Електронни търгове за реализация на дървесина

Текущи процедури Приключили процедури Година
  Поделение
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2321МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01839 25.05.2023 09:30 26.05.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 17538.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2321МТ
 1. Заповед за откриване - 09.05.2023 11:26
 2. Документация - 09.05.2023 09:06
 3. Приложения - 05.05.2023 16:12
Кедър ЕООД с ценово предложение в размер на 17538.00 лв. без ДДС.

На първо място Кедър ЕООД, с предложена цена в размер на 17538.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Акация, Полскиклен
Едра 109 куб.м.
Средна 37 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 436 куб.м.
Общо 582.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2320МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01838 25.05.2023 09:00 26.05.2023 09:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 13768.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2320МТ
 1. Заповед за откриване - 09.05.2023 11:25
 2. Документация - 09.05.2023 09:06
 3. Приложения - 05.05.2023 15:01
 4. Приложения - 05.05.2023 15:01
 5. Приложения - 05.05.2023 15:00
КИДГ.О.ГРУП ООД с ценово предложение в размер на 13768.00 лв. без ДДС.

На първо място КИДГ.О.ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 13768.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Червендъб, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен
Едра 102 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 342 куб.м.
Общо 485.00 куб.м.
 
ТП ДГС Горна Оряховица / Обект №: 2319МТ
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01837 25.05.2023 08:30 26.05.2023 08:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 13024.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2319МТ
 1. Заповед за откриване - 09.05.2023 11:24
 2. Документация - 09.05.2023 09:05
 3. Приложения - 05.05.2023 15:32
Енжел и Ко ООД с ценово предложение в размер на 13000.00 лв. без ДДС.

На първо място Енжел и Ко ООД, с предложена цена в размер на 13000.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър, Полскиясен
Едра 7 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 456 куб.м.
Общо 465.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2313
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01852 23.05.2023 12:00 25.05.2023 12:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 21303.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2313
 1. Приложения - 05.05.2023 11:52
 2. Заповед за откриване - 05.05.2023 11:52
 3. Документация - 05.05.2023 11:52

На първо място Нове ДД ЕООД, с предложена цена в размер на 21303.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Топола
Едра 134 куб.м.
Средна 26 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 23 куб.м.
Общо 190.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2331
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01850 23.05.2023 11:00 25.05.2023 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 8178.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2331
 1. ДГС Елена_електронен_конкурс- 2331.doc - 05.05.2023 11:34
 2. Z.84.pdf - 05.05.2023 11:34
Криси лес транс 2016 ЕООД с ценово предложение в размер на 7914.00 лв. без ДДС.

На първо място Криси лес транс 2016 ЕООД, с предложена цена в размер на 7914.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Черенбор
Едра 5 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Дърва за огрев 94 куб.м.
Общо 143.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2330
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01849 23.05.2023 10:30 25.05.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 4896.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2330
 1. ДГС Елена_открит_конкурс- 2329, 2330.doc - 05.05.2023 11:31
 2. Z.83.pdf - 05.05.2023 11:31
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 4896.00 лв. без ДДС.

На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 4896.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, цер, Габър
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 136 куб.м.
Общо 136.00 куб.м.
 
ТП ДЛС Дунав / Обект №: 2312
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01851 23.05.2023 10:00 25.05.2023 10:00 Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 353152.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2312
 1. Приложения - 05.05.2023 11:47
 2. Заповед за откриване - 05.05.2023 11:47
 3. Документация - 05.05.2023 11:47

На първо място Гораинвест АД, с предложена цена в размер на 413187.84 лв. без ДДС.
На второ място Нове ДД ЕООД, с предложена цена в размер на 406124.80 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
Дървесен вид Топола, Акация
Едра 2706 куб.м.
Средна 123 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 2829.00 куб.м.
 
ТП ДГС Елена / Обект №: 2329
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01848 23.05.2023 10:00 25.05.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 5544.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № 2329
 1. ДГС Елена_открит_конкурс- 2329, 2330.doc - 05.05.2023 11:29
 2. Z.83.pdf - 05.05.2023 11:29
Гено Стефанов ЕООД с ценово предложение в размер на 5544.00 лв. без ДДС.

На първо място Гено Стефанов ЕООД, с предложена цена в размер на 5544.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Габър, Трепетлика, Акация, Череша
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 154 куб.м.
Общо 154.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2336
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01824 22.05.2023 13:00 25.05.2023 13:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 18050.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2336
 1. ET 2336 D.rar - 27.04.2023 10:58
Меги лес 83 ЕООД с ценово предложение в размер на 17000.00 лв. без ДДС.

На първо място Меги лес 83 ЕООД, с предложена цена в размер на 17000.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук, Габър, Явор
Едра 114 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 9 куб.м.
ОЗМ 59 куб.м.
Дърва за огрев 246 куб.м.
Общо 435.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2332
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01823 22.05.2023 12:30 25.05.2023 12:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 2338.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2332
 1. ET 2332 D.rar - 27.04.2023 10:58
Анцвет ЕООД с ценово предложение в размер на 2338.00 лв. без ДДС.

