Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2417
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02287 от 28.12.2023 16:00 е прекратена на 02.01.2024 13:36 на основание да
EТ02287 28.12.2023 16:00 02.01.2024 16:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 7646.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2417
 1. ET2417.rar - 12.12.2023 15:02

Дървесен вид Акация
Едра куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 141 куб.м.
Общо 144.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2416
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02286 от 28.12.2023 15:30 е прекратена на 02.01.2024 13:36 на основание да
EТ02286 28.12.2023 15:30 02.01.2024 15:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 19759.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2416
 1. ET2416.rar - 12.12.2023 15:03

Дървесен вид Черенбор, Благун, цер
Едра 85 куб.м.
Средна 39 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Дърва за огрев 92 куб.м.
Общо 235.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2415
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02285 от 28.12.2023 15:00 е прекратена на 02.01.2024 13:37 на основание да
EТ02285 28.12.2023 15:00 02.01.2024 15:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 6583.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2415
 1. ET2415.rar - 12.12.2023 15:04

Дървесен вид Габър, Акация
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 129 куб.м.
Общо 129.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2414
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02284 от 28.12.2023 14:30 е прекратена на 02.01.2024 13:38 на основание да
EТ02284 28.12.2023 14:30 02.01.2024 14:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 45625.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2414
 1. ET2414.rar - 12.12.2023 15:08

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бяламура, Бук, Трепетлика
Едра 188 куб.м.
Средна 92 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Дърва за огрев 253 куб.м.
Общо 555.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2413
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02283 от 28.12.2023 14:00 е прекратена на 02.01.2024 13:38 на основание да
EТ02283 28.12.2023 14:00 02.01.2024 14:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 12373.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2413
 1. ET2413.rar - 12.12.2023 15:10

Дървесен вид Бук
Едра 19 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 170 куб.м.
Общо 207.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2412
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02282 от 28.12.2023 13:30 е прекратена на 02.01.2024 13:39 на основание да
EТ02282 28.12.2023 13:30 02.01.2024 13:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 19658.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2412
 1. ET2412.rar - 12.12.2023 15:12

Дървесен вид Черенбор, Бук, Габър
Едра 112 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
ОЗМ 21 куб.м.
Дърва за огрев 107 куб.м.
Общо 249.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2411
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02281 от 28.12.2023 13:00 е прекратена на 02.01.2024 13:40 на основание да
EТ02281 28.12.2023 13:00 02.01.2024 13:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 23212.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2411
 1. ET2411.rar - 12.12.2023 15:14

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация
Едра 53 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 288 куб.м.
Общо 357.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2410
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02280 от 28.12.2023 12:30 е прекратена на 02.01.2024 13:41 на основание да
EТ02280 28.12.2023 12:30 02.01.2024 12:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 37849.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2410
 1. ET2410.rar - 12.12.2023 15:16

Дървесен вид Черенбор, Благун, цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Акация
Едра 169 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 238 куб.м.
Общо 465.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2409
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02279 от 28.12.2023 12:00 е прекратена на 02.01.2024 13:42 на основание да
EТ02279 28.12.2023 12:00 02.01.2024 12:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 43694.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2409
 1. ET2409.rar - 12.12.2023 15:17

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Трепетлика, Акация
Едра 232 куб.м.
Средна 85 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 26 куб.м.
Дърва за огрев 105 куб.м.
Общо 448.00 куб.м.
 
ТП ДГС Разград / Обект №: 24101
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02315 28.12.2023 11:30 29.12.2023 11:30 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 25500.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24101
 1. zaglavna.pdf - 12.12.2023 13:55
 2. Zap_24101.pdf - 12.12.2023 13:55
 3. Dogovor_predv_prodobajba_2024.doc - 12.12.2023 12:27
 4. Uslovia_targ_prodajba_24101.doc - 12.12.2023 12:27
 5. dekl 18.doc - 12.12.2023 12:27

Дървесен вид Зеленадуглазка
Едра 192 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 192.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2408
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02278 от 28.12.2023 11:30 е прекратена на 02.01.2024 13:43 на основание да
EТ02278 28.12.2023 11:30 02.01.2024 11:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 14854.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2408
 1. ET2408.rar - 12.12.2023 15:18

Дървесен вид Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Върба
Едра 6 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 270 куб.м.
Общо 278.00 куб.м.
 
