Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДЛС Каракуз / Обект №: 2307
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01782 11.04.2023 09:30 12.04.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 64610.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2307
 1. ТП ДЛС Каракуз - добив, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина - обект № 2307.rar - 21.03.2023 11:16
Шахин ЕООД с ценово предложение в размер на 58181.00 лв. без ДДС.
Черниклес ЕООД с ценово предложение в размер на 63139.00 лв. без ДДС.

На първо място Шахин ЕООД, с предложена цена в размер на 58181.00 лв. без ДДС.
На второ място Черниклес ЕООД, с предложена цена в размер на 63139.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа, Махалебка, Планинскиясен
Едра 339 куб.м.
Средна 44 куб.м.
Дребна 72 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1187 куб.м.
Общо 1642.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 230001
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01785 05.04.2023 09:00 06.04.2023 09:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 28423.45 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 230001
 1. Условия за провеждане на процедурата.doc - 17.03.2023 15:48
 2. Проекто-Договор.doc - 17.03.2023 15:48
 3. Декларации-ценово-административни сведения.doc - 17.03.2023 15:48
 4. Заглавна -документация обект № 230001.pdf - 17.03.2023 15:47
 5. Заповед обект № 230001.pdf - 17.03.2023 15:47
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 28423.45 лв. без ДДС.

На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 28423.45 лв. без ДДС.
Дървесен вид Гледичия 
Едра 180.27 куб.м.
Средна 17.08 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 197.35 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2318
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01781 от 30.03.2023 12:00 е прекратена на 31.03.2023 09:35 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата
EТ01781 30.03.2023 12:00 06.04.2023 12:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 49020.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2318
 1. об. 2318.rar - 13.03.2023 11:22
 2. Документация добив2318-30.03.23.docx - 13.03.2023 11:21
 3. заповед 50 за добив на дървесина об. 2318.pdf - 13.03.2023 11:21

Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 400 куб.м.
Средна 212 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 405 куб.м.
Общо 1018.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2316
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01780 30.03.2023 11:30 06.04.2023 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 29818.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316
 1. об. 2316.rar - 13.03.2023 11:09
 2. Документация добив2316-30.03.23.doc - 13.03.2023 11:09
 3. заповед 51 за добив на дървесина об. 2316.pdf - 13.03.2023 11:09
Маркони Лес Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 29818.00 лв. без ДДС.

На първо място Маркони Лес Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 29818.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, Габър
Едра 79 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Дърва за огрев 553 куб.м.
Общо 659.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2315
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01779 30.03.2023 11:00 06.04.2023 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 36551.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2315
 1. об. 2315.rar - 13.03.2023 11:04
 2. Документация добив2315-30.03.23.docx - 13.03.2023 11:04
 3. заповед 52 за добив на дървесина об. 2315.pdf - 13.03.2023 11:04
Маркони Лес Груп ЕООД с ценово предложение в размер на 36551.00 лв. без ДДС.

На първо място Маркони Лес Груп ЕООД, с предложена цена в размер на 36551.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Бреза, Шестил
Едра 185 куб.м.
Средна 162 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 316 куб.м.
Общо 674.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2314
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01778 от 30.03.2023 10:30 е прекратена на 31.03.2023 09:36 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата
EТ01778 30.03.2023 10:30 06.04.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 41015.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314
 1. об.2314.rar - 13.03.2023 10:56
 2. Документация добив2314-30.03.23.docx - 13.03.2023 10:56
 3. заповед 53 за добив на дървесина об. 2314.pdf - 13.03.2023 10:56

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър
Едра 291 куб.м.
Средна 139 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 400 куб.м.
Общо 830.00 куб.м.
 
