Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2405
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02204 14.12.2023 12:00 15.12.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 78641.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2405
 1. dogovor_st_prodagba_2023.doc - 28.11.2023 12:46
 2. заглавна.doc - 28.11.2023 12:46
 3. dekl 18.doc - 28.11.2023 12:46
 4. Uslovia_2405.doc - 28.11.2023 12:46
 5. 38 о.rar - 28.11.2023 12:46
 6. Zap_2405_voden.doc - 28.11.2023 12:46
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 56 куб.м.
Средна 224 куб.м.
Дребна 224 куб.м.
ОЗМ 45 куб.м.
Дърва за огрев 403 куб.м.
Общо 952.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2404
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02203 14.12.2023 11:30 15.12.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 120051.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2404
 1. Zap_2404_voden.doc - 28.11.2023 12:42
 2. Uslovia_2404.doc - 28.11.2023 12:41
 3. dekl 18.doc - 28.11.2023 12:41
 4. dogovor_st_prodagba_2023.doc - 28.11.2023 12:41
 5. заглавна.doc - 28.11.2023 12:41
 6. 38 н.rar - 28.11.2023 12:41
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 85 куб.м.
Средна 342 куб.м.
Дребна 342 куб.м.
ОЗМ 68 куб.м.
Дърва за огрев 616 куб.м.
Общо 1453.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2403
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02202 14.12.2023 11:00 15.12.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 146800.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2403
 1. Zap_2403_voden МТ.doc - 28.11.2023 12:36
 2. dekl 18 МТ.doc - 28.11.2023 12:36
 3. заглавна.doc - 28.11.2023 12:36
 4. dogovor_st_prodagba_2023 МТ.doc - 28.11.2023 12:36
 5. 2403.rar - 28.11.2023 12:36
 6. Uslovia_2403 МТ.doc - 28.11.2023 12:36
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Клен
Едра 541 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 80 куб.м.
Дърва за огрев 743 куб.м.
Общо 1401.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2401
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02201 14.12.2023 10:00 15.12.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 132866.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2401
 1. 2401.rar - 28.11.2023 12:29
 2. dekl_ogled.doc - 28.11.2023 12:28
 3. admin._svedenija.doc - 28.11.2023 12:28
 4. dekl.doc - 28.11.2023 12:28
 5. zaglavna.docx - 28.11.2023 12:28
 6. USLOVIJA 2401.doc - 28.11.2023 12:28
 7. ценово предложение.doc - 28.11.2023 12:28
 8. Dekl_oborudvane.doc - 28.11.2023 12:28
 9. oferta.doc - 28.11.2023 12:28
 10. Zaiavl.doc - 28.11.2023 12:28
 11. Dog.sech_transp_voden_2023.doc - 28.11.2023 12:28
 12. ZAPOVED 2401.doc - 28.11.2023 12:28
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 563 куб.м.
Средна 261 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
ОЗМ 149 куб.м.
Дърва за огрев 1923 куб.м.
Общо 2922.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2410К
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02189 12.12.2023 15:30 19.12.2023 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 26238.90 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2410К
 1. Уведомление об. 2410 К.docx - 27.11.2023 11:28
 2. тех.план 159 м.2.jpg - 24.11.2023 16:14
 3. тех.план 159 м.1.jpg - 24.11.2023 16:14
 4. Тех.план 158 и1.2.jpg - 24.11.2023 16:14
 5. Тех.план 158 и1.1.jpg - 24.11.2023 16:14
 6. декларация.pdf - 24.11.2023 16:14
 7. Документация-корен 2410-К.docx - 24.11.2023 16:13
 8. Заповед РД-161.pdf - 24.11.2023 16:13
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, цер, Габър, Акация
Едра 58 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 232 куб.м.
Общо 369.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2409К
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02188 12.12.2023 15:00 19.12.2023 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 27547.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2409К
 1. Уведомление об. 2409 К.docx - 27.11.2023 11:27
 2. Технологичен план 177-в - 2.jpg - 24.11.2023 16:00
 3. Технологичен план 177-в - 1.jpg - 24.11.2023 16:00
