Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2128 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00972 11.08.2021 11:00 12.08.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 26497.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2128 ЕТ
 1. 2128 ЕТ.rar - 22.07.2021 08:25
Резултати
Дървесен вид Гледичия 
Едра 319 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 319.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2127 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00971 11.08.2021 10:30 12.08.2021 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 166.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2127 ЕТ
 1. 2127 ЕТ.rar - 22.07.2021 08:18
Резултати
Дървесен вид Акация
Едра 2 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 2.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2126 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00970 11.08.2021 10:00 12.08.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 1079.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2126 ЕТ
 1. 2126 ЕТ.rar - 22.07.2021 08:14
Резултати
Дървесен вид Акация
Едра 13 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 13.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2124 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00969 11.08.2021 09:30 12.08.2021 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 477.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2124 ЕТ
 1. 2124 ЕТ.rar - 21.07.2021 15:46
Резултати
Дървесен вид Червендъб, Явор
Едра 5.3 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 5.30 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2124
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00968 09.08.2021 10:30 10.08.2021 10:30 Стояща на корен 63164.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2124
 1. Заповед 91.PDF - 21.07.2021 15:16
 2. Документация обект ЕТ 2124 продажба на корен.docx - 21.07.2021 15:16
 3. Тех. планове 2124.rar - 21.07.2021 15:17
Резултати
Дървесен вид Акация, Келявгабър
Едра 162 куб.м.
Средна 312 куб.м.
Дребна 45 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 907 куб.м.
Общо 1426.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2123
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00967 09.08.2021 10:00 10.08.2021 10:00 Стояща на корен 43470.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2123
 1. Заповед 90.PDF - 21.07.2021 15:13
 2. Документация обект ЕТ 2123 продажба на корен.docx - 21.07.2021 15:13
 3. tp2123.rar - 21.07.2021 15:13
Резултати
Дървесен вид Мъждрян, Акация, Келявгабър, Айлант
Едра 43 куб.м.
Средна 220 куб.м.
Дребна 43 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 662 куб.м.
Общо 968.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2122
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00966 09.08.2021 09:30 10.08.2021 09:30 Стояща на корен 32040.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2122
 1. Заповед 89.PDF - 21.07.2021 15:09
 2. Документация обект ЕТ 2122 продажба на корен.doc - 21.07.2021 15:09
 3. tp2122.rar - 21.07.2021 15:09
Резултати
Дървесен вид Акация
Едра 11 куб.м.
Средна 288 куб.м.
Дребна 58 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 406 куб.м.
Общо 763.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2121
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00965 09.08.2021 09:00 10.08.2021 09:00 Прогнозни количества 107680.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2121
 1. Заповед 88.PDF - 21.07.2021 15:04
 2. Документация ЕТ 2121 предварителна продажба.docx - 21.07.2021 15:04
 3. tp2121.rar - 21.07.2021 15:05
Резултати
Дървесен вид Акация
Едра 73 куб.м.
Средна 453 куб.м.
Дребна 62 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1255 куб.м.
Общо 1843.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 216608
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00964 06.08.2021 10:00 09.08.2021 10:00 Прогнозни количества 79722.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 216608
 1. Deklaracii.doc - 20.07.2021 08:34
 2. otd.39 ж.pdf - 20.07.2021 08:34
 3. Proekto Dogovor.doc - 20.07.2021 08:34
 4. uslovia_216608.doc - 20.07.2021 08:34
 5. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_216608.doc - 20.07.2021 08:34
 6. zapoved obekt ET 216608.pdf - 20.07.2021 09:25
 7. dokumentacia obekt ET 216608.pdf - 20.07.2021 09:25
Резултати
Дървесен вид Акация
Едра 30 куб.м.
Средна 304 куб.м.
Дребна 66 куб.м.
ОЗМ 140 куб.м.
Дърва за огрев 587 куб.м.
Общо 1127.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 216607
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00963 06.08.2021 09:30 09.08.2021 09:30 Прогнозни количества 36616.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 216607
 1. Deklaracii.doc - 20.07.2021 08:27
 2. otd.39 ф.pdf - 20.07.2021 08:27
 3. Proekto Dogovor.doc - 20.07.2021 08:27
 4. uslovia_216607.doc - 20.07.2021 08:27
 5. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_216607.doc - 20.07.2021 08:27
 6. zapoved obekt ET 216607.pdf - 20.07.2021 09:24
 7. dokumentaciaaa obekt 216607 ET.pdf - 20.07.2021 09:24
Резултати
Дървесен вид Акация
Едра 4 куб.м.
Средна 182 куб.м.
Дребна 61 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев 219 куб.м.
Общо 516.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 216606
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00962 06.08.2021 09:00 09.08.2021 09:00 Прогнозни количества 41306.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 216606
 1. Deklaracii.doc - 20.07.2021 08:25
 2. otd.40 -в.pdf - 20.07.2021 08:25
 3. otd.40-г.pdf - 20.07.2021 08:25
 4. Proekto Dogovor.doc - 20.07.2021 08:55
 5. uslovia_216606.doc - 20.07.2021 08:55
 6. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_216606.doc - 20.07.2021 08:55
 7. zapoved - obekt ET 216606.pdf - 20.07.2021 09:24
 8. dokumentacia obekt 216606 ET.pdf - 20.07.2021 09:24
Резултати
Дървесен вид Акация
Едра 96 куб.м.
Средна 173 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев 248 куб.м.
Общо 565.00 куб.м.