Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2409
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02238 20.12.2023 13:30 21.12.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 123130.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2409
 1. Протокол документи.pdf - 12.01.2024 13:39
 2. Договор обект ЕТ2409 виктор м.pdf - 12.01.2024 13:33
 3. Протокол ЕТ2409.pdf - 21.12.2023 13:35
 4. ЕТ2409.rar - 04.12.2023 11:22
 5. Заповед Продажба на корен ЕТ2409.pdf - 04.12.2023 11:20
 6. Документация ЕТ 2409 продажба на корен.doc - 04.12.2023 11:20

На първо място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 125592.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Габър, Мъждрян, Акация, Айлант, Полскибряст, Гледичия 
Едра 12 куб.м.
Средна 324 куб.м.
Дребна 104 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1288 куб.м.
Общо 1728.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24112ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02167 от 20.12.2023 13:30 е прекратена на 24.12.2023 10:29 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02167 20.12.2023 13:30 21.12.2023 13:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46100.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24112ET
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 14:03
Резултати
 1. 24112.pdf - 24.12.2023 10:29

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2408
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02237 20.12.2023 13:00 21.12.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 128631.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2408
 1. Протокол документи ЕТ2408.pdf - 11.01.2024 13:42
 2. Договор обект ЕТ2408 Ивел.pdf - 11.01.2024 13:42
 3. Протокол ЕТ2408.pdf - 21.12.2023 13:35
 4. ЕТ2408.rar - 04.12.2023 11:11
 5. Заповед Продажба на корен ЕТ2408.pdf - 04.12.2023 11:11
 6. Документация ЕТ 2408 продажба на корен.doc - 04.12.2023 11:11

На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 129917.00 лв. без ДДС.
На второ място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 128631.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Мъждрян, Акация
Едра 1 куб.м.
Средна 701 куб.м.
Дребна 557 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 625 куб.м.
Общо 1884.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244905
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02214 20.12.2023 13:00 21.12.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 56085.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 244905
 1. техн.план подотдел 86 д.pdf - 04.12.2023 11:26
 2. заповед обек № 244905.pdf - 04.12.2023 11:26
 3. Заповед-Обект-244905.doc - 04.12.2023 11:26
 4. документация обект № 244905.pdf - 04.12.2023 11:26
 5. Документация за участие-Обект-244905.doc - 04.12.2023 11:26

На първо място Александър лес ЕООД, с предложена цена в размер на 56085.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 9 куб.м.
Средна 285 куб.м.
Дребна 116 куб.м.
ОЗМ 60 куб.м.
Дърва за огрев 252 куб.м.
Общо 722.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24111ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02166 от 20.12.2023 13:00 е прекратена на 24.12.2023 10:29 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02166 20.12.2023 13:00 21.12.2023 13:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46100.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24111ET
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 14:03
Резултати
 1. 24111.pdf - 24.12.2023 10:29

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2407
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02236 от 20.12.2023 12:30 е прекратена на 22.12.2023 08:31 на основание чл.74е,ал.2,т.7 от НУРВИДГТ
EТ02236 20.12.2023 12:30 21.12.2023 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 79723.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2407
 1. ЕТ2407.rar - 04.12.2023 11:08
 2. Заповед Продажба на корен ЕТ2407.pdf - 04.12.2023 11:07
 3. Документация ЕТ 2407 продажба на корен.doc - 04.12.2023 11:07

На първо място Робусти ЕООД, с предложена цена в размер на 112400.00 лв. без ДДС.
На второ място Виктор М ЕООД, с предложена цена в размер на 112400.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 40.99 %
Дървесен вид Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскибряст, Сребролистналипа
Едра 46 куб.м.
Средна 420 куб.м.
Дребна 75 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 1321 куб.м.
Общо 1862.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24110ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02165 от 20.12.2023 12:30 е прекратена на 24.12.2023 10:29 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02165 20.12.2023 12:30 21.12.2023 12:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46100.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24110ET
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 14:02
Резултати
 1. 24110.pdf - 24.12.2023 10:29