 4. Технологичен план 176-о - 2.jpg - 24.11.2023 16:00
 5. Технологичен план 176-о - 1.jpg - 24.11.2023 15:59
 6. Технологичен план 176-н - 2.jpg - 24.11.2023 15:59
 7. Технологичен план 176-н - 1.jpg - 24.11.2023 15:59
 8. Технологичен план 176-м - 2.jpg - 24.11.2023 15:59
 9. Технологичен план 176-м - 1.jpg - 24.11.2023 15:59
 10. Технологичен план 176-и - 2.jpg - 24.11.2023 15:59
 11. Технологичен план 176-и - 1.jpg - 24.11.2023 15:59
 12. декларация.pdf - 24.11.2023 15:58
 13. Документация-корен 2409-К .docx - 24.11.2023 15:58
 14. Заповед РД-160.pdf - 24.11.2023 15:57
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка
Едра 102 куб.м.
Средна 106 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Дърва за огрев 72 куб.м.
Общо 289.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2408К
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02187 12.12.2023 14:30 19.12.2023 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 36726.40 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2408К
 1. Уведомление об. 2408 К.docx - 27.11.2023 11:24
 2. Тех.план 100 п.2.jpg - 24.11.2023 15:48
 3. Тех.план 100 п.1.jpg - 24.11.2023 15:48
 4. Тех.план 100 о.2.jpg - 24.11.2023 15:48
 5. Тех.план 100 о.1.jpg - 24.11.2023 15:48
 6. Тех.план 88 м.2.jpg - 24.11.2023 15:48
 7. Тех.план 88 м.1.jpg - 24.11.2023 15:48
 8. декларация.pdf - 24.11.2023 15:47
 9. Документация корен 2408-К.docx - 24.11.2023 15:47
 10. Заповед РД-159.pdf - 24.11.2023 15:46
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 179 куб.м.
Средна 62 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 78 куб.м.
Общо 338.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2407К
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02186 12.12.2023 14:00 19.12.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 79600.50 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2407К
 1. Уведомление об. 2407 К.docx - 27.11.2023 11:24
 2. Технологичен план 107-л - 2.jpg - 24.11.2023 15:25
 3. Технологичен план 107-л - 1.jpg - 24.11.2023 15:25
 4. Технологичен план 107-и - 2.jpg - 24.11.2023 15:25
 5. Технологичен план 107-и - 1.jpg - 24.11.2023 15:25
 6. Технологичен план 107-з - 2.jpg - 24.11.2023 15:25
 7. Технологичен план 107-з - 1.jpg - 24.11.2023 15:24
 8. декларация.pdf - 24.11.2023 15:24
 9. Документация корен 2407-К.docx - 24.11.2023 15:24
 10. Заповед РД-158.pdf - 24.11.2023 15:24
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика
Едра 393 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
ОЗМ 125 куб.м.
Дърва за огрев 197 куб.м.
Общо 767.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2406К
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02185 12.12.2023 13:30 19.12.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 202125.90 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2406К
 1. Уведомление об. 2406 К.docx - 27.11.2023 11:23
 2. Тех.план 19 м.2.jpg - 24.11.2023 15:06
 3. Тех.план 19 м.1.jpg - 24.11.2023 15:06
 4. Тех.план 18 ж.2.jpg - 24.11.2023 15:06
 5. Тех.план 18 ж.1.jpg - 24.11.2023 15:06
 6. декларация.pdf - 24.11.2023 15:06
 7. Документация-корен 2406-К.docx - 24.11.2023 15:06
 8. Заповед РД-157.pdf - 24.11.2023 15:05
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър, Шестил
Едра 973 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 62 куб.м.
ОЗМ 430 куб.м.
Дърва за огрев 403 куб.м.
Общо 1880.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2405К
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02184 12.12.2023 13:00 19.12.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 73590.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2405К
 1. Уведомление об. 2405 К.docx - 27.11.2023 11:23
 2. Тех.план 29 ф.2.jpg - 24.11.2023 14:24
 3. Тех.план 29 ф.1.jpg - 24.11.2023 14:24
 4. Тех.план 29 у.2.jpg - 24.11.2023 14:24
 5. Тех.план 29 у.1.jpg - 24.11.2023 14:24
 6. декларация.pdf - 24.11.2023 14:24
 7. Документация-корен 2405-К.docx - 24.11.2023 14:24
 8. Заповед РД-156.pdf - 24.11.2023 14:23
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка
Едра 446 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 22 куб.м.
Общо 504.00 куб.м.
 
