Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Елена / Обект №: 2117
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00789 21.12.2020 11:30 22.12.2020 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 12899.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2117
 1. Z.388.pdf - 27.11.2020 12:25
 2. декларации.doc - 27.11.2020 12:25
 3. Други условия .doc - 27.11.2020 12:25
 4. Заявление.doc - 27.11.2020 12:25
 5. проект на договор.doc - 27.11.2020 12:25
Дървесен вид Черенбор, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 6 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 353 куб.м.
Общо 360.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2016
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00788 21.12.2020 11:00 22.12.2020 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 32459.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2016
 1. Z.388.pdf - 27.11.2020 12:25
 2. декларации.doc - 27.11.2020 12:25
 3. Други условия .doc - 27.11.2020 12:25
 4. Заявление.doc - 27.11.2020 12:25
 5. проект на договор.doc - 27.11.2020 12:25
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 5 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Дърва за огрев 852 куб.м.
Общо 883.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2115
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00787 21.12.2020 10:30 22.12.2020 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 15463.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2115
 1. Z.388.pdf - 27.11.2020 12:25
 2. декларации.doc - 27.11.2020 12:25
 3. Други условия .doc - 27.11.2020 12:25
 4. Заявление.doc - 27.11.2020 12:25
 5. проект на договор.doc - 27.11.2020 12:25
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика
Едра 65 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Дърва за огрев 241 куб.м.
Общо 355.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2114
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00786 21.12.2020 10:00 22.12.2020 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 41968.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2114
 1. Z.388.pdf - 27.11.2020 12:26
 2. декларации.doc - 27.11.2020 12:26
 3. Други условия .doc - 27.11.2020 12:26
 4. Заявление.doc - 27.11.2020 12:26
 5. проект на договор.doc - 27.11.2020 12:26
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 13 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1075 куб.м.
Общо 1094.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2113
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00785 21.12.2020 09:30 22.12.2020 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 14277.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2113
 1. Z.388.pdf - 27.11.2020 12:21
 2. декларации.doc - 27.11.2020 12:21
 3. Други условия .doc - 27.11.2020 12:21
 4. Заявление.doc - 27.11.2020 12:21
 5. проект на договор.doc - 27.11.2020 12:21
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика
Едра 3 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 382 куб.м.
Общо 387.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2012
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00784 21.12.2020 09:00 22.12.2020 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 20043.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2012
 1. Z.388.pdf - 27.11.2020 12:20
 2. декларации.doc - 27.11.2020 12:20
 3. Други условия .doc - 27.11.2020 12:20
 4. Заявление.doc - 27.11.2020 12:20
 5. проект на договор.doc - 27.11.2020 12:20
Дървесен вид Габър, Акация, Келявгабър
Едра 3 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 535 куб.м.
Общо 552.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2111
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00783 21.12.2020 08:30 22.12.2020 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 12255.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2111
 1. Z.388.pdf - 27.11.2020 12:20
 2. декларации.doc - 27.11.2020 12:20
 3. Други условия .doc - 27.11.2020 12:20
 4. Заявление.doc - 27.11.2020 12:20
 5. проект на договор.doc - 27.11.2020 12:20
Дървесен вид Бук, Зимендъб
Едра 26 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 51 куб.м.
Дърва за огрев 217 куб.м.
Общо 298.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2107
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00777 15.12.2020 13:00 16.12.2020 13:00 Стояща на корен 57470.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2107
 1. Заповед ЕТ2107.PDF - 24.11.2020 11:33
 2. Документация ЕТ 2107 продажба на корен.doc - 24.11.2020 11:33
 3. Тех. планове 2107.rar - 24.11.2020 11:33
Дървесен вид Акация, Келявгабър
Едра 162 куб.м.
Средна 312 куб.м.
Дребна 45 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 907 куб.м.
Общо 1426.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2106
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00776 15.12.2020 12:30 16.12.2020 12:30 Стояща на корен 103130.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2106
 1. Заповед ЕТ2106.PDF - 24.11.2020 11:29
 2. Документация ЕТ 2106 продажба на корен.doc - 24.11.2020 11:29
 3. тп2106.rar - 24.11.2020 11:30
Дървесен вид Мъждрян, Акация
Едра 17 куб.м.
Средна 1060 куб.м.
Дребна 223 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1432 куб.м.
Общо 2732.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2105
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00775 15.12.2020 12:00 16.12.2020 12:00 Стояща на корен 45348.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2105
 1. Заповед ЕТ2105.PDF - 24.11.2020 11:26
 2. Документация ЕТ 2105 продажба на корен.doc - 24.11.2020 11:27
 3. тп 2105.rar - 24.11.2020 11:27
Дървесен вид Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра 37 куб.м.
Средна 347 куб.м.
Дребна 63 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 683 куб.м.
Общо 1130.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2104
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00774 15.12.2020 11:30 16.12.2020 11:30 Стояща на корен 54768.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2104
 1. Заповед ЕТ2104.PDF - 24.11.2020 11:23
 2. Документация ЕТ 2104 продажба на корен.doc - 24.11.2020 11:23
 3. тп 2104.rar - 24.11.2020 11:23
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 9 куб.м.
Средна 90 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1108 куб.м.