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2406
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02235 20.12.2023 12:00 21.12.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 219137.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2406
 1. Протокол документи ЕТ2406.pdf - 02.01.2024 09:02
 2. Договор обект ЕТ2406.pdf - 29.12.2023 11:20
 3. Протокол ЕТ2406.pdf - 21.12.2023 13:33
 4. ЕТ2406.rar - 04.12.2023 11:04
 5. Заповед Продажба на корен ЕТ2406.pdf - 04.12.2023 11:03
 6. Документация ЕТ 2406 продажба на корен.doc - 04.12.2023 11:03

На първо място Нове ДД ЕООД, с предложена цена в размер на 219137.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 2169 куб.м.
Средна 407 куб.м.
Дребна 118 куб.м.
ОЗМ 35 куб.м.
Дърва за огрев 325 куб.м.
Общо 3054.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244904
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02213 20.12.2023 12:00 21.12.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 68926.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 244904
 1. техн.план подотдел 13 ш.pdf - 04.12.2023 11:24
 2. техн.план подотдел 13 ф.pdf - 04.12.2023 11:24
 3. техн.план подотдел 13 с.pdf - 04.12.2023 11:24
 4. Заповед обект № 244904.pdf - 04.12.2023 11:24
 5. Заповед-Обект-244904.doc - 04.12.2023 11:24
 6. документация обект № 244904.pdf - 04.12.2023 11:24
 7. Документация за участие-Обект-244904.doc - 04.12.2023 11:24

На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 70304.52 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
Дървесен вид Топола
Едра 650 куб.м.
Средна 69 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Дърва за огрев 83 куб.м.
Общо 832.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24109ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02164 от 20.12.2023 12:00 е прекратена на 24.12.2023 10:28 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02164 20.12.2023 12:00 21.12.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46100.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24109ET
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 14:01
Резултати
 1. 24109.pdf - 24.12.2023 10:28

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2405
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02234 20.12.2023 11:30 21.12.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 207018.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2405
 1. Протокол документи ЕТ2405.pdf - 02.01.2024 09:02
 2. Договор обект ЕТ2405.pdf - 29.12.2023 11:20
 3. Протокол ЕТ2405.pdf - 21.12.2023 13:32
 4. ЕТ2405.rar - 04.12.2023 13:47
 5. Заповед Продажба на корен ЕТ2405.pdf - 04.12.2023 13:46
 6. Документация ЕТ 2405 продажба на корен.doc - 04.12.2023 13:46

На първо място Нове ДД ЕООД, с предложена цена в размер на 207018.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 2094 куб.м.
Средна 446 куб.м.
Дребна 100 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Дърва за огрев 238 куб.м.
Общо 2892.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24108ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02163 от 20.12.2023 11:30 е прекратена на 24.12.2023 10:28 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02163 20.12.2023 11:30 21.12.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 46100.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24108ET
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 14:01
Резултати
 1. 24108.pdf - 24.12.2023 10:28

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела
Едра 140 куб.м.
Средна 120 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2404
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02233 20.12.2023 11:00 21.12.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 94427.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2404
 1. Протокол документи ЕТ2404.pdf - 09.01.2024 11:09
 2. Договор ЕТ 2404 Еколес.pdf - 09.01.2024 11:09
 3. Протокол ЕТ2404.pdf - 21.12.2023 13:28
 4. ЕТ2404.rar - 04.12.2023 10:41
 5. Заповед Предварителна продажба ЕТ2404.pdf - 04.12.2023 10:41
 6. Документация ЕТ 2404 предварителна продажба.docx - 04.12.2023 10:41

На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 95371.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Топола, Акация, Полскибряст, Гледичия , Яворнегундо
Едра 88 куб.м.
Средна 364 куб.м.
Дребна 74 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 401 куб.м.
Общо 927.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244903
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02212 20.12.2023 11:00 21.12.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 170902.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 244903
 1. техн.план подотдел 10г.pdf - 04.12.2023 10:31
 2. техн.план подотдел 10 ш.pdf - 04.12.2023 10:31
 3. техн.план подотдел 10 д.pdf - 04.12.2023 10:31
 4. техн..план подотдел 10 ф.pdf - 04.12.2023 10:31
 5. Заповед-Обект-244903.doc - 04.12.2023 10:31
 6. Заповед обект № 244903.pdf - 04.12.2023 10:31
 7. Документация за участие-Обект-244903.doc - 04.12.2023 10:31
 8. документация обект № 244903.pdf - 04.12.2023 10:31

