc - 04.01.2023 11:37
 2. dekl 18.doc - 04.01.2023 11:37
 3. Dogovor_prodobajba_2023.doc - 04.01.2023 11:37
 4. Uslovia_taen_targ_prodajba_2305.doc - 04.01.2023 11:37
 5. zaglavna.docx - 04.01.2023 11:37
 6. Zap_2305.doc - 04.01.2023 11:37
Резултати

Дървесен вид цер
Едра 199.39 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 199.39 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2304
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01697 20.01.2023 11:00 23.01.2023 11:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 207692.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304
 1. dogovor 2304.pdf - 13.02.2023 13:10
 2. 2304 протокол документи.pdf - 08.02.2023 10:14
 3. dekl_47_6.doc - 18.01.2023 11:40
 4. admin._svedenija k.doc - 04.01.2023 11:36
 5. досиета 2304.rar - 04.01.2023 10:48
 6. ценово предложение k.doc - 04.01.2023 10:47
 7. Zaiavlenie k.doc - 04.01.2023 10:47
 8. teh_predl k.doc - 04.01.2023 10:47
 9. oferta k.doc - 04.01.2023 10:47
 10. dogovor_st_prodagba_sech_transp_2023.doc - 04.01.2023 10:47
 11. Dekl_ZBUT k.doc - 04.01.2023 10:47
 12. dekl_ogled k.doc - 04.01.2023 10:47
 13. Dekl_oborudvane.doc - 04.01.2023 10:47
 14. dekl cl 18 k.doc - 04.01.2023 10:47
 15. Uslovia_2304.doc - 04.01.2023 10:47
 16. zaglavna.docx - 04.01.2023 10:47
 17. Протокол - 04.01.2023 10:47
ЕТ Марин Анастасов - Феролес с ценово предложение в размер на 98.53 лв. без ДДС.
Лес груп ООД с ценово предложение в размер на 74.56 лв. без ДДС.
Исперих лес ООД с ценово предложение в размер на 82.29 лв. без ДДС.

На първо място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 98.53 лв. без ДДС.
На второ място Исперих лес ООД, с предложена цена в размер на 82.29 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 120 куб.м.
Средна 864 куб.м.
Дребна 277 куб.м.
ОЗМ 527 куб.м.
Дърва за огрев 1000 куб.м.
Общо 2788.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2303
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01696 20.01.2023 10:00 23.01.2023 10:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 101814.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303
 1. prekratiavane dogovor_st_prodagba_sech_transp_2023_2303.doc - 04.04.2024 08:52
 2. aneks dogovor_st_prodagba_sech_transp_2023_2303.doc - 19.12.2023 10:28
 3. dogovor 2303.pdf - 13.02.2023 13:10
 4. 2303 протокол документи.pdf - 08.02.2023 10:14
 5. dekl_47_6.doc - 18.01.2023 11:42
 6. admin._svedenija k.doc - 04.01.2023 11:36
 7. досиета 2303.rar - 04.01.2023 10:46
 8. ценово предложение k.doc - 04.01.2023 10:46
 9. Zaiavlenie k.doc - 04.01.2023 10:46
 10. teh_predl k.doc - 04.01.2023 10:46
 11. oferta k.doc - 04.01.2023 10:46
 12. dogovor_st_prodagba_sech_transp_2023.doc - 04.01.2023 10:45
 13. Dekl_ZBUT k.doc - 04.01.2023 10:45
 14. dekl_ogled k.doc - 04.01.2023 10:45
 15. Dekl_oborudvane.doc - 04.01.2023 10:45
 16. dekl cl 18 k.doc - 04.01.2023 10:45
 17. Uslovia_2303.doc - 04.01.2023 10:45
 18. zaglavna.docx - 04.01.2023 10:45
 19. Протокол - 04.01.2023 10:45
Исперих лес ООД с ценово предложение в размер на 98.86 лв. без ДДС.
Гораинвест АД с ценово предложение в размер на 86.09 лв. без ДДС.

