Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 22023
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01198 30.05.2022 13:30 02.06.2022 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 38625.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22023
 1. Заповед -ел.търг 22023.doc - 11.05.2022 10:59
 2. 22023.rar - 11.05.2022 11:00
Резултати
Дървесен вид Бялбор
Едра 214 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 8 куб.м.
Общо 267.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 22022
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01197 30.05.2022 13:00 02.06.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 17071.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22022
 1. Заповед -ел.търг 22022.doc - 11.05.2022 10:55
 2. 22022.rar - 11.05.2022 10:56
Резултати
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 55 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 29 куб.м.
Дърва за огрев 92 куб.м.
Общо 176.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 22021
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01196 30.05.2022 12:30 02.06.2022 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 54050.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22021
 1. Заповед -ел.търг 22021.doc - 11.05.2022 10:47
 2. 22021.rar - 11.05.2022 10:47
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър
Едра 273 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев 172 куб.м.
Общо 502.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 22020
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01195 30.05.2022 12:00 02.06.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 20544.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22020
 1. Заповед -ел.търг 22020.doc - 11.05.2022 10:42
 2. 22020.rar - 11.05.2022 10:42
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика
Едра 75 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 69 куб.м.
Общо 181.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 22019
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01194 30.05.2022 11:30 02.06.2022 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 153184.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22019
 1. Заповед -ел.търг 22019.doc - 11.05.2022 10:36
 2. 22019.rar - 11.05.2022 10:36
Резултати
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика
Едра 640 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 104 куб.м.
Дърва за огрев 736 куб.м.
Общо 1489.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 22018
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01193 30.05.2022 11:00 02.06.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 73844.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22018
 1. Заповед -ел.търг 22018.doc - 11.05.2022 10:29
 2. 22018.rar - 11.05.2022 10:29
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 354 куб.м.
Средна 96 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 160 куб.м.
Общо 610.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 22017
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01192 30.05.2022 10:30 02.06.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 48166.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22017
 1. Заповед -ел.търг 22017.doc - 11.05.2022 10:30
 2. 22017.rar - 11.05.2022 10:31
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър
Едра 258 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 49 куб.м.
Общо 327.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ22002
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01191 26.05.2022 12:00 27.05.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 15945.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ22002
 1. ЕТ 22002 # ОГФ.rar - 10.05.2022 15:53
Резултати
Дървесен вид цер, Габър, Трепетлика, Акация
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 405 куб.м.
Общо 405.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ22001
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01190 26.05.2022 11:30 27.05.2022 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 17752.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ22001
 1. ET 22001 # ОГФ.rar - 10.05.2022 15:53
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация
Едра 72 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев 216 куб.м.
Общо 368.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2244
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01189 26.05.2022 11:00 27.05.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 22256.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2244
 1. ET 2244 # корен.rar - 10.05.2022 11:55
Резултати
Дървесен вид Бук, Благун, цер
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 33 куб.м.
Дърва за огрев 389 куб.м.
Общо 422.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2243
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01188 26.05.2022 10:30 27.05.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 11043.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2243
 1. ET 2243 # корен.rar - 10.05.2022 11:54
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация
Едра 36 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 152 куб.м.
Общо 203.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2242
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01187 26.05.2022 10:00 27.05.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 19942.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2242
 1. ET 2242 # корен.rar - 10.05.2022 11:53
Резултати
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация
Едра 12 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Дърва за огрев 372 куб.м.
Общо 393.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2241
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01186 26.05.2022 09:30 27.05.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 15925.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2241
 1. ET 2241 # корен.rar - 10.05.2022 11:52
Резултати
Дървесен вид Бук, Габър, Трепетлика, Череша, Шестил
Едра 11 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Дърва за огрев 245 куб.м.
Общо 297.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2240
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01185 26.05.2022 09:00 27.05.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 10912.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2240
 1. ET 2240 # корен.rar - 10.05.2022 11:52
Резултати
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация
Едра 28 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Дърва за огрев 144 куб.м.
Общо 202.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2239
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01184 26.05.2022 08:30 27.05.2022 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 109603.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2239
 1. ET 2239 # склад.rar - 10.05.2022 11:49
Резултати
Дървесен вид Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Череша, Шестил
Едра 351 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 260 куб.м.
Дърва за огрев 509 куб.м.
Общо 1120.00 куб.м.