Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2221 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01276 19.08.2022 10:00 22.08.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 46489.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2221 ЕТ
 1. Обект № 2221 ЕТ.rar - 04.08.2022 14:36
Резултати

Дървесен вид цер, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 28 куб.м.
Средна 271 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 466 куб.м.
Общо 774.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2220 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01275 19.08.2022 09:00 22.08.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 51166.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2220 ЕТ
 1. Обект № 2220 ЕТ.rar - 04.08.2022 14:39
Резултати

Дървесен вид цер, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 108 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 789 куб.м.
Общо 948.00 куб.м.
 
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2227
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01274 22.08.2022 11:00 23.08.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 58816.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2227
 1. т.план-2227ЕТ.pdf - 03.08.2022 11:43
 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ_2227EТ.pdf - 03.08.2022 11:43
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Бреза, Акация
Едра 240 куб.м.
Средна 119 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 65 куб.м.
Дърва за огрев 339 куб.м.
Общо 764.00 куб.м.
 
ТП ДГС Плачковци / Обект №: ЕТ2226
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01273 22.08.2022 10:30 23.08.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 32116.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2226
 1. т.планове-обект 2226ЕТ.pdf - 03.08.2022 10:35
 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ_2226EТ.pdf - 03.08.2022 10:34
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър
Едра 194 куб.м.
Средна 59 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Дърва за огрев 77 куб.м.
Общо 340.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 22102
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01272 18.08.2022 09:00 19.08.2022 09:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 17304.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22102
 1. Документи и условия за участие-22102.doc - 01.08.2022 10:49
 2. Заповед за откриане на процедура-добив и товарене.doc - 01.08.2022 10:49
 3. Проекто-договор-добив и товарене.doc - 01.08.2022 10:49
 4. подотдел 114 - а.pdf - 01.08.2022 10:48
 5. подотдел 93 д.pdf - 01.08.2022 10:48
 6. документация обект № 22102.pdf - 01.08.2022 10:48
 7. заповед № РД-127 от 01.08.2022 обект № 22102.pdf - 01.08.2022 10:48
Резултати

Дървесен вид Акация, Гледичия 
Едра 152 куб.м.
Средна 58 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 222 куб.м.
Общо 446.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 22005
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01271 17.08.2022 11:00 18.08.2022 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 142195.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22005
 1. Добив на дървесина в ГТ собственост на Община Дулово обект № 22005.rar - 28.07.2022 11:51
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 30 куб.м.
Средна 527 куб.м.
Дребна 198 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1844 куб.м.
Общо 2599.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 22004
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01270 17.08.2022 10:00 18.08.2022 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 134580.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22004
 1. Добив на дървесина в ГТ собственост на Община Дулово обект № 22004.rar - 28.07.2022 11:47
Резултати

Дървесен вид Акация, Сребролистналипа
Едра 97 куб.м.
Средна 576 куб.м.
Дребна 198 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1620 куб.м.
Общо 2491.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2209
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01269 23.08.2022 14:00 24.08.2022 14:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 62170.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2209
 1. 2209 документация.rar - 05.08.2022 15:36
Резултати

Дървесен вид цер
Едра 563 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 655 куб.м.
Общо 1239.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2208
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01268 23.08.2022 13:00 24.08.2022 13:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 92130.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2208
 1. 2208 документация.rar - 05.08.2022 15:35
Резултати

Дървесен вид цер
Едра 781 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1403 куб.м.
Общо 2221.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2207
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01267 23.08.2022 12:00 24.08.2022 12:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 62040.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2207
 1. 2207 документация.rar - 05.08.2022 15:35
Резултати

Дървесен вид цер
Едра 438 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 757 куб.м.
Общо 1218.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2206
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01266 23.08.2022 11:00 24.08.2022 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 76920.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2206
 1. 2206 документация.rar - 05.08.2022 15:35
Резултати

Дървесен вид цер
Едра 674 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 995 куб.м.
Общо 1714.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2205
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01265 23.08.2022 10:00 24.08.2022 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 64410.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2205
 1. 2205 документация.rar - 05.08.2022 15:34
Резултати

Дървесен вид цер
Едра 454 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 793 куб.м.
Общо 1297.00 куб.м.
 
ТП ДГС Свищов / Обект №: 2207
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01264 12.08.2022 11:00 15.08.2022 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 7000.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2207
 1. Документация Обект 2207 ел.конкурс добив 2.doc - 27.07.2022 12:45
 2. Заповед добив обект 2207.pdf - 27.07.2022 12:45
 3. Документация 2207 добив.pdf - 27.07.2022 12:45
 4. ТП 34с.pdf - 27.07.2022 12:45
Резултати

Дървесен вид Акация, Полскибряст
Едра 0 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 100 куб.м.
Общо 175.00 куб.м.
 
