Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2418
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02622 05.06.2024 10:00 06.06.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 579600.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2418
 1. ТП ДЛС КАРАКУЗ -продажба на прогнозни количества дървесина натоварена на тир -обект 2418.rar - 16.05.2024 15:31
Резултати

Дървесен вид Черенбор, Бряст, Явор, Акация, Клен, Сребролистналипа
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 5000 куб.м.
Общо 5000.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2426-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02582 04.06.2024 09:30 05.06.2024 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 14040.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2426-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2426-1.doc - 25.04.2024 12:30
 2. Z.81.pdf - 25.04.2024 12:30
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб
Едра 89 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 89.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2484
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02612 31.05.2024 11:30 04.06.2024 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 6126.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2484
 1. ЕТ2484.rar - 09.05.2024 15:32
Резултати

Дървесен вид Червендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Клен
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 123 куб.м.
Общо 123.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2436
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02630 31.05.2024 11:00 03.06.2024 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 181590.39 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2436
 1. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 15.05.2024 11:02
 2. Uslovia_taen_targ_prodajba_2436.doc - 15.05.2024 11:02
 3. zaglavna.docx - 15.05.2024 11:02
 4. Zap_2436.doc - 15.05.2024 11:02
 5. 167-ж.pdf - 15.05.2024 11:02
 6. dekl 18.doc - 15.05.2024 11:02
 7. ценово предложение.doc - 15.05.2024 11:01
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 949 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 107 куб.м.
Дърва за огрев 1180 куб.м.
Общо 2367.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2482
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02611 31.05.2024 11:00 04.06.2024 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 27852.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2482
 1. ЕТ2482.rar - 09.05.2024 15:31
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Полскиклен, Череша, Шестил
Едра 54 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 484 куб.м.
Общо 545.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2477
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02556 31.05.2024 10:30 04.06.2024 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 8919.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ET2477
 1. ЕТ2477.rar - 09.05.2024 15:29
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Акация
Едра 26 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 109 куб.м.
Общо 164.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2435
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02629 31.05.2024 10:30 03.06.2024 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 38901.33 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2435
 1. Zap_2435.doc - 15.05.2024 08:52
 2. 162-в.pdf - 15.05.2024 08:52
 3. dekl 18.doc - 15.05.2024 08:52
 4. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 15.05.2024 08:52
 5. Uslovia_taen_targ_prodajba_2435.doc - 15.05.2024 08:52
 6. zaglavna.docx - 15.05.2024 08:52
 7. ценово предложение.doc - 15.05.2024 08:52
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 287 куб.м.
Средна 41 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 28 куб.м.
Дърва за огрев 175 куб.м.
Общо 534.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2476
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02555 31.05.2024 10:00 04.06.2024 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 22377.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ET2476
 1. ЕТ2476.rar - 09.05.2024 15:26
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър
Едра 65 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 365 куб.м.
Общо 459.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2434
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02628 31.05.2024 10:00 03.06.2024 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 31876.47 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2434
 1. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 15.05.2024 08:52
 2. Uslovia_taen_targ_prodajba_2434.doc - 15.05.2024 08:52
 3. zaglavna.docx - 15.05.2024 08:52
 4. Zap_2434.doc - 15.05.2024 08:52
 5. 159-г.pdf - 15.05.2024 08:52
 6. dekl 18.doc - 15.05.2024 08:52
 7. ценово предложение.doc - 15.05.2024 08:52
Резултати

Дървесен вид цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 229 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 82 куб.м.
Дърва за огрев 116 куб.м.
Общо 459.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2433
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02627 31.05.2024 09:30 03.06.2024 09:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 24198.48 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2433
 1. Uslovia_taen_targ_prodajba_2433.doc - 15.05.2024 08:51
 2. zaglavna.docx - 15.05.2024 08:51
 3. Zap_2433.doc - 15.05.2024 08:51
 4. 159-в.pdf - 15.05.2024 08:51
 5. dekl 18.doc - 15.05.2024 08:51
 6. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 15.05.2024 08:51
 7. ценово предложение.doc - 15.05.2024 08:51
Резултати

Дървесен вид цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 145 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 66 куб.м.
Дърва за огрев 135 куб.м.
Общо 365.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2475
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02554 31.05.2024 09:30 04.06.2024 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 9350.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ET2475
 1. ЕТ2475.rar - 09.05.2024 15:25
Резултати

Дървесен вид Смърч, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Явор, Акация, Планинскиясен
Едра 18 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Дърва за огрев 131 куб.м.
Общо 175.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2432
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02626 31.05.2024 09:00 03.06.2024 09:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 23367.96 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2432
 1. Zap_2432.doc - 15.05.2024 08:51
 2. 159-б.pdf - 15.05.2024 08:51
 3. dekl 18.doc - 15.05.2024 08:51
 4. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 15.05.2024 08:51
 5. Uslovia_taen_targ_prodajba_2432.doc - 15.05.2024 08:51
 6. zaglavna.docx - 15.05.2024 08:51
 7. ценово предложение.doc - 15.05.2024 08:51
Резултати

Дървесен вид цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 163 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 46 куб.м.
Дърва за огрев 110 куб.м.
Общо 340.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET24108
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02553 31.05.2024 09:00 04.06.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 40551.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ET24108
 1. ET24108.rar - 09.05.2024 15:17
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика
Едра 186 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 66 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 274.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2485
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02610 30.05.2024 14:30 03.06.2024 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 33593.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2485
 1. ET2485.rar - 09.05.2024 15:15
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Бреза, Върба
Едра 105 куб.м.
Средна 86 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 34 куб.м.
Дърва за огрев 269 куб.м.
Общо 494.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2483
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02609 30.05.2024 14:00 03.06.2024 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 27070.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2483
 1. ET2483.rar - 09.05.2024 15:13
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Бряст, Трепетлика, Бреза, Акация, Череша
Едра 127 куб.м.
Средна 56 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Дърва за огрев 103 куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2481
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02608 30.05.2024 13:30 03.06.2024 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 21101.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2481
 1. ET2481.rar - 09.05.2024 15:08
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Акация
Едра 43 куб.м.
Средна 31 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 238 куб.м.
Общо 327.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2480
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02607 30.05.2024 13:00 03.06.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 16331.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2480
 1. ET2480.rar - 09.05.2024 15:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Планинскибряст, Ива, Шестил
Едра 61 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Дърва за огрев 115 куб.м.
Общо 211.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2479MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02557 30.05.2024 12:30 03.06.2024 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 29535.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ET2479MT
 1. ET2479MT.rar - 09.05.2024 14:56
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 137 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев 209 куб.м.
Общо 402.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2474
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02552 30.05.2024 12:00 03.06.2024 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 52558.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ET2474
 1. ET2474.rar - 09.05.2024 15:02
Резултати

Дървесен вид Смърч, Бук
Едра 199 куб.м.
Средна 73 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
ОЗМ 55 куб.м.
Дърва за огрев 334 куб.м.
Общо 694.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2422EK
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02620 30.05.2024 12:00 31.05.2024 12:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 9548.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2422EK
 1. ТП 2422.pdf - 14.05.2024 13:02
 2. Документация електронен конкурс 2422.doc - 14.05.2024 09:12
 3. Заповед 2422.pdf - 14.05.2024 09:12
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян
Едра 51 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 266 куб.м.
Общо 340.00 куб.м.