ТП ДГС Буйновци / Обект №: 2312
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01777 от 30.03.2023 10:00 е прекратена на 31.03.2023 09:36 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Наредбата
EТ01777 30.03.2023 10:00 06.04.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 37397.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312
 1. об. 2312.rar - 13.03.2023 10:50
 2. Документация добив2312-30.03.23.docx - 13.03.2023 10:50
 3. заповед 54 за добив на дървесина об. 2312.pdf - 13.03.2023 10:50

Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър
Едра 367 куб.м.
Средна 161 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 246 куб.м.
Общо 775.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2318МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01775 29.03.2023 11:30 30.03.2023 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 36587.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2318МТ
 1. Разяснение - 15.03.2023 10:27
 2. Приложения - 13.03.2023 10:18
 3. Приложения - 13.03.2023 10:18
 4. Приложения - 13.03.2023 10:18
 5. Приложения - 10.03.2023 15:23
 6. Приложения - 10.03.2023 15:23
 7. Приложения - 10.03.2023 15:23
 8. Документация - 10.03.2023 14:29
 9. Заповед за откриване - 10.03.2023 14:28
КИДГ.О.ГРУП ООД с ценово предложение в размер на 36587.00 лв. без ДДС.

На първо място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 36587.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиклен, Полскиясен
Едра 68 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 403 куб.м.
Общо 482.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2317МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01774 29.03.2023 11:00 30.03.2023 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 53412.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2317МТ
 1. Разяснение - 15.03.2023 10:26
 2. Приложения - 13.03.2023 15:43
 3. Приложения - 13.03.2023 15:42
 4. Документация - 13.03.2023 14:34
 5. Заповед за откриване - 13.03.2023 14:34
Диекс 2010 ЕООД с ценово предложение в размер на 53412.00 лв. без ДДС.

На първо място Диекс 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 53412.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен
Едра 115 куб.м.
Средна 34 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 563 куб.м.
Общо 712.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2316МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01773 29.03.2023 10:30 30.03.2023 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 37005.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2316МТ
 1. Разяснение - 15.03.2023 10:26
 2. Приложения - 10.03.2023 15:22
 3. Документация - 10.03.2023 14:28
 4. Заповед за откриване - 10.03.2023 14:28
АД Алексиеви ЕООД с ценово предложение в размер на 37005.00 лв. без ДДС.

На първо място АД Алексиеви ЕООД, с предложена цена в размер на 37005.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Сребролистналипа
Едра 71 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 424 куб.м.
Общо 509.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2315МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01772 29.03.2023 10:00 30.03.2023 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 24395.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2315МТ
 1. Разяснение - 15.03.2023 10:26
 2. Приложения - 13.03.2023 14:48
 3. Приложения - 13.03.2023 14:48
 4. Приложения - 13.03.2023 14:48
 5. Приложения - 13.03.2023 14:48
 6. Документация - 10.03.2023 14:27
 7. Заповед за откриване - 10.03.2023 14:27
Енжел и Ко ООД с ценово предложение в размер на 24638.95 лв. без ДДС.

На първо място Енжел и Ко ООД, с предложена цена в размер на 24638.95 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Сребролистналипа
Едра 30 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 267 куб.м.
Общо 338.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2314МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01771 29.03.2023 09:30 30.03.2023 09:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 67855.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2314МТ
 1. Разяснение - 15.03.2023 10:25
 2. Приложения - 10.03.2023 15:32
 3. Приложения - 10.03.2023 14:31
 4. Заповед за откриване - 10.03.2023 14:26
 5. Документация - 10.03.2023 14:26
Лес турист ООД с ценово предложение в размер на 67943.50 лв. без ДДС.

На първо място Лес турист ООД, с предложена цена в размер на 67943.50 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Мъждрян, Акация, Полскибряст, Джанка , Полскиклен
Едра 69 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 808 куб.м.
Общо 885.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2313МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01770 29.03.2023 09:00 30.03.2023 09:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 41210.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313МТ
 1. Разяснение - 15.03.2023 10:24
 2. Приложения - 13.03.2023 13:46
 3. Приложения - 13.03.2023 13:46
 4. Приложения - 10.03.2023 14:32
 5. Приложения - 10.03.2023 14:32
 6. Документация - 10.03.2023 14:26
 7. Заповед за откриване - 10.03.2023 14:26
Кедър ЕООД с ценово предложение в размер на 41230.00 лв. без ДДС.

На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 41230.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа
Едра 13 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 569 куб.м.
Общо 586.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2312MT
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01769 29.03.2023 08:30 30.03.2023 08:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 54443.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312MT
 1. Приложения - 10.03.2023 15:21
 2. Документация - 10.03.2023 14:25
 3. Заповед за откриване - 10.03.2023 14:24
Бул лес - 2012 ЕООД с ценово предложение в размер на 54443.00 лв. без ДДС.