ТП ДГС Разград / Обект №: 24401
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02314 28.12.2023 11:00 29.12.2023 11:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 144250.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24401
 1. Zap_24401.pdf - 12.12.2023 14:10
 2. zaglavna.pdf - 12.12.2023 14:10
 3. Uslovia_24401.doc - 12.12.2023 12:27
 4. dogovor_st_prodagba_2024.doc - 12.12.2023 12:26
 5. dekl 18.doc - 12.12.2023 12:26
 6. 241 ж.pdf - 11.12.2023 15:25

На първо място СММ 59 ЕООД, с предложена цена в размер на 144250.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Акация
Едра 220 куб.м.
Средна 690 куб.м.
Дребна 100 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Дърва за огрев 1139 куб.м.
Общо 2150.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2407
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02275 от 28.12.2023 11:00 е прекратена на 02.01.2024 13:43 на основание да
EТ02275 28.12.2023 11:00 29.12.2023 11:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 26971.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2407
 1. ET2407.rar - 12.12.2023 15:23

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Бяламура, Зеленадуглазка, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Сребролистналипа, Череша
Едра 62 куб.м.
Средна 76 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Дърва за огрев 210 куб.м.
Общо 369.00 куб.м.
 
ТП ДГС Разград / Обект №: 24002
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02313 28.12.2023 10:30 29.12.2023 10:30 Електронен конкурс за комплекс от дейности 192705.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24002
 1. Zap_24002_Razgrad.pdf - 12.12.2023 15:24
 2. Uslovia_24002.doc - 12.12.2023 15:24
 3. zaglavna.pdf - 12.12.2023 14:14
 4. ценово предложение k.doc - 12.12.2023 12:26
 5. Zaiavlenie k.doc - 12.12.2023 12:26
 6. dogovor_st_prodagba_sech_transp_2024_38.doc - 12.12.2023 12:26
 7. oferta k.doc - 12.12.2023 12:26
 8. teh_predl k.doc - 12.12.2023 12:26
 9. Dekl_ZBUT k.doc - 12.12.2023 12:26
 10. dekl_ogled k.doc - 12.12.2023 12:26
 11. dekl cl 18 k.doc - 12.12.2023 12:26
 12. admin._svedenija k.doc - 12.12.2023 12:26
 13. 364 d.pdf - 11.12.2023 15:22
 14. 350 k.pdf - 11.12.2023 15:22
 15. 349 j.pdf - 11.12.2023 15:22
 16. 349 c.pdf - 11.12.2023 15:22
 17. 327 j.pdf - 11.12.2023 15:21
 18. 323 b.pdf - 11.12.2023 15:21
 19. 304 l.pdf - 11.12.2023 15:21
 20. 295 d.pdf - 11.12.2023 15:21
 21. 280 d.pdf - 11.12.2023 15:21
 22. 260 м.pdf - 11.12.2023 15:21
 23. 258 б.pdf - 11.12.2023 15:21
 24. 257 ч.pdf - 11.12.2023 15:20
 25. 249 в (1).pdf - 11.12.2023 15:20
 26. 246 з (1).pdf - 11.12.2023 15:20
 27. 242 d.pdf - 11.12.2023 15:19
 28. 235 а (1).pdf - 11.12.2023 15:19
 29. 226 м.pdf - 11.12.2023 15:18
 30. 9 а.pdf - 11.12.2023 15:18
 31. 4 к.pdf - 11.12.2023 15:18

Дървесен вид цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа
Едра 499 куб.м.
Средна 376 куб.м.
Дребна 75 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Дърва за огрев 1753 куб.м.
Общо 2706.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2406
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02274 от 28.12.2023 10:30 е прекратена на 02.01.2024 13:44 на основание да
EТ02274 28.12.2023 10:30 02.01.2024 10:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 11368.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2406
 1. ET2406.rar - 12.12.2023 15:24

Дървесен вид Габър, Акация
Едра 5 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 198 куб.м.
Общо 213.00 куб.м.
 
