Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2106
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00877 15.03.2021 09:30 16.03.2021 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 22249.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2106
  1. ДЛС Каракуз - СКД - Обект № 2106.rar - 23.02.2021 12:56
Резултати
Дървесен вид Акация
Едра 5 куб.м.
Средна 138 куб.м.
Дребна 47 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 287 куб.м.
Общо 477.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2118 ЕТ МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00876 11.03.2021 11:00 12.03.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 41345.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2118 ЕТ МТ
  1. 2118.rar - 22.02.2021 15:56
Резултати
Дървесен вид Топола
Едра 488 куб.м.
Средна 52 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 129 куб.м.
Общо 674.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2117 ЕТ МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00875 11.03.2021 10:30 12.03.2021 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 49508.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2117 ЕТ МТ
  1. 2117.rar - 22.02.2021 15:55
Резултати
Дървесен вид Топола
Едра 586 куб.м.
Средна 54 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 159 куб.м.
Общо 804.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2116 ЕТ МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00874 11.03.2021 10:00 12.03.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 20882.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2116 ЕТ МТ
  1. Документация - 22.02.2021 15:54
Резултати
Дървесен вид Топола
Едра 257 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 50 куб.м.
Общо 333.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2115 ЕТ МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00873 11.03.2021 09:30 12.03.2021 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 78874.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2115 ЕТ МТ
  1. 2115.rar - 22.02.2021 15:53
Резултати
Дървесен вид Топола
Едра 927 куб.м.
Средна 94 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 257 куб.м.
Общо 1287.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2114 ЕТ МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00872 11.03.2021 09:00 12.03.2021 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 68356.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2114 ЕТ МТ
  1. 2114.rar - 22.02.2021 15:52
Резултати
Дървесен вид Топола
Едра 834 куб.м.
Средна 75 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 180 куб.м.
Общо 1093.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2113
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00871 02.03.2021 10:30 04.03.2021 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 1041.30 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2113
  1. 2113.rar - 12.02.2021 14:58
Резултати
Дървесен вид Червендъб
Едра 11.5 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 11.50 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2112
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00870 02.03.2021 10:00 04.03.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 1695.69 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2112
  1. 2112.rar - 12.02.2021 14:54
Резултати
Дървесен вид Сребролистналипа
Едра 20.43 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 20.43 куб.м.