Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Разград / Обект №: 22022
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01252 16.08.2022 10:00 17.08.2022 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 17578.47 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22022
 1. ценово предложение.doc - 29.07.2022 16:54
 2. заглавна.doc - 29.07.2022 16:54
 3. ZAPOVED 22022.doc - 29.07.2022 16:54
 4. Zaiavl.doc - 29.07.2022 16:54
 5. USLOVIJA 22022.doc - 29.07.2022 16:54
 6. oferta.doc - 29.07.2022 16:54
 7. Dog.sech_2022.doc - 29.07.2022 16:54
 8. Dekl_oborudvane.doc - 29.07.2022 16:54
 9. dekl.doc - 29.07.2022 16:54
 10. admin._svedenija.doc - 29.07.2022 16:54
 11. 363к.pdf - 29.07.2022 16:54
 12. 361ф.pdf - 29.07.2022 16:53
 13. 330р.pdf - 29.07.2022 16:53
 14. 305м.pdf - 29.07.2022 16:53
 15. 301в.pdf - 29.07.2022 16:52
 16. 289д.pdf - 29.07.2022 16:52
 17. 168б.pdf - 29.07.2022 16:51
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Гледичия , Клен, Сребролистналипа, Шестил, Американскиясен
Едра 11 куб.м.
Средна 138 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 488 куб.м.
Общо 650.00 куб.м.
 
ТП ДГС Разград / Обект №: 22021
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01251 16.08.2022 09:00 17.08.2022 09:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 29196.29 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 22021
 1. ценово предложение.doc - 29.07.2022 16:58
 2. заглавна.doc - 29.07.2022 16:58
 3. ZAPOVED 22021.doc - 29.07.2022 16:58
 4. Zaiavl.doc - 29.07.2022 16:58
 5. USLOVIJA 22021.doc - 29.07.2022 16:58
 6. oferta.doc - 29.07.2022 16:58
 7. Dog.sech_2022.doc - 29.07.2022 16:58
 8. Dekl_oborudvane.doc - 29.07.2022 16:58
 9. dekl.doc - 29.07.2022 16:58
 10. admin._svedenija.doc - 29.07.2022 16:58
 11. 272е.pdf - 29.07.2022 16:58
 12. 272б.pdf - 29.07.2022 16:58
 13. 267а.pdf - 29.07.2022 16:57
 14. 265т.pdf - 29.07.2022 16:57
Резултати

Дървесен вид Черенбор, Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Полскибряст, Клен, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен
Едра 82 куб.м.
Средна 317 куб.м.
Дребна 43 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 659 куб.м.
Общо 1101.00 куб.м.