ТП ДГС Разград / Обект №: 24001
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02312 28.12.2023 10:00 29.12.2023 10:00 Електронен конкурс за комплекс от дейности 242958.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 24001
 1. Zap_24001_Razgrad.pdf - 12.12.2023 15:24
 2. Uslovia_24001.doc - 12.12.2023 15:24
 3. zaglavna.pdf - 12.12.2023 14:13
 4. ценово предложение k.doc - 12.12.2023 12:24
 5. Zaiavlenie k.doc - 12.12.2023 12:24
 6. teh_predl k.doc - 12.12.2023 12:24
 7. oferta k.doc - 12.12.2023 12:24
 8. dogovor_st_prodagba_sech_transp_2024_38.doc - 12.12.2023 12:24
 9. Dekl_ZBUT k.doc - 12.12.2023 12:24
 10. dekl_ogled k.doc - 12.12.2023 12:24
 11. dekl cl 18 k.doc - 12.12.2023 12:24
 12. admin._svedenija k.doc - 12.12.2023 12:24
 13. 351 v.pdf - 11.12.2023 15:15
 14. 299 z.pdf - 11.12.2023 15:15
 15. 281 g.pdf - 11.12.2023 15:14
 16. 280 e.pdf - 11.12.2023 15:14
 17. 268 e.pdf - 11.12.2023 15:14
 18. 264 v.pdf - 11.12.2023 15:14
 19. 264 a.pdf - 11.12.2023 15:14
 20. 260 а (1).pdf - 11.12.2023 15:14
 21. 236 в.pdf - 11.12.2023 15:13
 22. 235 е.pdf - 11.12.2023 15:13
 23. 234 в.pdf - 11.12.2023 15:12
 24. 233 б.pdf - 11.12.2023 15:12
 25. 231 в.pdf - 11.12.2023 15:11
 26. 168 p.pdf - 11.12.2023 15:11
 27. 110 a.pdf - 11.12.2023 15:11
 28. 4 л.pdf - 11.12.2023 15:10

Дървесен вид Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Гледичия , Клен
Едра 662 куб.м.
Средна 468 куб.м.
Дребна 76 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Дърва за огрев 2154 куб.м.
Общо 3365.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2417
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02276 от 28.12.2023 10:00 е прекратена на 29.12.2023 09:31 на основание На основание чл.74 е, ал.2, т.1от Наредбата
EТ02276 28.12.2023 10:00 29.12.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 91036.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2417
 1. Z.281.pdf - 12.12.2023 14:07
 2. декларации.doc - 12.12.2023 14:07
 3. Други условия .doc - 12.12.2023 14:07
 4. Заявление.doc - 12.12.2023 14:07
 5. проект на договор.doc - 12.12.2023 14:07

Дървесен вид Бук, Габър, Трепетлика
Едра 18 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Дърва за огрев 1441 куб.м.
Общо 1486.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2405
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02273 от 28.12.2023 10:00 е прекратена на 02.01.2024 13:44 на основание да
EТ02273 28.12.2023 10:00 02.01.2024 10:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 33532.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2405
 1. ET2405.rar - 12.12.2023 15:25

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, цер, Габър
Едра 169 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Дърва за огрев 135 куб.м.
Общо 384.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2404
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ02272 от 28.12.2023 09:30 е прекратена на 02.01.2024 13:45 на основание да
EТ02272 28.12.2023 09:30 02.01.2024 09:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 52520.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2404
 1. ET2404.rar - 12.12.2023 15:26

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Зимендъб, цер, Габър
Едра 194 куб.м.
Средна 155 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 62 куб.м.
Дърва за огрев 271 куб.м.
Общо 682.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2403МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ02271 28.12.2023 09:00 02.01.2024 09:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на стояща дървесина на корен 74389.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2403МТ
 1. ET2403MT.rar - 12.12.2023 12:53
Eвролес 2001 ООД с ценово предложение в размер на 74389.00 лв. без ДДС.

На първо място Eвролес 2001 ООД, с предложена цена в размер на 74389.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Явор
Едра 223 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
ОЗМ 85 куб.м.
Дърва за огрев 829 куб.м.
Общо 1172.00 куб.м.