На първо място Исперих лес ООД, с предложена цена в размер на 98.86 лв. без ДДС.
На второ място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 86.09 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 597 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 127 куб.м.
Дърва за огрев 242 куб.м.
Общо 1028.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2302
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01695 20.01.2023 09:00 23.01.2023 09:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 118075.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2302
 1. dogovor 2302.pdf - 13.02.2023 13:09
 2. 2302 протокол документи.pdf - 08.02.2023 10:13
 3. admin._svedenija k.doc - 04.01.2023 11:37
 4. досиета 2302.rar - 04.01.2023 10:43
 5. ценово предложение k.doc - 04.01.2023 10:43
 6. Zaiavlenie k.doc - 04.01.2023 10:43
 7. teh_predl k.doc - 04.01.2023 10:42
 8. oferta k.doc - 04.01.2023 10:42
 9. dogovor_st_prodagba_sech_transp_2023.doc - 04.01.2023 10:42
 10. Dekl_ZBUT k.doc - 04.01.2023 10:42
 11. dekl_ogled k.doc - 04.01.2023 10:42
 12. Dekl_oborudvane.doc - 04.01.2023 10:42
 13. dekl cl 18 k.doc - 04.01.2023 10:42
 14. Uslovia_2302.doc - 04.01.2023 10:42
 15. zaglavna.docx - 04.01.2023 10:42
 16. Протокол - 04.01.2023 10:41
Еколес-90 ЕООД с ценово предложение в размер на 99.83 лв. без ДДС.
ЕТ Марин Анастасов - Феролес с ценово предложение в размер на 86.06 лв. без ДДС.

На първо място Еколес-90 ЕООД, с предложена цена в размер на 99.83 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ Марин Анастасов - Феролес, с предложена цена в размер на 86.06 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 658 куб.м.
Средна 216 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
ОЗМ 93 куб.м.
Дърва за огрев 408 куб.м.
Общо 1389.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2310-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01684 18.01.2023 11:00 19.01.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 38297.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2310-1
 1. Z.351.pdf - 15.12.2022 16:29
 2. Документация - 15.12.2022 15:37
 3. Заповед за откриване - 15.12.2022 15:37

На първо място Петков Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 44807.49 лв. без ДДС.
На второ място Тил лес ЕООД, с предложена цена в размер на 44424.52 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 391 куб.м.
Общо 391.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2305-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01683 18.01.2023 10:30 19.01.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 42458.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2305-1
 1. Z.351.pdf - 15.12.2022 16:29
 2. Заповед за откриване - 15.12.2022 15:36
 3. Документация - 15.12.2022 15:36

На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 42458.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Череша
Едра 31 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 64 куб.м.
Дърва за огрев 277 куб.м.
Общо 387.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2304-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01682 18.01.2023 10:00 19.01.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 17672.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304-1
 1. Z.351.pdf - 15.12.2022 16:29
 2. Заповед за откриване - 15.12.2022 15:35
 3. Документация - 15.12.2022 15:35

На първо място Джолес ЕООД, с предложена цена в размер на 17672.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Трепетлика
Едра 22 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Дърва за огрев 126 куб.м.
Общо 162.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2329
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01694 17.01.2023 13:30 18.01.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 32180.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2329
 1. Технологичен план.pdf - 29.12.2022 14:35
 2. Заповед 360_29.12.2022 г. откриване търг.pdf - 29.12.2022 14:34
 3. Заглавна страница.pdf - 29.12.2022 14:34
 4. Заповед 360_29.12.2022 г. откриване търг.doc - 29.12.2022 14:34
 5. Документация.doc - 29.12.2022 14:34

На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 32501.80 лв. без ДДС.
На второ място Теди 2014 ЕООД, с предложена цена в размер на 32180.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Бук
Едра 130 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 150 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 280.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2328
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01693 17.01.2023 13:00 18.01.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 23255.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2328
 1. Технологични планове.pdf - 29.12.2022 14:26
 2. Заповед 359_29.12.2022 г. откриване търг.pdf - 29.12.2022 14:25
 3. Заповед 359_29.12.2022 г. откриване търг.doc - 29.12.2022 14:25
 4. Заглавна страница.pdf - 29.12.2022 14:25
 5. Документация.doc - 29.12.2022 14:25

На първо място Маркони Лес Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 23255.00 лв. без ДДС.
На второ място Орфей 2007 ЕООД, с предложена цена в размер на 23255.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб
Едра 58 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 155 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 213.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2327
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01692 17.01.2023 11:30 18.01.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 74580.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2327
 1. Технологичен план.pdf - 29.12.2022 14:13
 2. Заповед 358_29.12.2022 г. откриване търг.pdf - 29.12.2022 14:13
 3. Заповед 358_29.12.2022 г. откриване търг.doc - 29.12.2022 14:12
 4. Заглавна страница.pdf - 29.12.2022 14:12
 5. Документация.doc - 29.12.2022 14:12

