Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури
  Поделение
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2011
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00473 13.12.2019 14:00 16.12.2019 14:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 54192.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2011
 1. Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx - 25.11.2019 15:01
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 54192.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Трепетлика, Клен, Сребролистналипа
Едра 98 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1016 куб.м.
Общо 1138.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2010
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00472 13.12.2019 13:30 16.12.2019 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 38840.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2010
 1. Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx - 25.11.2019 14:57
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 38840.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Червендъб, Благун, цер, Акация, Келявгабър, Полскибряст
Едра 38 куб.м.
Средна 121 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 639 куб.м.
Общо 798.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2009
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00471 13.12.2019 13:00 16.12.2019 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 34673.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2009
 1. Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx - 25.11.2019 14:49
На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 34673.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Летендъб, Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа
Едра 52 куб.м.
Средна 67 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 584 куб.м.
Общо 703.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2008
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00470 13.12.2019 12:30 16.12.2019 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 48674.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 49160.74 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2008
 1. Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx - 25.11.2019 14:45
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 49160.74 лева без ДДС.
На второ място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 48674.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа, Полскиясен
Едра 317 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 531 куб.м.
Общо 973.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2007
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00469 13.12.2019 12:00 16.12.2019 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 47332.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2007
 1. Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx - 25.11.2019 14:36
На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 47332.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Клен, Сребролистналипа
Едра 69 куб.м.
Средна 50 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 943 куб.м.
Общо 1065.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2006
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00468 13.12.2019 11:30 16.12.2019 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 60938.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2006
 1. Документация местни търговци на ел. корен 2006-2015.docx - 25.11.2019 14:19
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 60938.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 163 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 1119 куб.м.
Общо 1323.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2005
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00467 09.12.2019 11:00 10.12.2019 11:00 Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен 20887.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 22140.22 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2005
 1. Документация на ел. корен 2001-2005 (1).docx - 20.11.2019 12:20
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 22140.22 лева без ДДС.
На второ място Кесар 2014 ООД, с предложена цена в размер на 21722.48 лева без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен, Сребролистналипа
Едра 78 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 326 куб.м.
Общо 422.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2004
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00466 09.12.2019 10:30 10.12.2019 10:30 Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен 26226.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 27275.04 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2004
 1. Документация на ел. корен 2001-2005 (1).docx - 20.11.2019 12:18
На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 27275.04 лева без ДДС.
На второ място Кесар 2014 ООД, с предложена цена в размер на 27012.78 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Сребролистналипа
Едра 85 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 407 куб.м.
Общо 539.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2003
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00465 09.12.2019 10:00 10.12.2019 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 43154.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 44880.16 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2003
 1. Документация на ел. корен 2001-2005 (1).docx - 20.11.2019 12:16
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 44880.16 лева без ДДС.
На второ място Кесар 2014 ООД, с предложена цена в размер на 44017.08 лева без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Клен, Полскиясен
Едра 114 куб.м.
Средна 43 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 712 куб.м.
Общо 869.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2002
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00464 09.12.2019 09:30 10.12.2019 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 13412.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 14619.08 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2002
 1. Документация на ел. корен 2001-2005 (1).docx - 20.11.2019 12:14
На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 14619.08 лева без ДДС.
На второ място Кесар 2014 ООД, с предложена цена в размер на 14619.08 лева без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Сребролистналипа
Едра 48 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 273 куб.м.
Общо 324.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2001
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00463 09.12.2019 09:00 10.12.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 17441.00 лв. без ДДС
Последно потвърдена цена 18313.05 лв
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2001
 1. Протокол - 20.11.2019 12:09
 2. Документация - 09.12.2019 15:12
На първо място Кесар 2014 ООД, с предложена цена в размер на 18313.05 лева без ДДС.
На второ място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 18313.05 лева без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 19 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 355 куб.м.
Общо 385.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ 2022
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00462 11.12.2019 09:30 13.12.2019 09:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 13824.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2022
 1. Документи ЕТ 2022.rar - 22.11.2019 10:02
Дървесен вид Акация
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 216 куб.м.
Общо 216.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ 2021
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00461 11.12.2019 09:00 13.12.2019 09:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 20267.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2021
 1. Документи ЕТ 2021.rar - 22.11.2019 09:59
Дървесен вид Бук, Благун, цер, Габър, Акация
Едра 13 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Дърва за огрев 211 куб.м.
Общо 307.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ 2020
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00460 11.12.2019 08:30 13.12.2019 08:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 17984.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2020
 1. Документи ЕТ 2020.rar - 22.11.2019 09:56
Дървесен вид Акация
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 281 куб.м.
Общо 281.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ 2019
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00459 11.12.2019 08:00 13.12.2019 08:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 17741.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2019
 1. Документи ЕТ 2019.rar - 22.11.2019 09:54
 2. 2019 покуоко-продажба.pdf - 17.01.2020 08:55
 3. an..pdf - 02.02.2021 14:20
На първо място Трявна лес 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 17741.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Акация
Едра 25 куб.м.
Средна 44 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 35 куб.м.
Дърва за огрев 164 куб.м.
Общо 269.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ 2018
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00458 10.12.2019 16:30 12.12.2019 16:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 34215.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2018
 1. Документи ЕТ 2018.rar - 22.11.2019 09:51
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун, цер, Габър, Липа, Акация
Едра 21 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 32 куб.м.
Дърва за огрев 416 куб.м.
Общо 502.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ 2017
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00457 10.12.2019 16:00 12.12.2019 16:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 44150.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2017
 1. Документи ЕТ 2017.rar - 22.11.2019 09:48
 2. 2017 покупко-продажба.pdf - 17.01.2020 08:53
 3. 2017.pdf - 26.05.2020 14:48
 4. 2017-.pdf - 09.07.2020 10:35
На първо място Вуд трейдинг ООД, с предложена цена в размер на 44150.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Акация
Едра 133 куб.м.
Средна 91 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 84 куб.м.
Дърва за огрев 335 куб.м.
Общо 644.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ 2016
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00456 10.12.2019 15:30 12.12.2019 15:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 17177.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2016
 1. Документи ЕТ 2016.rar - 22.11.2019 09:47
 2. 2016 прокупко-продажба.pdf - 17.01.2020 08:55
На първо място Палисандър Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 17177.00 лева без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 65 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 32 куб.м.
Дърва за огрев 117 куб.м.
Общо 235.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ 2015
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00455 10.12.2019 15:00 12.12.2019 15:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 10517.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2015
 1. Документи ЕТ 2015.rar - 22.11.2019 09:44
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бяламура, Зеленадуглазка, Бук
Едра 59 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 45 куб.м.
Общо 132.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ 2014
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ00454 10.12.2019 14:30 12.12.2019 14:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 8128.00 лв. без ДДС
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ 2014
 1. Документи ЕТ 2014.rar - 22.11.2019 09:34
Дървесен вид Акация
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 127 куб.м.
Общо 127.00 куб.м.