На първо място Бул лес - 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 54443.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Полскиклен, Сребролистналипа, Полскиясен
Едра 251 куб.м.
Средна 47 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 379 куб.м.
Общо 680.00 куб.м.
 
ТП ДГС Разград / Обект №: 23292
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01768 23.03.2023 10:00 24.03.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества 10068.25 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23292
 1. Zap_23292.doc - 07.03.2023 11:46
 2. dekl 18.doc - 07.03.2023 11:46
 3. Dogovor_prodobajba_2023.doc - 07.03.2023 11:46
 4. Uslovia_targ_prodajba_23292.doc - 07.03.2023 11:46
 5. zaglavna.docx - 07.03.2023 11:46

Дървесен вид Сребролистналипа
Едра 71.67 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 71.67 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23016
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01767 20.03.2023 10:00 21.03.2023 10:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 24890.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23016
 1. Условия и документи за участие-обект 23016.rar - 01.03.2023 15:16
 2. подотдел 95 л.pdf - 01.03.2023 15:05
 3. подотдел 95 д.pdf - 01.03.2023 15:05
 4. подотдел 89 ж.pdf - 01.03.2023 15:05
 5. подотдел 86 в.pdf - 01.03.2023 15:05
 6. подотдел 70 п.pdf - 01.03.2023 15:05
 7. подотдел 57 -п.pdf - 01.03.2023 15:05
 8. подотдел 56 р.pdf - 01.03.2023 15:05
 9. заповед обект № 23016.pdf - 01.03.2023 15:05
 10. документация обект - № 23016.pdf - 01.03.2023 15:05
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 99.09 лв. без ДДС.
Александър лес ЕООД с ценово предложение в размер на 91.28 лв. без ДДС.

На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 99.09 лв. без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 91.28 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 1 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 167 куб.м.
Общо 304.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 23015
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01766 20.03.2023 09:00 21.03.2023 09:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 28775.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 23015
 1. Условия и документи за участие-обект 23015.rar - 01.03.2023 15:18
 2. подотдел 128 и.pdf - 01.03.2023 15:04
 3. подотдел 119- н.pdf - 01.03.2023 15:04
 4. подотдел 104 а1.pdf - 01.03.2023 15:04
 5. подотдел 103 т.pdf - 01.03.2023 15:04
 6. подотдел 102 г.pdf - 01.03.2023 15:03
 7. заповед обект № 23015.pdf - 01.03.2023 15:03
 8. документация обект № 23015.pdf - 01.03.2023 15:03
Лес инвест 2020 ЕООД с ценово предложение в размер на 99.09 лв. без ДДС.
Александър лес ЕООД с ценово предложение в размер на 91.25 лв. без ДДС.

На първо място Лес инвест 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 99.09 лв. без ДДС.
На второ място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 91.25 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра куб.м.
Средна 108 куб.м.
Дребна 72 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Дърва за огрев 153 куб.м.
Общо 353.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2327-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01765 15.03.2023 11:30 16.03.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 55953.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2327-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2326-1, 2327-1.doc - 27.02.2023 16:42
 2. Z.37.pdf - 27.02.2023 16:42

На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 55953.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика
Едра 22 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 489 куб.м.
Общо 517.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2326-1
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01764 15.03.2023 11:00 16.03.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 57048.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2326-1
 1. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ-Dokumentacia - 2326-1, 2327-1.doc - 27.02.2023 16:42
 2. Z.37.pdf - 27.02.2023 16:41

На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 57048.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Габър, Сребролистналипа, Шестил, Планинскиясен
Едра 82 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 61 куб.м.
Дърва за огрев 297 куб.м.
Общо 456.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2327
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01763 15.03.2023 10:00 16.03.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 20657.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2327
 1. ДГС Елена_открит_конкурс- 2326 -2327.doc - 27.02.2023 15:20
 2. Z.36.pdf - 27.02.2023 15:20
Вавона ЕООД с ценово предложение в размер на 20657.00 лв. без ДДС.

На първо място Вавона ЕООД, с предложена цена в размер на 20657.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика
Едра 22 куб.м.
Средна 5 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 489 куб.м.
Общо 517.00 куб.м.