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2419
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02111 12.12.2023 12:30 13.12.2023 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 41711.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2419
 1. ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ_ЕТ2419.pdf - 24.11.2023 14:57
 2. ДОКУМЕТАЦИЯ_ЕТ2419.pdf - 24.11.2023 14:56
 3. ЕТ2419-ТП.pdf - 23.11.2023 15:24
Резултати

Дървесен вид Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Другишироколистни, Череша
Едра 10 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Дърва за огрев 658 куб.м.
Общо 686.00 куб.м.
 
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2418
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02110 12.12.2023 12:00 13.12.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 39150.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2418
 1. ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ_ЕТ2418.pdf - 24.11.2023 14:55
 2. ДОКУМЕТАЦИЯ_ЕТ2418.pdf - 24.11.2023 14:55
 3. ET2418-ТП.pdf - 23.11.2023 15:23
Резултати

Дървесен вид Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър
Едра 13 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 598 куб.м.
Общо 625.00 куб.м.
 
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2417
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02109 12.12.2023 11:30 13.12.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 36534.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2417
 1. ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ_ЕТ2417.pdf - 24.11.2023 14:54
 2. ДОКУМЕТАЦИЯ_ЕТ2417.pdf - 24.11.2023 14:52
 3. ЕТ2417-ТП-1.pdf - 23.11.2023 15:34
 4. ET2417--ТП.pdf - 23.11.2023 15:21
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Габър, Липа, Келявгабър, Планинскиясен
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 599 куб.м.
Общо 599.00 куб.м.
 
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2416
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02108 12.12.2023 11:00 13.12.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 35624.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2416
 1. ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ_ЕТ2416.pdf - 24.11.2023 14:51
 2. ДОКУМЕТАЦИЯ_ЕТ2416.pdf - 24.11.2023 14:51
 3. ET2416-ТП.pdf - 23.11.2023 15:20
Резултати

Дървесен вид Акация, Келявгабър
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 584 куб.м.
Общо 584.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23030
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02179 12.12.2023 11:00 19.12.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 41020.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23030
 1. ТП 199 а.2.jpg - 24.11.2023 11:15
 2. ТП 199 а.1.jpg - 24.11.2023 11:15
 3. ТП 39 з.2.jpg - 24.11.2023 11:15
 4. ТП 39 з.1.jpg - 24.11.2023 11:14
 5. документация об. 23030.doc - 24.11.2023 11:14
 6. Заповед РД-151.pdf - 24.11.2023 11:14
Резултати

Дървесен вид Бук, Габър
Едра 154 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 81 куб.м.
Дърва за огрев 8 куб.м.
Общо 243.00 куб.м.
 
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2415
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02107 12.12.2023 10:30 13.12.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 43144.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2415
 1. ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ_ЕТ2415.pdf - 24.11.2023 14:51
 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ_ЕТ2415.pdf - 24.11.2023 14:49
 3. ET2415- ТП.pdf - 23.11.2023 15:18
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 81 куб.м.
Средна 47 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев 475 куб.м.
Общо 633.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2404МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02183 12.12.2023 10:30 19.12.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 116200.50 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2404МТ
 1. Уведомление об. 2404МТ.docx - 27.11.2023 11:50
 2. Тех.план 64 ж.2.jpg - 24.11.2023 14:16
 3. Тех.план 64 ж.1.jpg - 24.11.2023 14:16
 4. Документация об. 2404МТ.docx - 24.11.2023 14:16
 5. Заповед РД-155.pdf - 24.11.2023 14:16
Резултати

Дървесен вид Бук, Габър, Явор, Шестил, Планинскиясен
Едра 399 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 44 куб.м.
ОЗМ 260 куб.м.
Дърва за огрев 494 куб.м.
Общо 1203.00 куб.м.
 
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2414
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02106 12.12.2023 10:00 13.12.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 28335.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2414
 1. ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ_ЕТ2414.pdf - 24.11.2023 14:48
 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ_ЕТ2414.pdf - 24.11.2023 14:48
 3. ET2414- ТП.pdf - 23.11.2023 15:14
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Липа, Келявгабър, Планинскиясен
Едра 54 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 288 куб.м.
Общо 405.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2403МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02182 12.12.2023 10:00 19.12.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 27543.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2403МТ
 1. Уведомление об. 2403МТ.docx - 27.11.2023 11:49
 2. Тех.план 46 н.2.jpg - 24.11.2023 14:08
 3. Тех.план 46 н.1.jpg - 24.11.2023 14:08
 4. декларация.pdf - 24.11.2023 14:08
 5. Документация об. 2403МТ.docx - 24.11.2023 14:08
 6. Заповед РД-154.pdf - 24.11.2023 14:07
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 137 куб.м.
Средна 25 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 117 куб.м.
Общо 281.00 куб.м.
 
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2413
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02105 12.12.2023 09:30 13.12.2023 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 44495.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2413
 1. ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ_ЕТ2413.pdf - 24.11.2023 14:47
 2. ДОКУМЕТАЦИЯ_ЕТ2413.pdf - 24.11.2023 14:47
 3. ET2413- ТП.pdf - 23.11.2023 15:13
Резултати

Дървесен вид Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Келявгабър, Планинскиясен, Калина
Едра 32 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 32 куб.м.
Дърва за огрев 654 куб.м.
Общо 722.00 куб.м.