Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Разград / Обект №: 23002
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01597 22.12.2022 11:00 23.12.2022 11:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 182507.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23002
 1. admin._svedenija k.doc - 28.11.2022 05:46
 2. dekl cl 18 k.doc - 28.11.2022 05:46
 3. dekl_ogled k.doc - 28.11.2022 05:46
 4. Dekl_ZBUT k.doc - 28.11.2022 05:46
 5. oferta k.doc - 28.11.2022 05:46
 6. teh_predl k.doc - 28.11.2022 05:46
 7. Zaiavlenie k.doc - 28.11.2022 05:46
 8. dogovor_st_prodagba_sech_transp_2022_38.doc - 28.11.2022 05:46
 9. Uslovia_23002.doc - 28.11.2022 05:46
 10. Zap_23002_Razgrad.doc - 28.11.2022 05:46
 11. ценово предложение k.doc - 28.11.2022 05:46
 12. zaglavna.docx - 28.11.2022 05:46
 13. 362 ж.pdf - 24.11.2022 11:27
 14. 345 б.pdf - 24.11.2022 11:27
 15. 345 a.pdf - 24.11.2022 11:27
 16. 343 k.pdf - 24.11.2022 11:27
 17. 339 в.pdf - 24.11.2022 11:26
 18. 330 м.pdf - 24.11.2022 11:26
 19. 328 а.pdf - 24.11.2022 11:26
 20. 327 г.pdf - 24.11.2022 11:26
 21. 324 д.pdf - 24.11.2022 11:26
 22. 324 б.pdf - 24.11.2022 11:26
 23. 322 в.pdf - 24.11.2022 11:26
 24. 292 з.pdf - 24.11.2022 11:26
 25. 289д.pdf - 24.11.2022 11:26
 26. 280 г.pdf - 24.11.2022 11:26
 27. 279 ж.pdf - 24.11.2022 11:26
 28. 277 и.pdf - 24.11.2022 11:26
 29. 270 a.pdf - 24.11.2022 11:26
 30. 255а.pdf - 24.11.2022 11:26
 31. 254б.pdf - 24.11.2022 11:26
 32. 106 б.pdf - 24.11.2022 11:26
 33. 96г.pdf - 24.11.2022 11:26
 34. 4и.pdf - 24.11.2022 11:26
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскибряст, Клен, Сребролистналипа
Едра 777 куб.м.
Средна 166 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1488 куб.м.
Общо 2438.00 куб.м.
 
ТП ДГС Разград / Обект №: 23001
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01596 22.12.2022 10:00 23.12.2022 10:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 237095.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23001
 1. admin._svedenija k.doc - 28.11.2022 05:44
 2. dekl cl 18 k.doc - 28.11.2022 05:44
 3. dekl_ogled k.doc - 28.11.2022 05:44
 4. Dekl_ZBUT k.doc - 28.11.2022 05:44
 5. Uslovia_23001.doc - 28.11.2022 05:44
 6. Zap_23001_Razgrad.doc - 28.11.2022 05:44
 7. Zaiavlenie k.doc - 28.11.2022 05:44
 8. teh_predl k.doc - 28.11.2022 05:44
 9. oferta k.doc - 28.11.2022 05:44
 10. dogovor_st_prodagba_sech_transp_2022_38.doc - 28.11.2022 05:44
 11. ценово предложение k.doc - 28.11.2022 05:44
 12. zaglavna.docx - 28.11.2022 05:44
 13. 339 з.pdf - 24.11.2022 11:24
 14. 300 ж.pdf - 24.11.2022 11:24
 15. 292ж.pdf - 24.11.2022 11:24
 16. 248 д.pdf - 24.11.2022 11:24
 17. 238 г.pdf - 24.11.2022 11:24
 18. 171г.pdf - 24.11.2022 11:24
 19. 108в.pdf - 24.11.2022 11:24
 20. 103д.pdf - 24.11.2022 11:24
 21. 53с.pdf - 24.11.2022 11:24
 22. 18 в.pdf - 24.11.2022 11:24
 23. 2е.pdf - 24.11.2022 11:24
Резултати

