Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2444
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02678 03.07.2024 09:30 04.07.2024 09:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 75436.38 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2444
 1. Uslovia_taen_targ_prodajba_2444.doc - 17.06.2024 14:44
 2. zaglavna.docx - 17.06.2024 14:44
 3. Zap_2444.doc - 17.06.2024 14:44
 4. 169-в.pdf - 17.06.2024 14:44
 5. dekl 18.doc - 17.06.2024 14:44
 6. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 17.06.2024 14:44
 7. ценово предложение.doc - 17.06.2024 14:44
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 160 куб.м.
Средна 91 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 151 куб.м.
Дърва за огрев 689 куб.м.
Общо 1098.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24120ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02668 03.07.2024 09:30 04.07.2024 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 56300.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24120ET
 1. зап и док ПАРТИДИ 03-07-24.pdf - 17.06.2024 13:43
 2. 0307ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОДАЖБА ПАРТИДИ 03.07.2024.doc - 17.06.2024 13:43
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2426-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02660 03.07.2024 09:30 04.07.2024 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 13300.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2426-1
 1. Z.102.pdf - 13.06.2024 11:41
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2426-1.doc - 13.06.2024 11:41
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб
Едра 89 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 89.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2443
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02677 03.07.2024 09:00 04.07.2024 09:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 83696.22 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2443
 1. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 17.06.2024 14:33
 2. Uslovia_taen_targ_prodajba_2443.doc - 17.06.2024 14:33
 3. zaglavna.docx - 17.06.2024 14:33
 4. Zap_2443.doc - 17.06.2024 14:33
 5. 169-з.pdf - 17.06.2024 14:33
 6. dekl 18.doc - 17.06.2024 14:33
 7. ценово предложение.doc - 17.06.2024 14:33
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 385 куб.м.
Средна 140 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 133 куб.м.
Дърва за огрев 551 куб.м.
Общо 1220.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24119ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02667 03.07.2024 09:00 04.07.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 56300.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24119ET
 1. зап и док ПАРТИДИ 03-07-24.pdf - 17.06.2024 13:42
 2. 0307ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОДАЖБА ПАРТИДИ 03.07.2024.doc - 17.06.2024 13:42
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24118ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02666 03.07.2024 08:30 04.07.2024 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 56300.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24118ET
 1. 0307ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОДАЖБА ПАРТИДИ 03.07.2024.doc - 17.06.2024 13:42
 2. зап и док ПАРТИДИ 03-07-24.pdf - 17.06.2024 13:42
Резултати

Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2417
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02665 27.06.2024 11:30 28.06.2024 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 89290.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2417
 1. ТП.rar - 11.06.2024 16:11
 2. Документация обект ЕТ 2417 продажба на корен вт.doc - 11.06.2024 16:11
 3. Заповед обект ЕТ 2417 продажба на корен вт.pdf - 11.06.2024 16:11
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 362 куб.м.
Средна 216 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
ОЗМ 54 куб.м.
Дърва за огрев 881 куб.м.
Общо 1528.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2416
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02664 27.06.2024 11:00 28.06.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 100735.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2416
 1. ТП.rar - 11.06.2024 16:08
 2. Документация обект ЕТ 2416 продажба на корен вт.doc - 11.06.2024 16:08
 3. Заповед обект ЕТ 2416 продажба на корен вт.pdf - 11.06.2024 16:08
Резултати

Дървесен вид Черенбор, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 384 куб.м.
Средна 149 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 66 куб.м.
Дърва за огрев 1139 куб.м.
Общо 1749.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2415
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02663 27.06.2024 10:30 28.06.2024 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 87622.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2415
 1. ТП.rar - 11.06.2024 16:04
 2. Документация обект ЕТ 2415 продажба на корен вт.doc - 11.06.2024 16:03
 3. Заповед обект ЕТ 2415 продажба на корен вт.pdf - 11.06.2024 16:03
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър
Едра 211 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 984 куб.м.
Общо 1231.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2414
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02662 27.06.2024 10:00 28.06.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 80176.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2414
 1. тп.rar - 11.06.2024 15:57
 2. Документация обект ЕТ 2414 продажба на корен вт.doc - 11.06.2024 15:56
 3. Заповед обект ЕТ 2414 продажба на корен вт.pdf - 11.06.2024 15:55
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Косматдъб, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 255 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 853 куб.м.
Общо 1188.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2413
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02661 27.06.2024 09:30 28.06.2024 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 37015.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2413
 1. тп.rar - 11.06.2024 15:49
 2. Документация обект ЕТ 2413 продажба на корен вт.doc - 11.06.2024 15:44
 3. Заповед обект ЕТ 2413 продажба на корен вт.pdf - 11.06.2024 15:42
Резултати

