Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2314
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01884 09.06.2023 11:00 12.06.2023 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 118580.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314
 1. Приложения - 23.05.2023 10:49
 2. Заповед за откриване - 23.05.2023 10:49
 3. Документация - 23.05.2023 10:49
Резултати

Дървесен вид Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа
Едра 1829 куб.м.
Средна 389 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
ОЗМ 80 куб.м.
Дърва за огрев 1064 куб.м.
Общо 3388.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2317
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01883 08.06.2023 16:00 09.06.2023 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 30065.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2317
 1. Приложения - 23.05.2023 10:48
 2. Заповед за откриване - 23.05.2023 10:48
 3. Документация - 23.05.2023 10:48
Резултати

Дървесен вид Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Джанка , Клен, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен
Едра 45 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 402 куб.м.
Общо 494.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2316-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01882 08.06.2023 14:00 09.06.2023 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 92282.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316-1
 1. Заповед за откриване - 23.05.2023 10:46
 2. Приложения - 23.05.2023 10:46
 3. Документация - 23.05.2023 10:46
Резултати

Дървесен вид Акация, Джанка 
Едра куб.м.
Средна 92 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 855 куб.м.
Общо 970.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2315-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01881 08.06.2023 12:00 09.06.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 207750.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2315-1
 1. Приложения - 23.05.2023 10:45
 2. Заповед за откриване - 23.05.2023 10:45
 3. Документация - 23.05.2023 10:45
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 1217 куб.м.
Средна 290 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
ОЗМ 54 куб.м.
Дърва за огрев 495 куб.м.
Общо 2076.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2354
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01866 08.06.2023 10:30 09.06.2023 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 6995.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2354
 1. Технологични планове.pdf - 22.05.2023 15:34
 2. Документация.doc - 22.05.2023 15:34
 3. Заповед 121_22.05.2023 г. откриване търг.pdf - 22.05.2023 15:29
 4. Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 15:29
Резултати

Дървесен вид Черенбор
Едра 8 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 47.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2353
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01865 08.06.2023 10:00 09.06.2023 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 1390.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2353
 1. Технологични планове.pdf - 22.05.2023 15:20
 2. Документация.doc - 22.05.2023 15:19
 3. Заповед 120_22.05.2023 г. откриване търг.pdf - 22.05.2023 15:19
 4. Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 15:19
Резултати

Дървесен вид Сребролистналипа
Едра 9 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 11.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2314-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01880 08.06.2023 10:00 09.06.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 301319.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314-1
 1. Приложения - 23.05.2023 10:44
 2. Заповед за откриване - 23.05.2023 10:44
 3. Документация - 23.05.2023 10:44
Резултати

Дървесен вид Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа
Едра 1792 куб.м.
Средна 373 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
ОЗМ 80 куб.м.
Дърва за огрев 731 куб.м.
Общо 3002.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2352
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01864 08.06.2023 09:30 09.06.2023 09:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 7255.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2352
 1. Технологичен план.pdf - 22.05.2023 15:11
 2. Документация.doc - 22.05.2023 15:11
 3. Заповед 119_22.05.2023 г..pdf - 22.05.2023 15:10
 4. Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 15:10
Резултати

Дървесен вид Едролистналипа
Едра 36 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 60.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2351
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01863 08.06.2023 09:00 09.06.2023 09:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 6225.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2351
 1. Технологични планове.pdf - 22.05.2023 14:54
 2. Документация.doc - 22.05.2023 14:53
 3. Заповед 118_22.05.2023 г. откриване търг.pdf - 22.05.2023 14:53
 4. Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 14:53
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка
Едра 31 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 33.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2350
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01862 07.06.2023 12:00 08.06.2023 12:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 5616.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2350
 1. Технологичен план.pdf - 22.05.2023 14:46
 2. Документация.doc - 22.05.2023 14:45
 3. Заповед 117_22.05.2023 г. откриване конкурс.pdf - 22.05.2023 14:44
 4. Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 14:44
Резултати

Дървесен вид Мъждрян, Акация
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 156 куб.м.
Общо 156.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2349
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01861 07.06.2023 11:30 08.06.2023 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 5002.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2349
 1. Технологични планове.pdf - 22.05.2023 14:37
 2. Документация.doc - 22.05.2023 14:36
 3. Заповед 116_22.05.2023 г. откриване конкурс.pdf - 22.05.2023 14:35
 4. Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 14:35
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Мъждрян
Едра 8 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 57 куб.м.
Общо 137.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2314
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01879 07.06.2023 11:30 08.06.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 41590.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314
 1. отд.6 ж.rar - 19.05.2023 16:12
 2. dekl 18.doc - 19.05.2023 16:12
 3. Dogovor_prodobajba_2023.doc - 19.05.2023 16:12
 4. Uslovia_2314.doc - 19.05.2023 16:12
 5. zaglavna.docx - 19.05.2023 16:12
 6. ZAPOVED 2314.doc - 19.05.2023 16:12
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Мъждрян, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 225 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 59 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 284.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2313
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01878 07.06.2023 11:00 08.06.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 16419.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313
 1. отд.9-и.rar - 19.05.2023 16:07
 2. dekl 18.doc - 19.05.2023 16:07
 3. Dogovor_prodobajba_2023.doc - 19.05.2023 16:07
 4. Uslovia_2313.doc - 19.05.2023 16:07
 5. zaglavna.docx - 19.05.2023 16:07
 6. ZAPOVED 2313.doc - 19.05.2023 16:07
Резултати

