Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2311
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02048 11.10.2023 11:30 12.10.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 23888.70 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2311
 1. Продажба на добита дървесина в ДГТ обект № 2311.rar - 21.09.2023 10:48
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 183.89 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 183.89 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2316
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02042 11.10.2023 11:30 12.10.2023 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 169195.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316
 1. заглавна.doc - 21.09.2023 09:21
 2. ДОСИЕТА 2316.rar - 21.09.2023 09:21
 3. ZAPOVED 2316.doc - 21.09.2023 09:21
 4. Zaiavl.doc - 21.09.2023 09:21
 5. USLOVIJA 2316.doc - 21.09.2023 09:21
 6. oferta.doc - 21.09.2023 09:21
 7. Dog.sech_seslav_2023.doc - 21.09.2023 09:21
 8. Dekl_oborudvane_ZBUT.doc - 21.09.2023 09:21
 9. dekl.doc - 21.09.2023 09:21
 10. ценово предложение.doc - 21.09.2023 09:21
Резултати

Дървесен вид Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 88 куб.м.
Средна 389 куб.м.
Дребна 41 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 2085 куб.м.
Общо 2603.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 23004
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02047 11.10.2023 11:00 12.10.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 84825.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23004
 1. Продажба стояща дървесина в ГТ собственост на Община Дулово - Обект № 23004.rar - 20.09.2023 15:57
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 13 куб.м.
Средна 87 куб.м.
Дребна 97 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1104 куб.м.
Общо 1301.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2315
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02041 11.10.2023 11:00 12.10.2023 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 78956.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2315
 1. dogovor_st_prodagba_2022_38.doc - 21.09.2023 10:28
 2. Uslovia_taen_targ_prodajba_2315 мт.doc - 21.09.2023 10:28
 3. zaglavna.docx - 21.09.2023 10:28
 4. Zap_2315 мт.doc - 21.09.2023 10:28
 5. 37-д.pdf - 21.09.2023 10:28
 6. dekl 18 МТ.doc - 21.09.2023 10:28
 7. ценово предложение МТ.doc - 21.09.2023 10:28
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 20 куб.м.
Средна 441 куб.м.
Дребна 137 куб.м.
ОЗМ 46 куб.м.
Дърва за огрев 500 куб.м.
Общо 1144.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2353-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02051 11.10.2023 10:30 12.10.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 84193.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2353-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia -2348-1 2353-1.doc - 25.09.2023 12:02
 2. Z.208.pdf - 25.09.2023 12:02
Резултати

Дървесен вид Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 239 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ 70 куб.м.
Дърва за огрев 471 куб.м.
Общо 796.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 23003
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02046 11.10.2023 10:30 12.10.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 81395.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23003
 1. Продажба стояща дървесина в ГТ собственост на Община Дулово - Обект № 23003.rar - 20.09.2023 15:56
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 4 куб.м.
Средна 211 куб.м.
Дребна 107 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 929 куб.м.
Общо 1251.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2314
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02040 11.10.2023 10:30 12.10.2023 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 88208.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314
 1. zaglavna.docx - 21.09.2023 10:17
 2. Zap_2314 мт.doc - 21.09.2023 10:17
 3. 1107-б.pdf - 21.09.2023 10:17
 4. dekl 18 МТ.doc - 21.09.2023 10:17
 5. dogovor_st_prodagba_2022_38.doc - 21.09.2023 10:17
 6. Uslovia_taen_targ_prodajba_2314 мт.doc - 21.09.2023 10:17
 7. ценово предложение МТ.doc - 21.09.2023 10:17
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 3 куб.м.
Средна 372 куб.м.
Дребна 214 куб.м.
ОЗМ 93 куб.м.
Дърва за огрев 600 куб.м.
Общо 1282.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2348-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02050 11.10.2023 10:00 12.10.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 28785.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2348-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia -2348-1 2353-1.doc - 25.09.2023 12:02
 2. Z.208.pdf - 25.09.2023 12:02
Резултати

Дървесен вид Бук, цер, Бреза
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 303 куб.м.
Общо 303.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 23002
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02045 11.10.2023 10:00 12.10.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 64700.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23002
 1. Добив на дървесина в ГТ собственост на Община Дулово обект № 23002.rar - 20.09.2023 15:52
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 94 куб.м.
Средна 202 куб.м.
Дребна 82 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 963 куб.м.
Общо 1341.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2313
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02039 11.10.2023 10:00 12.10.2023 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 110473.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313
 1. dogovor_st_prodagba_2022_38.doc - 21.09.2023 10:05
 2. Uslovia_taen_targ_prodajba_2313 мт.doc - 21.09.2023 10:05
 3. zaglavna.docx - 21.09.2023 10:05
 4. Zap_2313 мт.doc - 21.09.2023 10:05
 5. 1117-н.pdf - 21.09.2023 10:05
 6. dekl 18 МТ.doc - 21.09.2023 10:05
 7. 1117-ж.pdf - 21.09.2023 10:05
 8. 1115-е.pdf - 21.09.2023 10:05
 9. ценово предложение мт.doc - 21.09.2023 10:05
Резултати