Дървесен вид Черенбор
Едра 172 куб.м.
Средна 131 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 32 куб.м.
Дърва за огрев 313 куб.м.
Общо 648.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2438
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02656 25.06.2024 14:00 26.06.2024 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 13657.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2438
 1. ТП 2438.pdf - 10.06.2024 14:07
 2. Други условия .doc - 07.06.2024 14:22
 3. Заявление.doc - 07.06.2024 14:22
 4. проект на договор.doc - 07.06.2024 14:22
 5. Z. 100.pdf - 07.06.2024 14:22
 6. декларации.doc - 07.06.2024 14:22
Резултати

Дървесен вид Бук, Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Клен
Едра 2 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 257 куб.м.
Общо 262.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2437
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02643 25.06.2024 13:30 26.06.2024 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 21521.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2437
 1. ТП 2437.pdf - 10.06.2024 13:52
 2. Заявление.doc - 07.06.2024 14:22
 3. проект на договор.doc - 07.06.2024 14:22
 4. Z. 100.pdf - 07.06.2024 14:22
 5. декларации.doc - 07.06.2024 14:22
 6. Други условия .doc - 07.06.2024 14:22
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа, Череша
Едра 51 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Дърва за огрев 378 куб.м.
Общо 445.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2436
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02642 25.06.2024 13:00 26.06.2024 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 78915.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2436
 1. ТП 2436.pdf - 10.06.2024 13:44
 2. проект на договор.doc - 07.06.2024 14:18
 3. декларации.doc - 07.06.2024 14:18
 4. Други условия .doc - 07.06.2024 14:18
 5. Заявление.doc - 07.06.2024 14:18
 6. Z. 100.pdf - 07.06.2024 14:18
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Клен
Едра 431 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 84 куб.м.
Дърва за огрев 343 куб.м.
Общо 892.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2435
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02641 25.06.2024 12:30 26.06.2024 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 88501.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2435
 1. ТП 2435.pdf - 10.06.2024 12:06
 2. Заявление.doc - 07.06.2024 14:16
 3. проект на договор.doc - 07.06.2024 14:16
 4. Z.99.pdf - 07.06.2024 14:16
 5. декларации.doc - 07.06.2024 14:16
 6. Други условия .doc - 07.06.2024 14:16
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Мъждрян
Едра 290 куб.м.
Средна 303 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Дърва за огрев 716 куб.м.
Общо 1338.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2434
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02640 25.06.2024 12:00 26.06.2024 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 54929.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2434
 1. Други условия .doc - 07.06.2024 14:15
 2. Заявление.doc - 07.06.2024 14:15
 3. проект на договор.doc - 07.06.2024 14:15
 4. декларации.doc - 07.06.2024 14:15
 5. Z.99.pdf - 07.06.2024 14:15
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Келявгабър, Череша
Едра 132 куб.м.
Средна 35 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 309 куб.м.
Дърва за огрев 377 куб.м.
Общо 856.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2433
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02638 25.06.2024 11:30 26.06.2024 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 19946.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2433
 1. ТП 387р.pdf - 10.06.2024 12:02
 2. Други условия .doc - 07.06.2024 14:14
 3. Заявление.doc - 07.06.2024 14:11
 4. проект на договор.doc - 07.06.2024 14:11
 5. Z.99.pdf - 07.06.2024 14:11
 6. декларации.doc - 07.06.2024 14:11
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, цер
Едра 101 куб.м.
Средна 65 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 44 куб.м.
Общо 216.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2432
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02639 25.06.2024 11:00 26.06.2024 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 7311.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2432
 1. ТП 356и1.pdf - 10.06.2024 11:54
 2. Други условия .doc - 07.06.2024 14:14
 3. Заявление.doc - 07.06.2024 14:09
 4. проект на договор.doc - 07.06.2024 14:09
 5. Z.99.pdf - 07.06.2024 14:09
Резултати

Дървесен вид Бялбор, цер, Габър
Едра 10 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Дърва за огрев 141 куб.м.
Общо 164.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2431
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02637 25.06.2024 10:30 26.06.2024 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 14516.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2431
 1. ТП 393ф.pdf - 10.06.2024 11:50
 2. Z.91.pdf - 04.06.2024 14:26
 3. ДГС Елена_електронен_конкурс- 2429 2430 2431.doc - 04.06.2024 14:26
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Череша
Едра 9 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Дърва за огрев 365 куб.м.
Общо 382.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2430
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02636 25.06.2024 10:00 26.06.2024 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 9804.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2430
 1. ТП 359г1.pdf - 10.06.2024 11:47
 2. ДГС Елена_електронен_конкурс- 2429 2430 2431.doc - 04.06.2024 14:26
 3. Z.91.pdf - 04.06.2024 14:26
Резултати

Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Келявгабър, Клен
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 255 куб.м.
Общо 258.00 куб.м.