Дървесен вид цер, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 52 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 65 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 117.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2348
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01860 07.06.2023 11:00 08.06.2023 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 3816.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2348
 1. Технологични планове.pdf - 22.05.2023 14:27
 2. Документация.doc - 22.05.2023 14:26
 3. Заповед 115_22.05.2023 г. откриване конкурс.pdf - 22.05.2023 14:25
 4. Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 14:25
Резултати

Дървесен вид Благун, цер
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 106 куб.м.
Общо 106.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2312
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01877 07.06.2023 10:30 08.06.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 34848.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312
 1. ZAPOVED 2312.doc - 22.05.2023 08:59
 2. ценово предложение.doc - 19.05.2023 16:04
 3. отд.9-и.rar - 19.05.2023 16:04
 4. Zaiavl.doc - 19.05.2023 16:04
 5. zaglavna.docx - 19.05.2023 16:04
 6. USLOVIJA 2312.doc - 19.05.2023 16:04
 7. oferta.doc - 19.05.2023 16:04
 8. Dog.sech_voden_2023.doc - 19.05.2023 16:04
 9. dekl_ogled.doc - 19.05.2023 16:04
 10. Dekl_oborudvane.doc - 19.05.2023 16:04
 11. dekl.doc - 19.05.2023 16:04
 12. admin._svedenija.doc - 19.05.2023 16:04
Резултати

Дървесен вид цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 52 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 65 куб.м.
Дърва за огрев 918 куб.м.
Общо 1056.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2347
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01859 07.06.2023 10:30 08.06.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 11776.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2347
 1. Технологични планове.pdf - 22.05.2023 13:54
 2. Документация.doc - 22.05.2023 13:53
 3. Заповед 114_22.05.20123 г. откриване конкурс.pdf - 22.05.2023 13:52
 4. Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 13:52
Резултати

Дървесен вид Блатенкипарис, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 9 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 315 куб.м.
Общо 330.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Воден / Обект №: 2311
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01876 07.06.2023 10:00 08.06.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 105198.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2311
 1. Zap_2311.doc - 22.05.2023 08:50
 2. Uslovia_2311.doc - 22.05.2023 08:49
 3. 2311.rar - 22.05.2023 08:49
 4. заглавна.doc - 19.05.2023 15:59
 5. dogovor_st_prodagba_2023.doc - 19.05.2023 15:59
 6. dekl 18.doc - 19.05.2023 15:59
Резултати

Дървесен вид цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 139 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 91 куб.м.
Дърва за огрев 816 куб.м.
Общо 1081.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2346
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01858 07.06.2023 10:00 08.06.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 13288.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2346
 1. Технологични планове.pdf - 22.05.2023 13:18
 2. Документация.doc - 22.05.2023 13:15
 3. Заповед 113_22.05.2023 г. откриване конкурс.pdf - 22.05.2023 13:15
 4. Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 13:15
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Червендъб, цер, Габър, Келявгабър
Едра 31 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 34 куб.м.
Дърва за огрев 292 куб.м.
Общо 365.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2338
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01857 07.06.2023 09:30 08.06.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 20556.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2338
 1. Технологични планове.pdf - 22.05.2023 13:03
 2. Документация.doc - 22.05.2023 13:02
 3. Заповед 112_22.05.2023 г. откриване конкурс.pdf - 22.05.2023 13:01
 4. Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 13:01
Резултати

Дървесен вид Акация, Бялбряст, Джанка 
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 571 куб.м.
Общо 571.00 куб.м.
 
ТП ДГС Болярка / Обект №: 2334
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01856 07.06.2023 09:00 08.06.2023 09:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 6478.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2334
 1. Технологичен план.pdf - 22.05.2023 11:57
 2. Документация.doc - 22.05.2023 11:56
 3. Заповед 111_22.05.2023 г. откриване търг.pdf - 22.05.2023 11:56
 4. Заглавна страница.pdf - 22.05.2023 11:56
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Трепетлика, Едролистналипа
Едра 36 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 108 куб.м.
Общо 172.00 куб.м.