Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2311
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01658 15.12.2022 10:00 19.12.2022 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 41365.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2311
 1. об.2311.rar - 28.11.2022 14:57
 2. документация добив ел. конкурс об. 2311.doc - 25.11.2022 15:48
 3. З-д РД 224- об.2311.pdf - 25.11.2022 15:48
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 532 куб.м.
Средна 128 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 186 куб.м.
Общо 846.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2310
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01657 15.12.2022 09:30 19.12.2022 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 49615.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2310
 1. об.2310.rar - 28.11.2022 14:56
 2. документация добив ел. конкурс об. 2310.doc - 25.11.2022 15:48
 3. З-д № 223 -об.2310.pdf - 25.11.2022 15:47
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 569 куб.м.
Средна 205 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 277 куб.м.
Общо 1058.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2309
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01656 15.12.2022 09:00 19.12.2022 09:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 25652.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2309
 1. Изменение на документация - об.2309.rar - 06.12.2022 15:05
 2. об. 2309.rar - 28.11.2022 14:55
 3. документация добив ел. конкурс об. 2309.doc - 25.11.2022 15:47
 4. З-д РД №222-об.2309.pdf - 25.11.2022 15:46
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика
Едра 104 куб.м.
Средна 67 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 332 куб.м.
Общо 506.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23019
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01655 14.12.2022 14:30 20.12.2022 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 47230.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23019
 1. Изменена заповед об.23019-Заповед № 245.pdf - 06.12.2022 16:19
 2. З-Д №РД 221 -об-23019.pdf - 25.11.2022 15:07
 3. Документация ел. търг.rar - 25.11.2022 15:07
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 170 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 23 куб.м.
Дърва за огрев 217 куб.м.
Общо 413.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23018
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01654 14.12.2022 14:00 20.12.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 98395.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23018
 1. З-Д №РД 220 -об-23018.pdf - 25.11.2022 15:06
 2. Документация ел. търг.rar - 25.11.2022 15:06
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 400 куб.м.
Средна 140 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 235 куб.м.
Общо 775.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23017
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01653 14.12.2022 13:30 20.12.2022 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 66473.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23017
 1. Изменена заповед об.23017-Заповед № 244.pdf - 06.12.2022 16:16
 2. З-Д №РД 219 -об-23017.pdf - 25.11.2022 15:05
 3. Документация ел. търг.rar - 25.11.2022 15:05
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Бреза, Череша
Едра 262 куб.м.
Средна 35 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 58 куб.м.
Дърва за огрев 203 куб.м.
Общо 558.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23016
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01652 14.12.2022 13:00 20.12.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 50240.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23016
 1. Изменена заповед об.23016-Заповед № 243.pdf - 06.12.2022 16:13
 2. З-Д №РД 218 -об-23016.pdf - 25.11.2022 15:04
 3. Документация ел. търг.rar - 25.11.2022 15:04
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 79 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Дърва за огрев 388 куб.м.
Общо 494.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23015
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01651 14.12.2022 12:30 20.12.2022 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 47474.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23015
 1. Изменена заповед об.23015-Заповед № 242.pdf - 06.12.2022 16:11
 2. З-Д №РД 217 -об-23015.pdf - 25.11.2022 15:03
 3. Документация ел. търг.rar - 25.11.2022 15:03
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Бреза, Шестил
Едра 182 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 131 куб.м.
Общо 395.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23014
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01650 14.12.2022 11:30 20.12.2022 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 73255.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23014
 1. З-Д №РД 216 -об-23014.pdf - 25.11.2022 15:03
 2. Документация ел. търг.rar - 25.11.2022 15:03
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър
Едра 291 куб.м.
Средна 82 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 225 куб.м.
Общо 598.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23013
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01649 14.12.2022 11:00 20.12.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 38770.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23013
 1. Изменена заповед об.23013-Заповед № 252.pdf - 06.12.2022 16:01
 2. Заповед -ел.търг 23013.doc - 25.11.2022 15:02
 3. Документация ел. търг.rar - 25.11.2022 15:02
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър
Едра 180 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Дърва за огрев 113 куб.м.
Общо 329.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23012
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01648 14.12.2022 10:30 20.12.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 77750.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23012
 1. З-Д №РД 214 -об-23012.pdf - 25.11.2022 15:01
 2. Документация ел. търг.rar - 25.11.2022 15:01
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър
Едра 367 куб.м.
Средна 80 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 135 куб.м.
Общо 582.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23011
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01647 14.12.2022 10:00 20.12.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 94560.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23011
 1. Изменена заповед об.23011-Заповед № 251.pdf - 06.12.2022 15:58
 2. З-д № РД -213 - об. 23011.pdf - 25.11.2022 15:00
 3. Документация ел. търг.rar - 25.11.2022 14:59
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 532 куб.м.
Средна 58 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 93 куб.м.
Общо 683.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23010
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01646 14.12.2022 09:30 20.12.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 102425.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23010
 1. З-д № РД-212 - об.23010.pdf - 25.11.2022 14:58
 2. Документация ел. търг.rar - 25.11.2022 14:58
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 569 куб.м.