Дървесен вид Благун, цер, Габър, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа
Едра 990 куб.м.
Средна 449 куб.м.
Дребна 91 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Дърва за огрев 1950 куб.м.
Общо 3481.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2320-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01595 21.12.2022 10:30 22.12.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 45780.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2320-1
 1. TP 2320.pdf - 29.11.2022 10:03
 2. Z.320.pdf - 25.11.2022 14:45
 3. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-МТ- Dokumentacia -2319-1 2320-1.doc - 25.11.2022 14:45
Резултати

Дървесен вид Бук, Габър
Едра 94 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 74 куб.м.
Дърва за огрев 230 куб.м.
Общо 410.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2319-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01594 21.12.2022 10:00 22.12.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 50360.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2319-1
 1. TP 2319.pdf - 29.11.2022 10:02
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-МТ- Dokumentacia -2319-1 2320-1.doc - 25.11.2022 14:45
 3. Z.320.pdf - 25.11.2022 14:45
Резултати

Дървесен вид Бук, Габър, Сребролистналипа
Едра 23 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 484 куб.м.
Общо 535.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2317-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01593 20.12.2022 15:30 21.12.2022 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 37550.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2317-1
 1. TP 2317.pdf - 25.11.2022 15:19
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2311-1,2312-1,2313-1, 2314-1, 2315-1,2316-1, 2317-1.doc - 25.11.2022 15:02
 3. Z.319.pdf - 25.11.2022 15:02
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Трепетлика, Клен, Сребролистналипа
Едра 10 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 372 куб.м.
Общо 388.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2316-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01592 20.12.2022 14:00 21.12.2022 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 62195.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316-1
 1. TP 2316.pdf - 25.11.2022 15:20
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2311-1,2312-1,2313-1, 2314-1, 2315-1,2316-1, 2317-1.doc - 25.11.2022 15:03
 3. Z.319.pdf - 25.11.2022 15:03
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа
Едра 37 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 602 куб.м.
Общо 658.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2315-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01591 20.12.2022 13:30 21.12.2022 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 44020.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2315-1
 1. TP 2315.pdf - 25.11.2022 15:19
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2311-1,2312-1,2313-1, 2314-1, 2315-1,2316-1, 2317-1.doc - 25.11.2022 15:03
 3. Z.319.pdf - 25.11.2022 15:03
Резултати

Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен
Едра 4 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 454 куб.м.
Общо 459.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2314-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01590 20.12.2022 13:00 21.12.2022 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 57380.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314-1
 1. TP 2314.pdf - 25.11.2022 15:19
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2311-1,2312-1,2313-1, 2314-1, 2315-1,2316-1, 2317-1.doc - 25.11.2022 15:04
 3. Z.319.pdf - 25.11.2022 15:04
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика, Бреза
Едра 78 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 434 куб.м.
Общо 548.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2313-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01589 20.12.2022 12:30 21.12.2022 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46505.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2311-1,2312-1,2313-1, 2314-1, 2315-1,2316-1, 2317-1.doc - 25.11.2022 15:05
 2. Z.319.pdf - 25.11.2022 15:05
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Трепетлика
Едра 20 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 238 куб.м.
Общо 286.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2312-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01588 20.12.2022 12:00 21.12.2022 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 45270.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312-1
 1. TP 2312.pdf - 25.11.2022 15:18
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2311-1,2312-1,2313-1, 2314-1, 2315-1,2316-1, 2317-1.doc - 25.11.2022 15:06
 3. Z.319.pdf - 25.11.2022 15:06
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян
Едра 1 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 473 куб.м.
Общо 477.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2311-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01587 20.12.2022 11:30 21.12.2022 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46995.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2311-1
 1. TP 2311.pdf - 25.11.2022 15:18
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2311-1,2312-1,2313-1, 2314-1, 2315-1,2316-1, 2317-1.doc - 25.11.2022 15:06
 3. Z.319.pdf - 25.11.2022 15:06
Резултати

