Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2230
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01296 26.08.2022 10:00 29.08.2022 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 9965.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2230
 1. Документация - 10.08.2022 12:06
 2. Документация - 10.08.2022 12:06
Резултати

Дървесен вид Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 32 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 266 куб.м.
Общо 326.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2253
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01295 31.08.2022 12:30 01.09.2022 12:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 10915.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2253
 1. ДГС Елена_открит_конкурс- 2252 2253.doc - 10.08.2022 09:19
 2. Z.217.pdf - 10.08.2022 09:19
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Габър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 295 куб.м.
Общо 295.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2252
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01294 31.08.2022 11:30 01.09.2022 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 3377.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2252
 1. Z.217.pdf - 10.08.2022 09:18
 2. ДГС Елена_открит_конкурс- 2252 2253.doc - 10.08.2022 09:18
Резултати

Дървесен вид Бук, Габър
Едра 10 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 30 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 49 куб.м.
Общо 91.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2253-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01293 31.08.2022 09:30 01.09.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 8280.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2253-1
 1. Z.218.pdf - 10.08.2022 10:38
 2. ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2252-1 2253-1.doc - 10.08.2022 10:38
Резултати

Дървесен вид Благун, цер
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 90 куб.м.
Общо 90.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2252-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01292 31.08.2022 09:00 01.09.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 4644.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2252-1
 1. Z.218.pdf - 10.08.2022 10:38
 2. ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2252-1 2253-1.doc - 10.08.2022 10:38
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 10 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 30 куб.м.
Общо 42.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2244
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01291 31.08.2022 11:00 01.09.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 11460.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2244
 1. Документация.doc - 05.08.2022 09:18
 2. Заповед 206_04.08.2022 г. откриване търг.pdf - 05.08.2022 09:18
 3. Заглавна страница.pdf - 05.08.2022 09:18
 4. Заповед 206_04.08.2022 г. откриване търг.doc - 05.08.2022 09:18
 5. Технологични планове.pdf - 03.08.2022 13:09
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 89 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 89.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2243
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01290 31.08.2022 10:30 01.09.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 8885.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2243
 1. Документация.doc - 05.08.2022 09:09
 2. Заповед 205_04.08.2022 г. откриване търг.pdf - 05.08.2022 09:09
 3. Заглавна страница.pdf - 05.08.2022 09:08
 4. Заповед 205_04.08.2022 г. откриване търг.doc - 05.08.2022 09:08
 5. Технологични планове.pdf - 03.08.2022 11:50
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Трепетлика
Едра 69 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 74.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2242
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01289 31.08.2022 10:00 01.09.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 5845.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2242
 1. Документация.doc - 05.08.2022 09:01
 2. Заповед 204_04.08.2022 г. откриване търг.pdf - 05.08.2022 09:01
 3. Заповед 204_04.08.2022 г. откриване търг.doc - 05.08.2022 09:01
 4. Заглавна страница.pdf - 05.08.2022 09:01
 5. Технологични планове.pdf - 03.08.2022 11:46
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика
Едра 42 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 42.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2251-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01288 19.08.2022 14:30 22.08.2022 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 8276.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2251-1
 1. Z.215.pdf - 03.08.2022 11:06
 2. ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2249-1 2250-1 2251-1.doc - 03.08.2022 11:06
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика
Едра 0 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 89 куб.м.
Общо 90.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2250-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01287 19.08.2022 14:00 22.08.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 9295.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2250-1
 1. ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2249-1 2250-1 2251-1.doc - 03.08.2022 10:59
 2. Z.215.pdf - 03.08.2022 10:59
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър
Едра 22 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 55 куб.м.
Общо 82.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2249-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01286 19.08.2022 13:30 22.08.2022 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 17265.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2249-1
 1. Z.215.pdf - 03.08.2022 10:59
 2. ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2249-1 2250-1 2251-1.doc - 03.08.2022 10:59
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Планинскиясен
Едра 7 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 154 куб.м.
Общо 182.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2223
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01285 19.08.2022 12:00 22.08.2022 12:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 14794.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2223
 1. Обект № 2223.rar - 03.08.2022 11:54
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 46 куб.м.
Средна 110 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Дърва за огрев 399 куб.м.
Общо 569.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2248-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01284 19.08.2022 13:00 22.08.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 9719.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2248-1
 1. ЯВЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2248-1.doc - 03.08.2022 10:58
 2. Z.214.pdf - 03.08.2022 10:58
Резултати

Дървесен вид Бук, Благун, Габър, Акация, Череша
Едра 14 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 75 куб.м.
Общо 99.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2251
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01283 19.08.2022 12:30 22.08.2022 12:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 11880.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2251
 1. TP 2251.pdf - 03.08.2022 11:27
 2. ДГС Елена_открит_конкурс- 2248 2249 2250 2251.doc - 03.08.2022 10:57
 3. Z. 213.pdf - 03.08.2022 10:57
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика
Едра 0 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 269 куб.м.
Общо 270.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2250
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01282 19.08.2022 11:30 22.08.2022 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 10026.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2250
 1. TP 214х.pdf - 03.08.2022 11:43
 2. ДГС Елена_открит_конкурс- 2248 2249 2250 2251.doc - 03.08.2022 10:40
 3. Z. 213.pdf - 03.08.2022 10:40
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен
Едра 22 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 220 куб.м.
Общо 247.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2249
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01281 19.08.2022 10:30 22.08.2022 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 23275.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2249
 1. TP 2249.pdf - 03.08.2022 11:36
 2. ДГС Елена_открит_конкурс- 2248 2249 2250 2251.doc - 03.08.2022 10:40
 3. Z. 213.pdf - 03.08.2022 10:40
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Планинскиясен
Едра 7 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 526 куб.м.
Общо 554.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2248
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01280 19.08.2022 09:30 22.08.2022 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 7229.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2248
 1. TP 2248.pdf - 08.08.2022 14:12
 2. Z. 213.pdf - 03.08.2022 10:35
 3. ДГС Елена_открит_конкурс- 2248 2249 2250 2251.doc - 03.08.2022 10:35
Резултати

Дървесен вид Атласкикедър, Бук, Габър, Череша
Едра 14 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 171 куб.м.
Общо 195.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2209E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01279 22.08.2022 09:30 23.08.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 8150.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2209E
 1. 2209Е-2.zip - 05.08.2022 09:57
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Акация
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 167 куб.м.
Общо 167.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2208E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01278 22.08.2022 09:00 23.08.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 18485.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2208E
 1. 2208Е.zip - 05.08.2022 09:31
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Череша
Едра 18 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 316 куб.м.
Общо 340.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2222 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01277 19.08.2022 11:00 22.08.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 90272.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2222 ЕТ
 1. Обект № 2222 ЕТ.rar - 03.08.2022 13:10
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 461 куб.м.
Средна 374 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 69 куб.м.
Дърва за огрев 407 куб.м.
Общо 1312.00 куб.м.