На първо място Анцвет ЕООД, с предложена цена в размер на 2338.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 28 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Дърва за огрев 18 куб.м.
Общо 55.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2331
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01822 от 22.05.2023 12:00 е прекратена на 26.05.2023 09:47 на основание В срока определен със заповедта не са подадени оферти от заинтересовани лица.
EТ01822 22.05.2023 12:00 25.05.2023 12:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 4184.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2331
 1. ET 2331 D.rar - 27.04.2023 10:58

Дървесен вид Бук, Явор
Едра 24 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 15 куб.м.
Дърва за огрев 60 куб.м.
Общо 101.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2330
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01821 22.05.2023 11:30 25.05.2023 11:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 2391.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2330
 1. ET 2330 D.rar - 27.04.2023 10:59
Узана 99 ЕАД с ценово предложение в размер на 2391.00 лв. без ДДС.

На първо място Узана 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 2391.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 9 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Дърва за огрев 36 куб.м.
Общо 58.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2328
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01820 22.05.2023 11:00 25.05.2023 11:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 8141.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2328
 1. ET 2328 D.rar - 27.04.2023 10:59
Сиси-Хрис 66 ЕООД с ценово предложение в размер на 8141.00 лв. без ДДС.

На първо място Сиси-Хрис 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 8141.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бук
Едра 8 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 53 куб.м.
Дърва за огрев 138 куб.м.
Общо 200.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2327
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01819 от 22.05.2023 10:30 е прекратена на 26.05.2023 09:45 на основание В срока определен със заповедта не са подадени оферти от заинтересовани лица.
EТ01819 22.05.2023 10:30 25.05.2023 10:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 5282.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2327
 1. ET 2327 D.rar - 27.04.2023 10:59

Дървесен вид Смърч, Бук
Едра 41 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
ОЗМ 17 куб.м.
Дърва за огрев 50 куб.м.
Общо 126.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2326
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01818 22.05.2023 10:00 25.05.2023 10:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 2004.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2326
 1. ET 2326 D.rar - 27.04.2023 11:00
Меги лес 83 ЕООД с ценово предложение в размер на 1900.00 лв. без ДДС.

На първо място Меги лес 83 ЕООД, с предложена цена в размер на 1900.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Благун, цер, Габър
Едра 1 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 49 куб.м.
Общо 50.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2325
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01816 от 22.05.2023 09:30 е прекратена на 26.05.2023 09:43 на основание В срока определен със заповедта не са подадени оферти от заинтересовани лица.
EТ01816 22.05.2023 09:30 25.05.2023 09:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 9636.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2325
 1. ET 2325 D.rar - 27.04.2023 11:01

Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация
Едра 74 куб.м.
Средна 49 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 9 куб.м.
Дърва за огрев 97 куб.м.
Общо 230.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2324
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01813 от 22.05.2023 09:00 е прекратена на 26.05.2023 09:42 на основание В срока определен със заповедта не са подадени оферти от заинтересовани лица.
EТ01813 22.05.2023 09:00 25.05.2023 09:00 Електронен конкурс за добив на дървесина 4680.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2324
 1. ET 2324 D.rar - 27.04.2023 11:01

Дървесен вид Блатенкипарис, Бук, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър
Едра куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 117 куб.м.
Общо 117.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ET2323
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01812 от 22.05.2023 08:30 е прекратена на 26.05.2023 09:41 на основание В срока определен със заповедта не са подадени оферти от заинтересовани лица.
EТ01812 22.05.2023 08:30 25.05.2023 08:30 Електронен конкурс за добив на дървесина 6096.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ET2323
 1. ET 2323 D.rar - 27.04.2023 11:01

Дървесен вид Бук, Трепетлика
Едра 25 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 11 куб.м.
Дърва за огрев 95 куб.м.
Общо 143.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2310
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
EТ01836 19.05.2023 14:00 23.05.2023 14:00 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 54920.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2310
 1. ET 2310 PR.rar - 27.04.2023 11:02
Анцвет ЕООД с ценово предложение в размер на 54920.00 лв. без ДДС.

На първо място Анцвет ЕООД, с предложена цена в размер на 54920.00 лв. без ДДС.
Дървесен вид Бялбор, Бук, Габър, Акация
Едра 122 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ 71 куб.м.
Дърва за огрев 239 куб.м.
Общо 472.00 куб.м.
 
ТП ДГС Габрово / Обект №: ЕТ2309
№ търг Първа дата Втора дата Предмет Начална цена
Процедура № ЕТ01835 от 19.05.2023 13:30 е прекратена на 26.05.2023 09:17 на основание В срока определен със заповедта не са подадени оферти от заинтересовани лица.
EТ01835 19.05.2023 13:30 23.05.2023 13:30 Електронен таен търг с еднократно ценово предложение за продажба на действително добити количества 163135.00 лв. без ДДС.
Данни за дървесина Документация към процедурата Резултати
Обект № ЕТ2309
 1. ET 2309 PR.rar - 02.05.2023 09:23

Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Веймутовбор, Бук, Габър, Трепетлика, Явор, Ива
Едра 353 куб.м.
Средна 132 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
ОЗМ 257 куб.м.
Дърва за огрев 474 куб.м.
Общо 1243.00 куб.м.