На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 76817.40 лв. без ДДС.
На второ място Орфей 2007 ЕООД, с предложена цена в размер на 76071.60 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук
Едра 345 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 90 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 471.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2326 - товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01691 17.01.2023 11:00 18.01.2023 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 11830.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2326
 1. Технологичен план.pdf - 29.12.2022 14:00
 2. Заповед 357_29.12.2022 г. откриване конкурс.pdf - 29.12.2022 13:59
 3. Заповед 357_29.12.2022 г. откриване конкурс.doc - 29.12.2022 13:59
 4. Заглавна страница.pdf - 29.12.2022 13:59
 5. Документация.doc - 29.12.2022 13:59
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 11830.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 11830.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 338 куб.м.
Общо 338.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2325 - товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01690 17.01.2023 10:30 18.01.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 12180.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2325
 1. Технологичен план.pdf - 29.12.2022 13:42
 2. Заповед 356_29.12.2022 г. откриване конкурс.pdf - 29.12.2022 13:41
 3. Заповед 356_29.12.2022 г. откриване конкурс.doc - 29.12.2022 13:41
 4. Заглавна страница.pdf - 29.12.2022 13:41
 5. Документация.doc - 29.12.2022 13:41
Дари Лес ЕООД с ценово предложение в размер на 12180.00 лв. без ДДС.

На първо място Дари Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 12180.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 0 куб.м.
Средна 59 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 285 куб.м.
Общо 348.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2324 - товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01689 17.01.2023 10:00 18.01.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 17045.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2324
 1. Технологичен план.pdf - 29.12.2022 13:31
 2. Заповед 355_29.12.2022 г. откриване конкурс.pdf - 29.12.2022 13:31
 3. Заповед 355_29.12.2022 г. откриване конкурс.doc - 29.12.2022 13:31
 4. Заглавна страница.pdf - 29.12.2022 13:31
 5. Документация.doc - 29.12.2022 13:31
Стил-МС ООД с ценово предложение в размер на 17045.00 лв. без ДДС.

На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 17045.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Габър
Едра 0 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 470 куб.м.
Общо 487.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2323 - товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01688 17.01.2023 09:30 18.01.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 19355.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2323
 1. Заглавна страница.pdf - 29.12.2022 13:21
 2. Документация.doc - 29.12.2022 13:21
 3. Заповед 354_29.12.2022 г. откриване конкурс.pdf - 29.12.2022 13:21
 4. Заповед 354_29.12.2022 г. откриване конкурс.doc - 29.12.2022 13:21
 5. Технологични планове.pdf - 29.12.2022 13:20
Орфей 2007 ЕООД с ценово предложение в размер на 19352.00 лв. без ДДС.

На първо място Орфей 2007 ЕООД, с предложена цена в размер на 19352.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 550 куб.м.
Общо 553.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2322 - товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01687 17.01.2023 09:00 18.01.2023 09:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 13335.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2322
 1. Технологичен план.pdf - 29.12.2022 13:08
 2. Документация.doc - 29.12.2022 12:59
 3. Заповед 353_29.12.2022 г. откриване конкурс.pdf - 29.12.2022 12:59
 4. Заповед 353_29.12.2022 г. откриване конкурс.doc - 29.12.2022 12:59
 5. Заглавна страница.pdf - 29.12.2022 12:59
Стил-МС ООД с ценово предложение в размер на 13335.00 лв. без ДДС.

На първо място Стил-МС ООД, с предложена цена в размер на 13335.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Череша
Едра 0 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 373 куб.м.
Общо 381.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2309 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01685 от 11.01.2023 09:00 е прекратена на 22.12.2022 14:54 на основание отпаднала необходимост от провеждане на процедурата
EТ01685 11.01.2023 09:00 12.01.2023 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 274126.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2309 ЕТ
 1. 2309 ЕТ.rar - 16.12.2022 13:18

Дървесен вид Топола, Полскибряст
Едра 2650 куб.м.
Средна 523 куб.м.
Дребна 40 куб.м.
ОЗМ 31 куб.м.
Дърва за огрев 294 куб.м.
Общо 3538 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2304
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01681 04.01.2023 12:00 05.01.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 163538.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304
 1. Заповед за откриване - 16.12.2022 15:00
 2. Документация - 16.12.2022 15:00
 3. Приложения - 16.12.2022 15:00

На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 202787.12 лв. без ДДС.
На второ място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 201151.74 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
Дървесен вид Бряст, Ясен, Топола, Черница
Едра 1870 куб.м.
Средна 105 куб.м.
Дребна 70 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 149 куб.м.
Общо 2209.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2303
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01680 04.01.2023 10:00 05.01.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 314141.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303
 1. Заповед за откриване - 16.12.2022 14:57
 2. Документация - 16.12.2022 14:57
 3. Приложения - 16.12.2022 14:57

На първо място Бул лес ЕООД, с предложена цена в размер на 364403.56 лв. без ДДС.
На второ място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 361262.15 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
Дървесен вид Топола
Едра 3548 куб.м.
Средна 395 куб.м.
Дребна 142 куб.м.
ОЗМ 27 куб.м.
Дърва за огрев 246 куб.м.
Общо 4358.00 куб.м.