ТП ДГС Свищов / Обект №: 22001 ОГ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01263 12.08.2022 10:00 15.08.2022 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 15720.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22001 ОГ
 1. Документация обект 22001 ОГ.pdf - 27.07.2022 12:41
 2. ТП 65е.pdf - 27.07.2022 12:41
 3. Документация добив обект 22001 ОГТ.doc - 27.07.2022 12:41
 4. Заповед добив обект 22001 ОГ.pdf - 27.07.2022 12:41
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 0 куб.м.
Средна 109 куб.м.
Дребна 51 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 233 куб.м.
Общо 393.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2228
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01262 15.08.2022 09:30 16.08.2022 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 17119.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2228
 1. Приложения - 29.07.2022 16:26
 2. Приложения - 29.07.2022 16:26
 3. Приложения - 29.07.2022 15:40
 4. Приложения - 29.07.2022 15:40
 5. Документация - 29.07.2022 15:14
 6. Документация - 29.07.2022 15:14
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 70 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 442 куб.м.
Общо 532.00 куб.м.
 
ТП ДГС Разград / Обект №: 22123
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01257 16.08.2022 15:00 17.08.2022 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 105905.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22123
 1. Zap_22123.doc - 29.07.2022 16:35
 2. Uslovia_targ_prodajba_22123.doc - 29.07.2022 16:35
 3. Dogovor_predv_prodobajba_2022.doc - 29.07.2022 16:35
 4. 237г.pdf - 29.07.2022 16:35
 5. dekl 18.doc - 29.07.2022 16:35
 6. 95к.pdf - 29.07.2022 16:34
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Клен
Едра 256 куб.м.
Средна 159 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Дърва за огрев 786 куб.м.
Общо 1212.00 куб.м.
 
ТП ДГС Разград / Обект №: 22122
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01256 16.08.2022 14:00 17.08.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 53566.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22122
 1. Zap_22122.doc - 29.07.2022 16:40
 2. Uslovia_targ_prodajba_22122.doc - 29.07.2022 16:40
 3. Dogovor_predv_prodobajba_2022.doc - 29.07.2022 16:40
 4. dekl 18.doc - 29.07.2022 16:40
 5. 363к.pdf - 29.07.2022 16:40
 6. 361ф.pdf - 29.07.2022 16:39
 7. 330р.pdf - 29.07.2022 16:39
 8. 305м.pdf - 29.07.2022 16:39
 9. 301в.pdf - 29.07.2022 16:38
 10. 289д.pdf - 29.07.2022 16:38
 11. 168б.pdf - 29.07.2022 16:37
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Гледичия , Клен, Сребролистналипа, Шестил, Американскиясен
Едра 11 куб.м.
Средна 138 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 488 куб.м.
Общо 650.00 куб.м.
 
ТП ДГС Разград / Обект №: 22121
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01255 16.08.2022 13:00 17.08.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 92422.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22121
 1. Zap_22121.doc - 29.07.2022 16:44
 2. Uslovia_targ_prodajba_22121.doc - 29.07.2022 16:44
 3. Dogovor_predv_prodobajba_2022.doc - 29.07.2022 16:43
 4. dekl 18.doc - 29.07.2022 16:43
 5. 272е.pdf - 29.07.2022 16:43
 6. 272б.pdf - 29.07.2022 16:43
 7. 267а.pdf - 29.07.2022 16:42
 8. 265т.pdf - 29.07.2022 16:42
Резултати

Дървесен вид Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Полскибряст, Клен, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен
Едра 82 куб.м.
Средна 317 куб.м.
Дребна 43 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 659 куб.м.
Общо 1101.00 куб.м.
 
ТП ДГС Разград / Обект №: 22024
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01254 16.08.2022 12:00 17.08.2022 12:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 13082.84 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22024
 1. ценово предложение.doc - 29.07.2022 16:46
 2. заглавна.doc - 29.07.2022 16:46
 3. ZAPOVED 22024.doc - 29.07.2022 16:46
 4. Zaiavl.doc - 29.07.2022 16:46
 5. USLOVIJA 22024.doc - 29.07.2022 16:46
 6. oferta.doc - 29.07.2022 16:46
 7. Dog.sech_2022.doc - 29.07.2022 16:46
 8. Dekl_oborudvane.doc - 29.07.2022 16:46
 9. dekl.doc - 29.07.2022 16:46
 10. admin._svedenija.doc - 29.07.2022 16:46
 11. 301е.pdf - 29.07.2022 16:46
 12. 238в.pdf - 29.07.2022 16:46
 13. 171ж.pdf - 29.07.2022 16:46
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа
Едра 17 куб.м.
Средна 102 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 361 куб.м.
Общо 486.00 куб.м.
 
ТП ДГС Разград / Обект №: 22023
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01253 16.08.2022 11:00 17.08.2022 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 33184.71 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22023
 1. ценово предложение.doc - 29.07.2022 16:50
 2. заглавна.doc - 29.07.2022 16:50
 3. ZAPOVED 22023.doc - 29.07.2022 16:50
 4. Zaiavl.doc - 29.07.2022 16:50
 5. USLOVIJA 22023.doc - 29.07.2022 16:50
 6. oferta.doc - 29.07.2022 16:50
 7. Dog.sech_2022.doc - 29.07.2022 16:50
 8. Dekl_oborudvane.doc - 29.07.2022 16:50
 9. dekl.doc - 29.07.2022 16:50
 10. admin._svedenija.doc - 29.07.2022 16:50
 11. 237г.pdf - 29.07.2022 16:50
 12. 95к.pdf - 29.07.2022 16:50
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Клен, Сребролистналипа
Едра 256 куб.м.
Средна 159 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Дърва за огрев 786 куб.м.
Общо 1212.00 куб.м.