Общо 1212.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2103
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00773 15.12.2020 11:00 16.12.2020 11:00 Стояща на корен 88175.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2103
 1. Заповед ЕТ2103.PDF - 24.11.2020 11:17
 2. Документация ЕТ 2103 продажба на корен.doc - 24.11.2020 11:17
 3. тп 2103.rar - 24.11.2020 11:17
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 160 куб.м.
Средна 126 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 41 куб.м.
Дърва за огрев 1840 куб.м.
Общо 2176.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2102
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00772 15.12.2020 10:30 16.12.2020 10:30 Прогнозни количества 106706.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2102
 1. Заповед ЕТ2102.PDF - 24.11.2020 11:12
 2. Документация ЕТ 2102 предварителна продажба.docx - 24.11.2020 11:12
 3. тп 2102.rar - 24.11.2020 11:13
Дървесен вид Акация
Едра 35 куб.м.
Средна 810 куб.м.
Дребна 155 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 875 куб.м.
Общо 1875.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ 2101
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00771 15.12.2020 10:00 16.12.2020 10:00 Прогнозни количества 68665.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2101
 1. Заповед ЕТ2101.PDF - 24.11.2020 11:09
 2. Документация ЕТ 2101 предварителна продажба.docx - 24.11.2020 11:09
 3. тп 2101.rar - 24.11.2020 11:09
Дървесен вид цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа
Едра 606 куб.м.
Средна 155 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 130 куб.м.
Дърва за огрев 30 куб.м.
Общо 921.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 214905
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00770 14.12.2020 12:00 15.12.2020 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 86777.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 214905
 1. dokumentacia ob.214905.pdf - 26.11.2020 10:58
 2. zapoved obekt 214905.pdf - 26.11.2020 10:58
 3. otdel 87 k.pdf - 26.11.2020 10:59
 4. Документация-Обект-214905.doc - 26.11.2020 10:59
 5. Заповед-Обект214905.doc - 26.11.2020 10:59
Дървесен вид Акация
Едра 7 куб.м.
Средна 587 куб.м.
Дребна 263 куб.м.
ОЗМ 150 куб.м.
Дърва за огрев 574 куб.м.
Общо 1581.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 214904
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00769 14.12.2020 11:00 15.12.2020 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 90359.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 214904
 1. zapoved obekt 214904.pdf - 26.11.2020 10:56
 2. dokumentacia ob.214904.pdf - 26.11.2020 10:56
 3. otdel 75 д.pdf - 26.11.2020 10:56
 4. otdel 75 л.pdf - 26.11.2020 10:56
 5. Документация-Обект-214904.doc - 26.11.2020 10:56
 6. Заповед-Обект214904.doc - 26.11.2020 10:56
Дървесен вид Летендъб, Габър, Сребролистналипа
Едра 806 куб.м.
Средна 165 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
ОЗМ 175 куб.м.
Дърва за огрев 667 куб.м.
Общо 1830.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 214903
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00768 14.12.2020 10:00 15.12.2020 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 83280.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 214903
 1. otdel 77- л.pdf - 25.11.2020 16:37
 2. Документация-Обект-214903.doc - 25.11.2020 16:37
 3. Заповед-Обект214903.doc - 25.11.2020 16:37
 4. zapoved obekt 214903.pdf - 25.11.2020 16:38
 5. dokumentacia 214903.pdf - 25.11.2020 16:38
Дървесен вид Габър, Сребролистналипа
Едра 755 куб.м.
Средна 182 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
ОЗМ 150 куб.м.
Дърва за огрев 650 куб.м.
Общо 1754.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 204902
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00767 14.12.2020 09:00 15.12.2020 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 115183.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 204902
 1. dokumentacia ob.214902.pdf - 25.11.2020 16:34
 2. zapoved obekt 214902.pdf - 25.11.2020 16:34
 3. otdel 8 -и.pdf - 25.11.2020 16:35
 4. Документация-Обект-214902.doc - 25.11.2020 16:35
 5. Заповед-Обект214902.doc - 25.11.2020 16:35
Дървесен вид Топола
Едра 1514 куб.м.
Средна 118 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 35 куб.м.
Дърва за огрев 136 куб.м.
Общо 1812.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 214901
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00766 14.12.2020 08:30 15.12.2020 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 49672.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 214901
 1. otdel 8-н.pdf - 25.11.2020 16:32
 2. Документация-Обект-214901.doc - 25.11.2020 16:32
 3. Заповед-Обект214901.doc - 25.11.2020 16:32
 4. dokumentacia ob.214901.pdf - 25.11.2020 16:32
 5. zapoved obekt 214901.pdf - 25.11.2020 16:32
Дървесен вид Топола
Едра 626 куб.м.
Средна 78 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 69 куб.м.
Общо 794.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2110
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00765 17.12.2020 15:00 18.12.2020 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 9408.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2110
 1. Z. 380.pdf - 23.11.2020 16:45
 2. декларации.doc - 23.11.2020 16:45
 3. Други условия .doc - 23.11.2020 16:45
 4. Заявление.doc - 23.11.2020 16:45
 5. проект на договор.doc - 23.11.2020 16:45
Дървесен вид Бялбор, Зимендъб, цер, Габър
Едра 36 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 156 куб.м.
Общо 247.00 куб.м.