Дървесен вид Червендъб, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 25 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 435 куб.м.
Общо 489.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2320
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01586 20.12.2022 16:30 21.12.2022 16:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 16400.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2320
 1. TP 2320.pdf - 29.11.2022 10:03
 2. Z.317.pdf - 24.11.2022 12:40
 3. ДГС Елена_електронен_конкурс- МТ- 2319 2320.doc - 24.11.2022 12:40
Резултати

Дървесен вид Бук, Габър
Едра 94 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 74 куб.м.
Дърва за огрев 230 куб.м.
Общо 410.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2319
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01585 20.12.2022 16:00 21.12.2022 16:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 21400.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2319
 1. TP 2319.pdf - 29.11.2022 10:02
 2. Документация - 24.11.2022 12:39
 3. Заповед за откриване - 24.11.2022 12:33
Резултати

Дървесен вид Бук, Габър, Сребролистналипа
Едра 23 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 484 куб.м.
Общо 535.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2309-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01584 20.12.2022 11:00 21.12.2022 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 35010.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2309-1
 1. ТП 2309.pdf - 25.11.2022 15:17
 2. Z.318.pdf - 25.11.2022 15:14
 3. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2301-1,2302-1,2306-1, 2307-1, 2308-1,2309-1.doc - 25.11.2022 15:14
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 68 куб.м.
Средна 113 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 69 куб.м.
Общо 266.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2308-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01583 20.12.2022 10:30 21.12.2022 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 71336.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2308-1
 1. ТП 2308.pdf - 25.11.2022 15:16
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2301-1,2302-1,2306-1, 2307-1, 2308-1,2309-1.doc - 25.11.2022 15:15
 3. Z.318.pdf - 25.11.2022 15:15
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Благун, цер, Габър, Акация
Едра 100 куб.м.
Средна 182 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Дърва за огрев 319 куб.м.
Общо 626.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2307-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01582 20.12.2022 10:00 21.12.2022 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 60908.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2307-1
 1. ТП 2307.pdf - 25.11.2022 15:24
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2301-1,2302-1,2306-1, 2307-1, 2308-1,2309-1.doc - 25.11.2022 15:21
 3. Z.318.pdf - 25.11.2022 15:21
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 89 куб.м.
Средна 255 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 150 куб.м.
Общо 524.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2306-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01581 20.12.2022 09:30 21.12.2022 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 76026.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2306-1
 1. ТП 2306.pdf - 25.11.2022 15:23
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2301-1,2302-1,2306-1, 2307-1, 2308-1,2309-1.doc - 25.11.2022 15:21
 3. Z.318.pdf - 25.11.2022 15:21
Резултати

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър
Едра 203 куб.м.
Средна 145 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 30 куб.м.
Дърва за огрев 199 куб.м.
Общо 578.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2302-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01580 20.12.2022 09:00 21.12.2022 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 19780.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2302-1
 1. ТП 2302.pdf - 25.11.2022 15:23
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2301-1,2302-1,2306-1, 2307-1, 2308-1,2309-1.doc - 25.11.2022 15:22
 3. Z.318.pdf - 25.11.2022 15:22
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 215 куб.м.
Общо 215.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2301-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01579 20.12.2022 08:30 21.12.2022 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 26784.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2301-1
 1. ТП 2301.pdf - 25.11.2022 15:23
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2301-1,2302-1,2306-1, 2307-1, 2308-1,2309-1.doc - 25.11.2022 15:22
 3. Z.318.pdf - 25.11.2022 15:22
Резултати

Дървесен вид Акация
Едра 1 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 9 куб.м.
Дърва за огрев 260 куб.м.
Общо 288.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2318-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01578 20.12.2022 15:00 21.12.2022 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 103848.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2318-1
 1. Z.316.pdf - 25.11.2022 14:52
 2. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-МТ- Dokumentacia - 2318-1.doc - 25.11.2022 14:52
Резултати

Дървесен вид Бук, Габър
Едра 138 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
ОЗМ 28 куб.м.
Дърва за огрев 793 куб.м.
Общо 995.00 куб.м.