Средна 109 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 64 куб.м.
Общо 742.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 23009
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01645 14.12.2022 09:00 20.12.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 32527.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23009
 1. Заповед № РД -211-об.23009.pdf - 25.11.2022 14:56
 2. Документация ел. търг.rar - 25.11.2022 14:56
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика
Едра 104 куб.м.
Средна 29 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 144 куб.м.
Общо 277.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2304
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01644 от 14.12.2022 16:00 е прекратена на 01.12.2022 13:44 на основание чл. 74е, ал.2, т.7 от НУРВИДГТ
EТ01644 14.12.2022 16:00 15.12.2022 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 162749.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304
 1. Заповед за прекратяване - 01.12.2022 13:43
 2. Заповед за откриване - 28.11.2022 16:08
 3. Приложения - 28.11.2022 16:08
 4. Документация - 28.11.2022 16:08
Резултати

Дървесен вид Бряст, Ясен, Топола, Черница
Едра 1870 куб.м.
Средна 105 куб.м.
Дребна 70 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 149 куб.м.
Общо 2209.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2303
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01643 от 14.12.2022 14:00 е прекратена на 01.12.2022 13:43 на основание чл. 74е, ал.2, т.7 от НУРВИДГТ
EТ01643 14.12.2022 14:00 15.12.2022 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 310108.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303
 1. Заповед за прекратяване - 01.12.2022 13:42
 2. Заповед за откриване - 28.11.2022 16:07
 3. Приложения - 28.11.2022 16:07
 4. Документация - 28.11.2022 16:07
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 3548 куб.м.
Средна 395 куб.м.
Дребна 142 куб.м.
ОЗМ 27 куб.м.
Дърва за огрев 246 куб.м.
Общо 4358.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2302
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01642 14.12.2022 12:00 15.12.2022 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 291270.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2302
 1. Приложения - 28.11.2022 16:06
 2. Заповед за откриване - 28.11.2022 16:06
 3. Документация - 28.11.2022 16:06
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 2966 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна 235 куб.м.
ОЗМ 83 куб.м.
Дърва за огрев 743 куб.м.
Общо 4027.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2301
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01641 14.12.2022 10:00 15.12.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 315634.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2301
 1. Документация - 28.11.2022 16:04
 2. Приложения - 28.11.2022 16:04
 3. Заповед за откриване - 28.11.2022 16:04
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 3524 куб.м.
Средна 467 куб.м.
Дребна 287 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Дърва за огрев 152 куб.м.
Общо 4447.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2304
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01640 19.12.2022 12:00 20.12.2022 12:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 207692.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2304
 1. ценово предложение k.doc - 29.11.2022 09:00
 2. досиета 2304.rar - 29.11.2022 09:00
 3. Zap_2304_seslav.doc - 29.11.2022 08:59
 4. Zaiavlenie k.doc - 29.11.2022 08:59
 5. zaglavna.docx - 29.11.2022 08:59
 6. Uslovia_2304.doc - 29.11.2022 08:59
 7. teh_predl k.doc - 29.11.2022 08:59
 8. oferta k.doc - 29.11.2022 08:59
 9. dogovor_st_prodagba_sech_transp_2023.doc - 29.11.2022 08:59
 10. Dekl_ZBUT k.doc - 29.11.2022 08:59
 11. dekl_ogled k.doc - 29.11.2022 08:59
 12. Dekl_oborudvane.doc - 29.11.2022 08:59
 13. dekl cl 18 k.doc - 29.11.2022 08:59
 14. admin._svedenija k.doc - 29.11.2022 08:59
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 120 куб.м.
Средна 864 куб.м.
Дребна 277 куб.м.
ОЗМ 527 куб.м.
Дърва за огрев 1000 куб.м.
Общо 2788.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2303
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01639 19.12.2022 11:00 20.12.2022 11:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 101814.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303
 1. ценово предложение k.doc - 29.11.2022 08:58
 2. досиета 2303.rar - 29.11.2022 08:58
 3. Zap_2303_seslav.doc - 29.11.2022 08:58
 4. Zaiavlenie k.doc - 29.11.2022 08:58
 5. zaglavna.docx - 29.11.2022 08:58
 6. Uslovia_2303.doc - 29.11.2022 08:58
 7. teh_predl k.doc - 29.11.2022 08:58
 8. oferta k.doc - 29.11.2022 08:57
 9. dogovor_st_prodagba_sech_transp_2023.doc - 29.11.2022 08:57
 10. Dekl_ZBUT k.doc - 29.11.2022 08:57
 11. dekl_ogled k.doc - 29.11.2022 08:57
 12. Dekl_oborudvane.doc - 29.11.2022 08:57
 13. dekl cl 18 k.doc - 29.11.2022 08:57
 14. admin._svedenija k.doc - 29.11.2022 08:57
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 597 куб.м.
Средна 57 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 127 куб.м.
Дърва за огрев 242 куб.м.
Общо 1028.00 куб.м.