Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2302
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01638 19.12.2022 10:00 20.12.2022 10:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 118075.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2302
 1. ценово предложение k.doc - 29.11.2022 08:56
 2. досиета 2302.rar - 29.11.2022 08:56
 3. Zap_2302_seslav.doc - 29.11.2022 08:56
 4. Zaiavlenie k.doc - 29.11.2022 08:56
 5. zaglavna.docx - 29.11.2022 08:56
 6. Uslovia_2302.doc - 29.11.2022 08:56
 7. teh_predl k.doc - 29.11.2022 08:56
 8. oferta k.doc - 29.11.2022 08:56
 9. dogovor_st_prodagba_sech_transp_2023.doc - 29.11.2022 08:56
 10. Dekl_ZBUT k.doc - 29.11.2022 08:55
 11. dekl_ogled k.doc - 29.11.2022 08:55
 12. Dekl_oborudvane.doc - 29.11.2022 08:55
 13. dekl cl 18 k.doc - 29.11.2022 08:55
 14. admin._svedenija k.doc - 29.11.2022 08:55
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 658 куб.м.
Средна 216 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
ОЗМ 93 куб.м.
Дърва за огрев 408 куб.м.
Общо 1389.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2313
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01637 20.12.2022 08:00 21.12.2022 08:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 10316.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313
 1. ДГС Елена_открит_конкурс- 2313.doc - 25.11.2022 16:02
 2. Z.322.pdf - 25.11.2022 16:01
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Габър, Трепетлика
Едра 20 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 238 куб.м.
Общо 286.00 куб.м.
 
ТП ДГС Сеслав / Обект №: 2301
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01636 19.12.2022 09:00 20.12.2022 09:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 53871.64 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2301
 1. ценово предложение.doc - 29.11.2022 08:55
 2. заглавна.doc - 29.11.2022 08:55
 3. досиета 2301.rar - 29.11.2022 08:54
 4. ZAPOVED 2301.doc - 29.11.2022 08:54
 5. Zaiavl.doc - 29.11.2022 08:54
 6. USLOVIJA 2301.doc - 29.11.2022 08:54
 7. oferta.doc - 29.11.2022 08:54
 8. Dog.sech_seslav_2023.doc - 29.11.2022 08:54
 9. Dekl_oborudvane.doc - 29.11.2022 08:54
 10. dekl.doc - 29.11.2022 08:54
 11. admin._svedenija.doc - 29.11.2022 08:54
Резултати

Дървесен вид Акация, Полскибряст
Едра 2 куб.м.
Средна 231 куб.м.
Дребна 100 куб.м.
ОЗМ 210 куб.м.
Дърва за огрев 365 куб.м.
Общо 908.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2313
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01635 21.12.2022 14:30 22.12.2022 14:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 27249.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2313
 1. ЕТ 2313 добив.rar - 29.11.2022 11:57
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Бреза, Мъждрян, Череша, Планинскиясен
Едра 68 куб.м.
Средна 51 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 72 куб.м.
Дърва за огрев 446 куб.м.
Общо 642.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 236601МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01634 20.12.2022 08:30 21.12.2022 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 120952.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 236601МТ
 1. отдел 10 м.pdf - 01.12.2022 15:45
 2. заповед обект № 236601 МТ.pdf - 01.12.2022 15:45
 3. документация обект № 236601МТ.pdf - 01.12.2022 15:45
 4. Deklaracii.doc - 01.12.2022 15:24
 5. Proekto Dogovor.doc - 01.12.2022 15:24
 6. uslovia_236601МТ.doc - 01.12.2022 15:24
 7. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_236601МТ.doc - 01.12.2022 15:24
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 752 куб.м.
Средна 212 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 47 куб.м.
Общо 1044.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23007МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01633 21.12.2022 15:00 22.12.2022 15:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 14850.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23007МТ
 1. отдел 87 б.pdf - 25.11.2022 11:03
 2. документаця обект № 23007МТ.pdf - 25.11.2022 11:03
 3. заповед обект № 23007МТ.pdf - 25.11.2022 11:02
 4. проекто-договор сеч.doc - 25.11.2022 10:32
 5. Документи и условия за участие-23007МТ.doc - 25.11.2022 10:32
 6. Заповед за откриване на ел.конкурс-23007МТ.doc - 25.11.2022 10:32
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 1 куб.м.
Средна 208 куб.м.
Дребна 92 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев 164 куб.м.
Общо 495.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23006МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01632 21.12.2022 14:00 22.12.2022 14:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 9210.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23006МТ
 1. отдел 81 н.pdf - 25.11.2022 11:02
 2. документация обект № 23006МТ.pdf - 25.11.2022 11:02
 3. заповед обект № 23006МТ.pdf - 25.11.2022 11:02
 4. Документи и условия за участие-23006МТ.doc - 25.11.2022 10:32
 5. Заповед за откриване на ел.конкурс-23006МТ.doc - 25.11.2022 10:32
 6. проекто-договор сеч.doc - 25.11.2022 10:32
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 5 куб.м.
Средна 89 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев 168 куб.м.
Общо 307.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23005МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01631 21.12.2022 13:00 22.12.2022 13:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 37870.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23005МТ
 1. отдел 110 щ1.pdf - 25.11.2022 11:01
 2. отдел 108 л.pdf - 25.11.2022 11:01
 3. отдел 108 к.pdf - 25.11.2022 11:01
 4. отдел 108 д.pdf - 25.11.2022 11:01
 5. документация обект № 23005МТ.pdf - 25.11.2022 11:00
 6. заповед обект № 23005МТ.pdf - 25.11.2022 11:00
 7. проекто-договор сеч.doc - 25.11.2022 10:32
 8. Документи и условия за участие-23005МТ.doc - 25.11.2022 10:32
 9. Заповед за откриване на ел.конкурс-23005МТ.doc - 25.11.2022 10:32
Резултати

