Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24014ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02602 29.05.2024 10:00 30.05.2024 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 52308.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24014ET
 1. обект14 (1).pdf - 13.05.2024 11:34
 2. ПРОЦЕДУРА 13 стояща на корен май 2024.docx - 13.05.2024 11:34
 3. ЗАПОВЕД И ДОК 2401 2403 2408 2414 2415 2416.pdf - 13.05.2024 11:34
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Габър
Едра 207 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 42 куб.м.
Дърва за огрев 516 куб.м.
Общо 864.00 куб.м.
 
ТП ДГС Силистра / Обект №: 2436 ЕТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02621 29.05.2024 09:30 30.05.2024 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 76638.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2436 ЕТ
 1. об. 2436 ЕТ.rar - 13.05.2024 17:19
Резултати

Дървесен вид Черенбор, Червендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 329 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 63 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 952 куб.м.
Общо 1461.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2408ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02601 29.05.2024 09:30 30.05.2024 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 43519.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2408ET
 1. 2408.pdf - 13.05.2024 11:33
 2. ПРОЦЕДУРА 13 стояща на корен май 2024.docx - 13.05.2024 11:32
 3. ЗАПОВЕД И ДОК 2401 2403 2408 2414 2415 2416.pdf - 13.05.2024 11:32
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Ела, Бук, Габър, Трепетлика, Върба
Едра 115 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 24 куб.м.
ОЗМ 71 куб.м.
Дърва за огрев 494 куб.м.
Общо 705.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2403ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02600 29.05.2024 09:00 30.05.2024 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 25900.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2403ET
 1. 2403.pdf - 13.05.2024 11:30
 2. ПРОЦЕДУРА 13 стояща на корен май 2024.docx - 13.05.2024 11:30
 3. ЗАПОВЕД И ДОК 2401 2403 2408 2414 2415 2416.pdf - 13.05.2024 11:30
Резултати

Дървесен вид Черенбор
Едра 180 куб.м.
Средна 48 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 38 куб.м.
Общо 281.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 2401ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02599 29.05.2024 08:30 30.05.2024 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 73020.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2401ET
 1. ПРОЦЕДУРА 13 стояща на корен май 2024.docx - 13.05.2024 11:29
 2. ЗАПОВЕД И ДОК 2401 2403 2408 2414 2415 2416.pdf - 13.05.2024 11:27
 3. обект1 (1).pdf - 13.05.2024 11:26
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа
Едра 112 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 863 куб.м.
Общо 985.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2417
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02606 28.05.2024 11:30 29.05.2024 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 82968.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2417
 1. ТП ДЛС Каракуз -Товарене на дървесина в ДГТ - обект № 2417.rar - 09.05.2024 14:23
Резултати

Дървесен вид Черенбор, Благун, цер, Габър, Бряст, Явор, Мъждрян, Клен, Сребролистналипа, Череша, Планинскиясен
Едра 32 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 115.2 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 3164.52 куб.м.
Общо 3318.72 куб.м.