Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2128-1E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00922 01.06.2021 12:00 03.06.2021 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 51927.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2128-1E
  1. Zapoved targ 2128-1Е.doc - 14.05.2021 21:26
  2. Dokumentacia elektronen targ 2128-1E.doc - 14.05.2021 21:26
Резултати
Дървесен вид Мъждрян, Акация, Келявгабър, Гледичия 
Едра 60 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 688 куб.м.
Общо 786.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2127-1E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00921 01.06.2021 11:30 03.06.2021 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 22738.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2127-1E
  1. Zapoved targ 2127-1Е.doc - 14.05.2021 21:24
  2. Dokumentacia elektronen targ 2127-1E.doc - 14.05.2021 21:24
Резултати
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Клен, Сребролистналипа
Едра 13 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 307 куб.м.
Общо 332.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2126-1E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00920 01.06.2021 11:00 03.06.2021 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 48283.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2126-1E
  1. Zapoved targ 2126-1Е.doc - 14.05.2021 21:23
  2. Dokumentacia elektronen targ 2126-1E.doc - 14.05.2021 21:23
Резултати
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 61 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 624 куб.м.
Общо 699.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2125-1E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00919 01.06.2021 10:30 03.06.2021 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 102242.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2125-1E
  1. Zapoved targ 2125-1Е.doc - 14.05.2021 21:22
  2. Dokumentacia elektronen targ 2125-1E.doc - 14.05.2021 21:22
Резултати
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен
Едра 97 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1333 куб.м.
Общо 1451.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2124-1E
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00918 01.06.2021 10:00 03.06.2021 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 22831.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2124-1E
  1. Zapoved targ 2124-1Е.doc - 14.05.2021 21:20
  2. Dokumentacia elektronen targ 2124-1E.doc - 14.05.2021 21:20
Резултати
Дървесен вид Благун, цер, Акация
Едра 32 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 287 куб.м.
Общо 327.00 куб.м.