Дървесен вид Летендъб, цер, Косматдъб, Гледичия , Махалебка, Мекиш
Едра 279 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 741 куб.м.
Общо 1082.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23004
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01630 21.12.2022 12:00 22.12.2022 12:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 33410.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23004
 1. отдел 111 п1.pdf - 24.11.2022 16:50
 2. отдел 98 ж.pdf - 24.11.2022 16:50
 3. документация обект № 23004.pdf - 24.11.2022 16:50
 4. заповед обект № 23004.pdf - 24.11.2022 16:50
 5. Заповед за откриване на ел.конкурс-23004.doc - 24.11.2022 15:04
 6. проекто-договор сеч.doc - 24.11.2022 15:04
 7. Документи и условия за участие-23004.doc - 24.11.2022 15:04
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Габър, Гледичия , Сребролистналипа
Едра 375 куб.м.
Средна 137 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
ОЗМ 45 куб.м.
Дърва за огрев 461 куб.м.
Общо 1032.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23003
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01629 21.12.2022 11:00 22.12.2022 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 15990.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23003
 1. отдел 78 г.pdf - 24.11.2022 16:49
 2. документация обект № 23003.pdf - 24.11.2022 16:49
 3. заповед обект № 23003.pdf - 24.11.2022 16:48
 4. Заповед за откриване на ел.конкурс-23003.doc - 24.11.2022 15:04
 5. проекто-договор сеч.doc - 24.11.2022 15:04
 6. Документи и условия за участие-23003.doc - 24.11.2022 15:04
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Сребролистналипа
Едра 267 куб.м.
Средна 53 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев 169 куб.м.
Общо 533.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23002
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01628 21.12.2022 10:00 22.12.2022 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 28440.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23002
 1. отдел 13 д.pdf - 24.11.2022 16:48
 2. документация обект № 23002.pdf - 24.11.2022 16:48
 3. заповед обект № 23002.pdf - 24.11.2022 16:47
 4. Заповед за откриване на ел.конкурс-23002.doc - 24.11.2022 15:03
 5. проекто-договор сеч.doc - 24.11.2022 15:03
 6. Документи и условия за участие-23002.doc - 24.11.2022 15:03
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 593 куб.м.
Средна 194 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев 119 куб.м.
Общо 948.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23001
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01627 21.12.2022 09:00 22.12.2022 09:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 31320.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23001
 1. отдел 10 м.pdf - 24.11.2022 16:46
 2. документация обект № 23001.pdf - 24.11.2022 16:45
 3. заповед обект № 23001.pdf - 24.11.2022 16:45
 4. Документи и условия за участие-23001.doc - 24.11.2022 14:59
 5. Заповед за откриване на ел.конкурс-23001.doc - 24.11.2022 14:59
 6. проекто-договор сеч.doc - 24.11.2022 14:59
Резултати

