Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2125
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00996 04.10.2021 10:00 05.10.2021 10:00 Стояща на корен 33562.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2125
 1. Zapoved ET 2125.PDF - 17.09.2021 08:40
 2. Документация обект ЕТ 2125 продажба на корен.doc - 17.09.2021 08:40
 3. тп.rar - 17.09.2021 08:41
Резултати
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 9 куб.м.
Средна 67 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 591 куб.м.
Общо 674.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2142 EТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00994 01.10.2021 09:00 02.10.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 22913.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2142 EТ
 1. 2142 ЕТ.rar - 15.09.2021 10:26
Резултати
Дървесен вид Акация
Едра 4 куб.м.
Средна 161 куб.м.
Дребна 93 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 173 куб.м.
Общо 431.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 216610
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00993 30.09.2021 09:30 01.10.2021 09:30 Прогнозни количества 7522.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 216610
 1. документация обект ЕТ 216610.pdf - 14.09.2021 11:46
 2. заповед обект ЕТ № 216610.pdf - 14.09.2021 11:46
 3. карнет - опис, сорт.ведомости отдел 96 ж.pdf - 14.09.2021 11:46
 4. техн.план отдел 96 ж.pdf - 14.09.2021 11:46
 5. Obekt-216610.rar - 14.09.2021 11:46
Резултати
Дървесен вид цер, Сребролистналипа
Едра 21 куб.м.
Средна 43 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 44 куб.м.
Общо 116.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 216609
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00992 30.09.2021 09:00 01.10.2021 09:00 Прогнозни количества 14433.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 216609
 1. Obekt-216609.rar - 14.09.2021 11:44
 2. документация обект № ЕТ216609.pdf - 14.09.2021 11:45
 3. заповед обект ЕТ 216609.pdf - 14.09.2021 11:45
 4. техн.план, карнет -опис, сорт.ведомости отдел 95 -м.pdf - 14.09.2021 11:45
Резултати
Дървесен вид Зимендъб, Сребролистналипа
Едра 36 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 141 куб.м.
Общо 220.00 куб.м.