Дървесен вид Черенбор, Червендъб, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 423 куб.м.
Средна 170 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 743 куб.м.
Общо 1339.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2348
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02049 11.10.2023 09:30 12.10.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 19800.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2348
 1. Z. 207.pdf - 25.09.2023 14:41
 2. ДГС Елена_електронен_конкурс- 2348,.doc - 25.09.2023 14:40
Резултати

Дървесен вид Бук, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Бреза, Върба
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 423 куб.м.
Общо 423.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 23001
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02044 11.10.2023 09:30 12.10.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 74575.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23001
 1. Добив на дървесина в ГТ собственост на Община Дулово обект № 23001.rar - 20.09.2023 15:49
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 25 куб.м.
Средна 315 куб.м.
Дребна 121 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1043 куб.м.
Общо 1504.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2320
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02043 09.10.2023 11:00 10.10.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 142817.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2320
 1. 122 е.rar - 20.09.2023 12:08
 2. заглавна.doc - 20.09.2023 12:05
 3. Zap_2320.doc - 20.09.2023 12:04
 4. Uslovia_2320.doc - 20.09.2023 12:03
 5. dogovor_st_prodagba_2023.doc - 20.09.2023 12:03
 6. dekl 18.doc - 20.09.2023 12:03
Резултати

Дървесен вид Благун, цер
Едра 536 куб.м.
Средна 69 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 76 куб.м.
Дърва за огрев 685 куб.м.
Общо 1366.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2354
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02037 29.09.2023 11:30 02.10.2023 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 6525.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2354
 1. 2354 Технологични планове.pdf - 13.09.2023 15:06
 2. 2354 Документация.doc - 13.09.2023 15:06
 3. Заповед 183_13.09.2023 г..pdf - 13.09.2023 15:06
 4. Заглавна страница.pdf - 13.09.2023 15:05
Резултати

Дървесен вид Черенбор
Едра 8 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 47.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2352
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02036 29.09.2023 11:00 02.10.2023 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 6655.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2352
 1. 2352 Технологичен план.pdf - 13.09.2023 14:54
 2. 2352 Документация.doc - 13.09.2023 14:53
 3. Заповед 182_13.09.2023 г..pdf - 13.09.2023 14:53
 4. Заглавна страница.pdf - 13.09.2023 14:53
Резултати

Дървесен вид Едролистналипа
Едра 36 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 60.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2349
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02035 29.09.2023 10:30 02.10.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 8876.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2349
 1. 2349 Технологични планове.pdf - 13.09.2023 14:42
 2. 2349 Документация.doc - 13.09.2023 14:42
 3. Заповед 181_13.09.2023 г. откриване конкурс.pdf - 13.09.2023 14:41
 4. Заглавна страница.pdf - 13.09.2023 14:41
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Мъждрян
Едра 8 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 57 куб.м.
Общо 137.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2343
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02034 29.09.2023 10:00 02.10.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 13728.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2343
 1. 2343 Технологичен план.pdf - 13.09.2023 14:28
 2. 2343 Документация.doc - 13.09.2023 14:27
 3. Заповед 180_13.09.2023 г. откриване конкурс.pdf - 13.09.2023 14:27
 4. Заглавна страница.pdf - 13.09.2023 14:27
Резултати

Дървесен вид Акация, Келявгабър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 176 куб.м.
Общо 176.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2341
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02033 29.09.2023 09:30 02.10.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 53118.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2341
 1. 2341 Технологични планове.pdf - 13.09.2023 14:00
 2. 2341 Документация.doc - 13.09.2023 13:59
 3. Заповед 179_13.09.2023 г. откриване конкурс.pdf - 13.09.2023 13:58
 4. Заглавна страница.pdf - 13.09.2023 13:58
Резултати

Дървесен вид Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 681 куб.м.
Общо 681.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2334
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02032 29.09.2023 09:00 02.10.2023 09:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 11276.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2334
 1. 2334 Технологичен план.pdf - 13.09.2023 13:48
 2. 2334 Документация.doc - 13.09.2023 13:47
 3. Заповед 178_13.09.2023 г. откриване конкурс.pdf - 13.09.2023 13:47
 4. Заглавна страница.pdf - 13.09.2023 13:47
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Трепетлика, Едролистналипа
Едра 36 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 121 куб.м.
Общо 172.00 куб.м.