Дървесен вид Топола
Едра 752 куб.м.
Средна 212 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 47 куб.м.
Общо 1044.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 236603МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01626 20.12.2022 10:30 21.12.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 58914.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 236603МТ
 1. отдел 98 ж.pdf - 01.12.2022 15:39
 2. заповед обект № 236603МТ.pdf - 01.12.2022 15:39
 3. документация обект № 236603МТ.pdf - 01.12.2022 15:39
 4. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_236603МТ.doc - 01.12.2022 15:37
 5. Deklaracii.doc - 01.12.2022 15:37
 6. Proekto Dogovor.doc - 01.12.2022 15:37
 7. uslovia_236603МТ.doc - 01.12.2022 15:37
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Габър, Сребролистналипа
Едра 221 куб.м.
Средна 68 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 45 куб.м.
Дърва за огрев 203 куб.м.
Общо 542.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 236606МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01625 20.12.2022 14:00 21.12.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 54860.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 236606МТ
 1. отдел 87 б.pdf - 02.12.2022 10:41
 2. заповед обект № 236606 МТ.pdf - 02.12.2022 10:41
 3. документация обект № 236606МТ.pdf - 02.12.2022 10:40
 4. Проекто-договор.doc - 02.12.2022 10:26
 5. Условия за участие_236606МТ.doc - 02.12.2022 10:26
 6. Декларации.doc - 02.12.2022 10:26
 7. Заповед за откриване на ел.търг за об.236606МТ.doc - 02.12.2022 10:26
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 1 куб.м.
Средна 208 куб.м.
Дребна 92 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев 164 куб.м.
Общо 495.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 236605МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01624 20.12.2022 13:00 21.12.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 34245.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 236605МТ
 1. отдел 81 н.pdf - 02.12.2022 10:39
 2. заповед обект № 236605 МТ.pdf - 02.12.2022 10:39
 3. документация обект № 236605 МТ.pdf - 02.12.2022 10:39
 4. uslovia_236605МТ.doc - 02.12.2022 10:23
 5. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_236605МТ.doc - 02.12.2022 10:23
 6. Deklaracii.doc - 02.12.2022 10:23
 7. Proekto Dogovor.doc - 02.12.2022 10:23
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 5 куб.м.
Средна 89 куб.м.
Дребна 15 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев 168 куб.м.
Общо 307.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 236604МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01623 20.12.2022 12:00 21.12.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 63121.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 236604МТ
 1. отдел 108 л.pdf - 02.12.2022 10:38
 2. отдел 108 к.pdf - 02.12.2022 10:38
 3. отдел 108 д.pdf - 02.12.2022 10:37
 4. заповед обект № 236604 МТ.pdf - 02.12.2022 10:37
 5. документация обект № 236604 МТ.pdf - 02.12.2022 10:37
 6. Proekto Dogovor.doc - 02.12.2022 10:21
 7. uslovia_236604МТ.doc - 02.12.2022 10:21
 8. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_236604МТ.doc - 02.12.2022 10:21
 9. Deklaracii.doc - 02.12.2022 10:21
Резултати

Дървесен вид Летендъб, Косматдъб, Махалебка, Мекиш
Едра 19 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 516 куб.м.
Общо 546.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 236602МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01622 20.12.2022 09:30 21.12.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 59363.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 236602МТ
 1. отдел 78 г.pdf - 01.12.2022 15:44
 2. заповед обект № 236602МТ.pdf - 01.12.2022 15:44
 3. документация обект № 236602МТ.pdf - 01.12.2022 15:44
 4. ZAPOVED_Tutrakan_prod_progn_236602МТ.doc - 01.12.2022 15:26
 5. Deklaracii.doc - 01.12.2022 15:26
 6. Proekto Dogovor.doc - 01.12.2022 15:26
 7. uslovia_236602МТ.doc - 01.12.2022 15:26
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Сребролистналипа
Едра 267 куб.м.
Средна 53 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев 169 куб.м.
Общо 533.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: 2204
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01620 20.12.2022 11:00 21.12.2022 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 59524.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2204
 1. тп2304.rar - 28.11.2022 15:27
 2. Заповед 141 обект ЕК2304 сеч и товарене обект.pdf - 28.11.2022 15:27
 3. документация ел. конкурс обект ЕК2304 сеч и товарене обект.doc - 28.11.2022 15:27
Резултати

Дървесен вид Мъждрян, Акация
Едра 69 куб.м.
Средна 567 куб.м.
Дребна 147 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 726 куб.м.
Общо 1509.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: 2303
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01619 20.12.2022 10:30 21.12.2022 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 88511.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2303
 1. тп2303.rar - 28.11.2022 15:27
 2. Заповед 140 обект ЕК2303 сеч и товарене обект.pdf - 28.11.2022 15:27
 3. документация ел. конкурс обект ЕК2303 сеч и товарене обект.doc - 28.11.2022 15:26
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 17 куб.м.
Средна 702 куб.м.
Дребна 174 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1719 куб.м.
Общо 2612.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: 2302
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01618 20.12.2022 10:00 21.12.2022 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 86386.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2302
 1. тп2302.rar - 28.11.2022 15:26
 2. Заповед 139 обект ЕК2302 сеч и товарене.pdf - 28.11.2022 15:26
 3. документация ел. конкурс обект ЕК2302 сеч и товарене обект.doc - 28.11.2022 15:26
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 827 куб.м.
Средна 511 куб.м.
Дребна 46 куб.м.
ОЗМ 72 куб.м.
Дърва за огрев 792 куб.м.
Общо 2248.00 куб.м.