На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 193119.26 лв. без ДДС.
На второ място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 189701.22 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
Дървесен вид Топола
Едра 1663 куб.м.
Средна 188 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
ОЗМ 35 куб.м.
Дърва за огрев 124 куб.м.
Общо 2023.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24107ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02162 от 20.12.2023 11:00 е прекратена на 24.12.2023 10:27 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02162 20.12.2023 11:00 21.12.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 58700.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24107ET
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 14:00
Резултати
 1. 24107.pdf - 24.12.2023 10:27

Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2403
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02232 20.12.2023 10:30 21.12.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 176098.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2403
 1. Протокол документи ЕТ2403.pdf - 09.01.2024 11:08
 2. Договор ЕТ 2403 Еколес.pdf - 09.01.2024 11:08
 3. Протокол ЕТ2403.pdf - 21.12.2023 13:27
 4. ЕТ2403.rar - 04.12.2023 10:37
 5. Заповед предварителна продажба ЕТ2403.pdf - 04.12.2023 10:37
 6. Документация ЕТ 2403 предварителна продажба.docx - 04.12.2023 10:37

На първо място Еколес 2002 ЕООД, с предложена цена в размер на 177859.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
Дървесен вид Червендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Полскиклен, Сребролистналипа, Планинскиясен
Едра 346 куб.м.
Средна 92 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 1310 куб.м.
Общо 1765.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24106ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02161 от 20.12.2023 10:30 е прекратена на 24.12.2023 10:27 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02161 20.12.2023 10:30 21.12.2023 10:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 58700.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24106ET
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 13:59
Резултати
 1. 24106.pdf - 24.12.2023 10:27

Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.
 
ТП ДГС Бяла / Обект №: ЕТ2402
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02231 20.12.2023 10:00 21.12.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 107140.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2402
 1. Протокол документи ЕТ2402.pdf - 11.01.2024 13:42
 2. Договор ЕТ2402 Ивел.pdf - 11.01.2024 13:42
 3. Протокол ЕТ2402.pdf - 21.12.2023 13:27
 4. ЕТ2402.rar - 04.12.2023 10:34
 5. Заповед предварителна продажба ЕТ2402.pdf - 04.12.2023 10:32
 6. Документация ЕТ 2402 предварителна продажба.docx - 04.12.2023 10:32

На първо място Ивел 10 ЕООД, с предложена цена в размер на 107140.00 лв. без ДДС.
На второ място Елит Комерс ЕООД, с предложена цена в размер на 107140.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Червендъб, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Акация, Сребролистналипа
Едра 470 куб.м.
Средна 204 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 74 куб.м.
Дърва за огрев 253 куб.м.
Общо 1006.00 куб.м.
 
ТП ДГС Тутракан / Обект №: 244902
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02211 20.12.2023 10:00 21.12.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 159047.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 244902
 1. техн.план подотдел 9 о.pdf - 04.12.2023 10:15
 2. техн.план подотдел 9 ж.pdf - 04.12.2023 10:15
 3. техн.план подотдел 9 б.pdf - 04.12.2023 10:15
 4. Заповед-Обект-244902.doc - 04.12.2023 10:15
 5. заповед обект № 244902.pdf - 04.12.2023 10:15
 6. Документация за участие-Обект-244902.doc - 04.12.2023 10:15
 7. документация обект № 244902.pdf - 04.12.2023 10:15

На първо място Ловела ООД, с предложена цена в размер на 159047.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 1558 куб.м.
Средна 151 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
ОЗМ 35 куб.м.
Дърва за огрев 112 куб.м.
Общо 1868.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Росица / Обект №: 24105ET
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02160 от 20.12.2023 10:00 е прекратена на 24.12.2023 10:27 на основание чл.74е ал.2 т.1
EТ02160 20.12.2023 10:00 21.12.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 58700.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24105ET
 1. 24101-24115 ПАРТИДИ.zip - 04.12.2023 13:59
Резултати
 1. 24105.pdf - 24.12.2023 10:27

Дървесен вид Бук
Едра 250 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 300.00 куб.м.